UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE II GODINE MAS UNU. ARHITEKTURA 2015/16 (25.09.2015)
Spiskovi studenata i raspored sala za MUAD-23040 Izborni predmet 5 – Proizvod

broj šifra Master akademske studije Unutrašnja arhitektura 2015/16
IZBORNI PREDMETI
22 MUAD-23040

Izborni predmet 5 – Proizvod /MUAD-IGM7/

Predmeti izbornog bloka:
1. MUAD-23040-01: Teorija industrijskog dizajna
2. MUAD-23040-02: Interdisciplinarni projekat / vizuelne umetnosti i arhitektura

Lista izbornih predmeta:

Charles_Eames_and_Ray_Eames-Chaise_Longue_(La_Chaise)_1948

Charles Eames and Ray Eames: Chaise Longue (La Chaise) 1948 | Izvor fotografije: MOMA

MUAD-23040-01: IZBORNI PREDMET 5 – PROIZVOD:
TEORIJA INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Nastavnik:
dr Vladimir Mako, redovni profesor

Kroz predavanja daje se pregled ključnih teorija dvadesetog veka koje su uspostavile i razvile industrijski dizajn kao disciplinu, kao i prikaz međusobnog interaktivnog odnosa arhitekture i industrijskog dizajna. Razvija se sposobnost razumevanja fundamentalnih aspekata teorijskog razvoja industrijskog dizajna, koja omogućava formiranje kritičkog pristupa u razmatranju praksi i procedura na kojima je zasnovan, razvijan i menjan industrijski dizajn do danas.

KURIKULUM: TEORIJA INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

el_lissitzky_prounenraum_0

El Lissitzky – Prounenraum 1923, reconstruction 1971 | © DACS 2007

MUAD-23040-02: IZBORNI PREDMET 5 – PROIZVOD:
INTERDISCIPLINARNI PROJEKAT/
VIZUELNE UMETNOSTI I ARHITEKTURA

Nastavnik:
mr Milorad Mladenović, vanredni profesor

Cilj predmeta je da se u okviru interdisciplinarnih Master UAD studija ostvari mogućnost izbora predmeta kao specifičnog ( realističnog ) projektantskog ili izložbenog proizvoda iz oblasti arhitekture i vizuelnih umetnosti. Sadržajem predmeta se izučava neposredna integracija arhitekture i različitih umetničkih praksi vizuelnih umetnosti koje same po sebi mogu biti višemedijske a unutar arhitektonskog prostora ostvaruju potpunu sintezu i jedinstven interdisciplinarni rezultat. Cilj predmeta je da se studenti neposredno upoznaju sa savremenim načinima i strategijama takve integracije. U okviru studijskog programa MUAD osnovno težište istraživačkog i projektantskog rada je na prostoru unutrašnje arhitekture.

KURIKULUM: INTERDISCIPLINARNI PROJEKAT/VIZUELNE UMETNOSTI I ARHITEKTURA