УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС УНУ. АРХИТЕКТУРА 2015/16 (25.09.2015)
Спискови студената и распоред сала за МУАД-23040 Изборни предмет 5 – Производ

број шифра Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2015/16
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
22 МУАД-23040

Изборни предмет 5 – Производ /МУАД-ИГМ7/

Предмети изборног блока:
1. МУАД-23040-01: Теорија индустријског дизајна
2. МУАД-23040-02: Интердисциплинарни пројекат / визуелне уметности и архитектура

Листа изборних предмета:

Charles_Eames_and_Ray_Eames-Chaise_Longue_(La_Chaise)_1948

Charles Eames and Ray Eames: Chaise Longue (La Chaise) 1948 | Извор фотографије: МОМА

МУАД-23040-01: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 5 – ПРОИЗВОД:
ТЕОРИЈА ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА

Наставник:
др Владимир Мако, редовни професор

Кроз предавања даје се преглед кључних теорија двадесетог века које су успоставиле и развиле индустријски дизајн као дисциплину, као и приказ међусобног интерактивног односа архитектуре и индустријског дизајна. Развија се способност разумевања фундаменталних аспеката теоријског развоја индустријског дизајна, која омогућава формирање критичког приступа у разматрању пракси и процедура на којима је заснован, развијан и мењан индустријски дизајн до данас.

КУРИКУЛУМ: ТЕОРИЈА ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА

el_lissitzky_prounenraum_0

El Lissitzky – Prounenraum 1923, reconstruction 1971 | © DACS 2007

МУАД-23040-02: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 5 – ПРОИЗВОД:
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОЈЕКАТ/
ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРА

Наставник:
мр Милорад Младеновић, ванредни професор

Циљ предмета је да се у оквиру интердисциплинарних Мастер УАД студија оствари могућност избора предмета као специфичног ( реалистичног ) пројектантског или изложбеног производа из области архитектуре и визуелних уметности. Садржајем предмета се изучава непосредна интеграција архитектуре и различитих уметничких пракси визуелних уметности које саме по себи могу бити вишемедијске а унутар архитектонског простора остварују потпуну синтезу и јединствен интердисциплинарни резултат. Циљ предмета је да се студенти непосредно упознају са савременим начинима и стратегијама такве интеграције. У оквиру студијског програма МУАД основно тежиште истраживачког и пројектантског рада је на простору унутрашње архитектуре.

КУРИКУЛУМ: ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОЈЕКАТ/ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРА