УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ МАС УНУТ. АРХИТЕКТУРА 2016/17
Списак студената за МУАД-12040: Изборни предмет 3

број шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2016/17
I година – 2. семестар

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
13 МУАД-12040

Изборни предмет 3 – Простор и догађај

Предмети изборног блока:
1. МУАД-12040-01: Границе пејзажа
2. МУАД-12040-02: Излагање

Листа изборних пројеката:

MUAD-12040-01-GRANICE-PEJZAZA_o

Градови ноћу, северна Кина | Фото © NASA

МУАД-12040-01: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – ПРОСТОР И ДОГАЂАЈ – ФЕНОМЕНИ:
ГРАНИЦЕ ПЕЈЗАЖА

Наставник:
др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор

Отворено разумевање пејзажа као места различитих појавности, карактера и димензија. Препознавање потенцијала обликовања нових ситуација у условима наслеђеног пејзажа. Примена усвојених принципа просторно-програмског деловања у оквиру задатог предела.

КУРИКУЛУМ: ГРАНИЦЕ ПЕЈЗАЖА

MUAD-12040-02-IZLAGANJE_o

Мирјана Јовић, Александар Павловић, Јована Димитријевић – Рефлектограм, 2016. | Фото © Мина Пишчевић

МУАД-12040-02: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – ПРОСТОР И ДОГАЂАЈ:
ИЗЛАГАЊЕ

Наставник:
др Павле Стаменовић, доцент

Циљ курса је упознавање студената са комплексним процесом продукције и постпродукције излагања кроз разноврсне начине комуникације изложених информација и публике; Развијање способности за практичну примену стеченог знања из области излагања – архитектуре изложбе – од програмске поставке, тематизације и развоја концепта до разраде и реализације.

Анализом искустава формалних и неформалних архитектонских, уметничких пракси, у складу са темом курса, обрађиваће се теоријске поставке, теме и концепти, те продукције и реализације које се односе на архитектуру излагања.

КУРИКУЛУМ: ИЗЛАГАЊЕ