УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте II године МАС 2016/17 (13.06.2017)
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ: Архитектура, Унутрашња архитектура и Интегрални урбанизам
Обавештавају се студенти друге године МАС да су објављени Финални распоред одбрана и Протокол о полагању завршног рада. Документe можете преузети овде:

Мастер завршни рад 2016/17: ФИНАЛНИ РАСПОРЕД ОДБРАНА – вер. 3 (ажурирано 29.06.2017) НОВО Мастер завршни рад 2016/17: ПРОТОКОЛ О ПОЛАГАЊУ ЗАВРШНОГ РАДА

Обавештење за студенте II године МУАД 2016/17 (01.02.2017)
Спискови студената за предмете МУАД-24021: МАСТЕР ТЕЗА, МУАД-24022: МАСТЕР ПРОЈЕКАТ и МУАД-24023: МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД – 2016/17:
МУАД-24022: МАСТЕР ПРОЈЕКАТ спискови

број шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2016/17
II година – 4. семестар

МАСТЕР РАД
29 МУАД-24021

МАСТЕР ТЕЗА

30 МУАД-24022

МАСТЕР ПРОЈЕКАТ

31 МУАД-24023

МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД

ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ о реализацији наставе на студијској целини МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД (мастер теза, мастер пројекат и мастер завршни рад) ПРАВИЛНИК о реализацији наставе на студијској целини МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД (мастер теза, мастер пројекат и мастер завршни рад)

Листа изборних пројеката:

201617_MUAD-24021-01-MASTER-TEZA-KORDIC_o

Davide D’Elia – Antivegetativa, инсталација која истражује проток времена, Рим, 2013. | Фото © Davide D’Elia

01
РЕ:КОЛЕКЦИЈА

Наставник:
др Милена Кордић, доцент

Репрограмирање наслеђених урбаних вила (у бившим резиденцијалним, а данас централним деловима града) носи изазов отварања приватног, недоступног, а тиме и делимично “тајног” простора. Поступак истраживања постојећег, наслеђеног материјала подразумева откривање и идентификацију трагова некадашњих сценарија живота и њима припадајућих фрагмената простора и програма. Ова мрежа фрагмената гради платформу за нове могућности употребе простора, посебно када се као задатак постави да програм треба да се креће у сфери јавног: од туристичких/авантуристичких (хотела/хостела), преко културних (библиотека, музеја) до комерцијалних намена.

Трансформацију виле пројектоване за свакодневну употребу, приватног и субјективног света у полигон за отварање нових веза између људи у јавном простору града, истражићемо кроз пројекат реконструкције и ентеријера Куће Флашар у ул. Корнелија Станковића 1 или виле у Крунској улици број 68.

Захтев да се од приватног, специфичног и субјективног крене ка дељеном, општем и објективном, обавезује да нови програми проистекну из аутентичних, већ постојећих квалитета и капацитета и да се тиме избегне непажљиво наметање безличних, глобалних и површних програма који творе “неместа” (просторе без идентитета). Полазак од субјективног и личног, методолошки даје читав скуп “необичности” које су већ ушле у процес трансформације (виле се тренутно користе за програме културе, забаве (тајне новогодишње журке) или едукације) и води ка изградњи оригиналног и аутентичног програма.

Тематски оквир задатка усмерава на истраживање настанка ентеријера као дисциплине кроз изучавање концепта “колекције” (W. Benjamin). Лична историја и идентитет становника према овим идејама, пројектује се, али и држи на окупу путем “колекција” предмета и елемената у унутрашњем простору. Као историјску референцу за теоријски део рада на задатку истражићемо концепт “кабинета куриозитета” (cabinet of curiosity, kunstroom, wonder-room).

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201617_MUAD-24021-01-MASTER-TEZA-MILINKOVIC_o

Голубац, фрагмент средњовековног утврђења | Фото: Марија Милинковић

02
ГРАД ГОЛУБАЦ: СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКАТ УНУТРАШЊЕ АРХИТЕКТУРЕ

Наставник:
др Марија Милинковић, доцент

Просторни и тематски оквир Мастер програма је ‘Град Голубац’, истовремно једно од највећих и најбоље очуваних средњовековних утврђења на Дунаву, савремено насеље са око 1600 становника, назив хотела на главном градском тргу, и назив научне студије коју је 1951. године објавио Александар Дероко у издању Српске академије наука и уметности.

У контексту актуелних радова на рестаурацији и адаптацији утврђења за потребе савременог туризма, као и планираних пратећих грађевинских радова у његовом непосредном и ширем окружењу, студенти ће се бавити проблемом унутрашњег архитектонског простора намењеног креативном раду у слободном времену.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201617_MUAD-24021-01-MASTER-TEZA-RAJKOVIC_o

Цртеж: Игор Рајковић

03
ХИБРИД_КМ10

Наставник:
арх. Игор Рајковић, доцент

Циљ завршног пројекта је обједињавање свих стадијума истраживачких и пројектантских поступака који се изучавају у оквиру Мастер академских студија Унутрашња архитектура.

Темом ХИБРИД_КМ10 се отвара питање тумачења хибрида у архитектури унутрашњег простора, као и његове улоге у креирању иницијалних тачака које могу бити узрок даљих трансформације ван граница у којима се интервенише.

Процес се састоји од анализе контекста и специфичности које носи предложена локација, као и прикупљања и обраде валидних података потребних за формирање критичког става. Анализом релевантних примера из архитектонске праксе, промишљено се проверава кроз реалну компоненту, а читав процес истраживања се заокружује формирањем оквира за даљи рад на пројекту.

Анализом задате теме дефинише се пројектни задатак, који се практично проверава кроз потенцијале који просторни оквир омогућава. Аналитичко размишљање, сагледавање особености и потенцијала простора представља први део пројектантског процеса. Други део процеса се огледа у сагледавању реалне границе интервенције, односно, последица деловања и онога што новоформирани простор може иницирати.

Мастер завршни рад представља корак којим се заокружује целокупан рад на Мастер студио пројекту, у коме студент показује степен савладаних знања и вештина које одговарају постављеном задатку.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад