UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje za studente II godine MAS 2015/16.
STUDIJSKI PROGRAMI: Arhitektura, Unutrašnja arhitektura i Integralni urbanizam
Obaveštavaju se studenti druge godine MAS da su objavljeni Finalni raspored odbrana i Protokol o polaganju završnog rada. Dokumente možete preuzeti ovde:

Master završni rad: FINALNI RASPORED ODBRANA Master završni rad: PROTOKOL O POLAGANJU ZAVRŠNOG RADA

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE II GODINE MAS 2015/16
STUDIJSKI PROGRAMI: Arhitektura, Unutrašnja arhitektura i Integralni urbanizam
Obaveštavaju se studenti druge godine MAS da će se uverenja o stečenom uslovu za odbranu Master završnog rada (MASA i MUAD) i Master projekta (MASU) podizati u periodu od 01. jula do 05. jula 2016. godine, od 10.00 do 16.00 sati u studentskoj službi, uz uplatu od 1000,00 dinara.

Uverenje o stečenom uslovu za odbranu master projekta – PRIMER UPLATNICE

Obaveštenje za studente II godine MAS Unutrašnja arhitektura 2015/16 (12.02.2016)
Spisak studenata nakon DRUGOG KRUGA IZBORA:
MUAD-A24023 Master završni rad – AD

broj šifra Master akademske studije Unutrašnja arhitektura 2015/16
II godina – 4. semestar
MASTER RAD
29 MUAD-24021

MASTER TEZA

30 MUAD-24022

MASTER PROJEKAT

31 MUAD-24023

MASTER ZAVRŠNI RAD

DOKUMENTI

PROTOKOL o realizaciji nastave na studijskoj celini MASTER ZAVRŠNI RAD (master teza, master projekat i master završni rad) PRAVILNIK o realizaciji nastave na studijskoj celini MASTER ZAVRŠNI RAD (master teza, master projekat i master završni rad)

Lista izbornih projekata:

201516_MUA-24021-01--MASTER-ZAVRSNI-RAD

Radek Brunecky – Irgendwo Anders | Foto © Atelier Brunecky

01
(PRE)PRAVLJENJE (PRO)STORA

Nastavnik:
arh. Goran Vojvodić, vanredni profesor

Cilj rada predstavlja razvijanje sposobnosti da se, kroz analizu i sintezu prostornih i programskih sadržaja konteksta, prepoznaju posebnosti procesa adaptacije zadatog prostornog okvira. Kroz istraživanje savremenih arhitektonskih principa u odnosu na društvene pojave i novoformirane potrebe, studenti prepoznaju složenost procesa projektovanja.

Cilj projektnog zadatka je iniciranje analitičkog razmišljanja, razvijanja sposobnosti sagledavanja karaktera i osobenosti predložene lokacije – VULKAN (nekadašnji MAMUT MEGASTORE), ugao Sremske i Knez Mihailove ulice u Beogradu. Poseban akcenat, u odnosu na zadati prostorni okvir, je na istraživanju potencijalnih sadržaja.

Studenti formiranjem projektnog zadatka i detaljnom analizom potreba budućih korisnika, kroz projektantski angažman, iznalaze najadekvatnija rešenja.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

201516_MUA-24023-02-MASTER-ZAVRSNI-RAD

Crtež: Igor Rajković

01
HIBRID_KM10

Nastavnik:
arh. Igor Rajković, docent

Cilj završnog projekta je objedinjavanje svih stadijuma istraživačkih i projektantskih postupaka koji se izučavaju u okviru Master akademskih studija Unutrašnja arhitektura.

Temom HIBRID_KM10 se otvara pitanje tumačenja hibrida u arhitekturi unutrašnjeg prostora, kao i njegove uloge u kreiranju inicijalnih tačaka koje mogu biti uzrok daljih transformacije van granica u kojima se interveniše.

Proces se sastoji od analize konteksta i specifičnosti koje nosi predložena lokacija, kao i prikupljanja i obrade validnih podataka potrebnih za formiranje kritičkog stava. Analizom relevantnih primera iz arhitektonske prakse, promišljeno se proverava kroz realnu komponentu, a čitav proces istraživanja se zaokružuje formiranjem okvira za dalji rad na projektu.

Analizom zadate teme definiše se projektni zadatak, koji se praktično proverava kroz potencijale koji prostorni okvir omogućava. Analitičko razmišljanje, sagledavanje osobenosti i potencijala prostora predstavlja prvi deo projektantskog procesa. Drugi deo procesa se ogleda u sagledavanju realne granice intervencije, odnosno, posledica delovanja i onoga što novoformirani prostor može inicirati.
Master završni rad predstavlja korak kojim se zaokružuje celokupan rad na Master studio projektu, u kome student pokazuje stepen savladanih znanja i veština koje odgovaraju postavljenom zadatku.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

201516_MUA-24023-03-MASTER-ZAVRSNI-RAD

Magdalena Jetelová – Domestication of a Pyramid | Foto © Magdalena Jetelová

01
RE:REZIDENCIJA

Nastavnik:
dr Milena Kordić, docent

Reprogramiranje nasleđenih urbanih vila (u bivšim rezidencijalnim, a danas centralnim delovima grada) nosi izazov otvaranja privatnog, nedostupnog, a time i delimično “tajnog” prostora. Postupak istraživanja postojećeg, nasleđenog materijala podrazumeva otkrivanje i identifikaciju tragova nekadašnjih scenarija života i njima pripadajućih fragmenata prostora i programa. Ova mreža fragmenata gradi platformu za nove mogućnosti upotrebe prostora, posebno kada se kao zadatak postavi da program treba da se kreće u sferi javnog: od turističkih/avanturističkih (hotela/hostela), preko kulturnih (biblioteka, muzeja) do komercijalnih namena.

Transformaciju vile projektovane za svakodnevnu upotrebu, privatnog i subjektivnog sveta u poligon za otvaranje novih veza između ljudi u javnom prostoru grada, istražićemo kroz projekat rekonstrukcije i enterijera Rezidencije kneza Pavla u Šafarikovoj ulici i vile u Krunskoj ulici broj 68.
Zahtev da se od privatnog, specifičnog i subjektivnog krene ka deljenom, opštem i objektivnom, obavezuje da novi programi proisteknu iz autentičnih, već postojećih kvaliteta i kapaciteta i da se time izbegne nepažljivo nametanje bezličnih, globalnih i površnih programa koji tvore “nemesta” (prostore bez identiteta).

Polazak od subjektivnog i ličnog, metodološki daje čitav skup “neobičnosti” koje su već ušle u proces transformacije (vile se trenutno koriste za programe kulture, zabave (tajne novogodišnje žurke) ili edukacije) i vodi ka izgradnji originalnog i autentičnog programa.
Tematski okvir zadatka usmerava na istraživanje nastanka enterijera kao discipline kroz izučavanje koncepta “kolekcije” (W. Benjamin). Lična istorija i identitet stanovnika prema ovim idejama, projektuje se, ali i drži na okupu putem “kolekcija” predmeta i elemenata u unutrašnjem prostoru. Kao istorijsku referencu za teorijski deo rada na zadatku istražićemo koncept “kabineta kurioziteta” (cabinet of curiosity, kunstroom, wonder-room).

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad