УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте II године МАС 2017/18 (15.06.2018)
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ: Архитектура, Унутрашња архитектура и Интегрални урбанизам
Обавештавају се студенти друге године МАС да су објављени Финални распоред одбрана и Протокол о полагању завршног рада. Документe можете преузети овде:

Мастер завршни рад 2017/18: ФИНАЛНИ РАСПОРЕД ОДБРАНА Мастер завршни рад 2017/18: ПРОТОКОЛ О ПОЛАГАЊУ ЗАВРШНОГ РАДА

Обавештење за студенте II године МУАД 2017/18 (01.02.2018)
Спискови студената (ДРУГИ КРУГ ИЗБОРА) финално МУАД-24021: МАСТЕР ТЕЗА, МУАД-24022: МАСТЕР ПРОЈЕКАТ и МУАД-24023: МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД – 2017/18:
МУАД-24022: МАСТЕР ПРОЈЕКАТ (други круг)

Обавештење за студенте II године МУАД 2017/18 (30.01.2018)
Спискови студената за предмете МУАД-24021: МАСТЕР ТЕЗА, МУАД-24022: МАСТЕР ПРОЈЕКАТ и МУАД-24023: МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД – 2017/18:
МУАД-24022: МАСТЕР ПРОЈЕКАТ (први круг)

број шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2017/18
II година – 4. семестар

МАСТЕР РАД
29 МУАД-24021

МАСТЕР ТЕЗА

30 МУАД-24022

МАСТЕР ПРОЈЕКАТ

31 МУАД-24023

МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД

ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ о реализацији наставе на студијској целини МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД (мастер теза, мастер пројекат и мастер завршни рад) ПРАВИЛНИК о реализацији наставе на студијској целини МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД (мастер теза, мастер пројекат и мастер завршни рад)

Листа изборних пројеката:

201718_MUAD-24021-01-MASTER-TEZA_v

Cadena+Asociados – Hueso, Мексико | Фото: Jaime Navarro

01
КАБИНЕТ КУРИОЗИТЕТА

Наставник:
др Милена Кордић, доцент

Репрограмирање наслеђених урбаних вила (у бившим резиденцијалним, а данас централним деловима града) носи изазов отварања приватног, недоступног, а тиме и делимично “тајног” простора. Поступак истраживања постојећег, наслеђеног материјала подразумева откривање и идентификацију трагова некадашњих сценарија живота и њима припадајућих фрагмената простора и програма. Ова мрежа фрагмената гради платформу за нове могућности употребе простора, посебно када се као задатак постави да програм треба да се креће у сфери јавног: од туристичких/авантуристичких (хотела/хостела), преко културних (библиотека, музеја) до комерцијалних намена.

Трансформацију виле пројектоване за свакодневну употребу, приватног и субјективног света у полигон за отварање нових веза између људи у јавном простору града, истражићемо кроз пројекат реконструкције и ентеријера простора изабраног према предлогу студента, који ће типолошки одговарати постављеној теми, а међу референтним примерима налазе се Резиденција кнеза Павла у Шафариковој улици, Кућа Флашар у ул. Корнелија Станковића број 1 и вила у Крунској улици број 68.

Захтев да се од приватног, специфичног и субјективног крене ка дељеном, општем и објективном, обавезује да нови програми проистекну из аутентичних, већ постојећих квалитета и капацитета и да се тиме избегне непажљиво наметање безличних, глобалних и површних програма који творе “неместа” (просторе без идентитета). Полазак од субјективног и личног, методолошки даје читав скуп “необичности” које су већ ушле у процес трансформације (виле се тренутно користе за програме културе, забаве (тајне новогодишње журке) или едукације) и води ка изградњи оригиналног и аутентичног програма.

Тематски оквир задатка усмерава на истраживање настанка ентеријера као дисциплине кроз изучавање концепта “колекције” (W. Benjamin). Лична историја и идентитет становника према овим идејама, пројектује се, али и држи на окупу путем “колекција” предмета и елемената у унутрашњем простору. Као историјску референцу за теоријски део рада на задатку истражићемо концепт “кабинета куриозитета” (cabinet of curiosity, kunstroom, wonder-room).

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201718_MUAD-24021-02-MASTER-TEZA

02
ПРОСТОР И МЕСТО: СТАРА ШЕЋЕРАНА

Наставник:
др Милан Максимовић, доцент

Основни циљ рада на предмету представља формирање новог просторно-програмског концепта у физичком оквиру изабране руиниране хале у некадашњој фабрици шећера у Радничкој улици у Београду. Путем теоријског истраживања и истраживања кроз пројекат испитују се теоријски модели концепта активног простора и постављају елементи новог идејног решења унутрашње архитектуре кроз рад на комплексном задатку реконструкције и адаптације. Намена простора може варирати различите изабране облике активног коришћења: истраживачки центар, пословни хаб, бизнис инкубатор, развојни центар или различити облици активних хибридних простора.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201718_MUAD-24021-03-MASTER-TEZA

Фото: Лена Стаменовић

03
РЕАФИРМАЦИЈА@БАР-КОД

Наставник:
арх. Драган Стаменовић, доцент

Константна афирмација трговине утицала је да се робне куће, као један од карактеристичних модела савремених трговачких објеката планирају, пројектују и граде у Београду у дужем временском периоду. Квалитетне промене у структури простора који су се манифестовале у континуитету одговарале су у својим архитектонским интерпретацијама адекватним условима и захтевима у трговини и актуелном контексту. Организација и структура простора често су авангардни у односу на друге јавне објекте. Слободно конципирани простори омогућавали су у ентеријеру њихову лаку и погодну адаптацију с обзиром на врсту робе и режим продаје.

Робне куће су у последњем периоду изгубиле свој доминантан положај да, као објекти трговине са одабраном понудом, обавезно нуде и одговарајуће одговоре у амбијенту и организацији простора у ентеријеру.

Тематски оквир Мастер завршног рада обухвата проверу могућности кроз истраживање и одговарајућа програмска и архитектонска решења у реафирмацији објеката трговине који су у континуитету променили свој иницијални програмски и просторни тип.

Просторни оквир – Робна кућа на углу улица Кнеза Михајла и Обилићевог венца у Београду.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад