УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА 2017/18
Списак студената за МУАД-23061 Студио М03 АД – Пројекат – 2017/18

број шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2017/18
II година – 3. семестар

СТУДИО М03 АД
24 МУАД-23061

СТУДИО М03 АД – ПРОЈЕКАТ /МУАД-ИГМ9.1/

Студент савладава технике пројектовања у комплексној проблематици пренамене простора индустријског објекта у стамбени простор. Специфичност пројектантског поступка, од уочавање проблема различите волуметрије, преко прилагођавања новој намени, до креирања новог стамбеног простора у духу времена, омогућава студенту даљи развој у пројектовању ентеријера.

Листа изборних предмета:

201718_MUAD-23061-01-STUDIO-M03-PROJEKAT_o

Florentinus Joseph – So simple | Фото © Florentinus Joseph

СТУДИО М03 АД – ПРОЈЕКАТ:
СТАНОВАЊЕ ЗА (НЕ)ПОЗНАТЕ / ПРЕНАМЕНА ИНДУСТРИЈСКОГ У СТАМБЕНИ ПРОСТОР

Наставник:
арх. Весна Цагић-Милошевић, ванредни професор

Основни циљ наставе је упознавање студената са принципима и техникама пројектовања унутрашњег архитектонског простора кроз рад на комплексном задатку реконструкције, адаптације и пренамене индустријског / пословног објекта у простор чија је примарна намена становање.

КУРИКУЛУМ: СТАНОВАЊЕ ЗА (НЕ)ПОЗНАТЕ / ПРЕНАМЕНА ИНДУСТРИЈСКОГ У СТАМБЕНИ ПРОСТОР

sakamoto_w12_opt

Creo Hall, Ходник – Akira Sakamoto Architect & Associates| © Фото: Yoshiharu Matsumura

СТУДИО М03 АД – ПРОЈЕКАТ:
ПРИВРЕМЕНО СТАНОВАЊЕ ЗА ГОСТУЈУЋЕ ПРЕДАВАЧЕ/ПРЕНАМЕНА ИНДУСТРИЈСКОГ У СТАМБЕНИ ПРОСТОР

Наставник:
арх. Небојша Фотирић, доцент

Студент савладава технике пројектовања у комплексној проблематици пренамене простора индустријског објекта у стамбени простор. Специфичност пројектантског поступка, од уочавање проблема различите волуметрије, преко прилагођавања новој намени, до креирања новог стамбеног простора у духу времена, омогућава студенту даљи развој у пројектовању ентеријера.

КУРИКУЛУМ: ПРИВРЕМЕНО СТАНОВАЊЕ ЗА ГОСТУЈУЋЕ ПРЕДАВАЧЕ/ПРЕНАМЕНА ИНДУСТРИЈСКОГ У СТАМБЕНИ ПРОСТОР