УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ МАС УН. АРХИТЕКТУРА 2015/16
Списак студената за МУАД-11050 Изборни предмет 2 – Професионални контекст

201516_MUAD-11050-01-STRATEGIJA-DIZAJNA_o

Daisuke Nagatomo & Minnie Jan – Anti-Loneliness Ramen Bowl

МУАД-11050-01: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНТЕКСТ:
СТРАТЕГИЈА ДИЗАЈНА

Наставник:
арх. Игор Рајковић, доцент

Истражује се развијање специфичних начина унапређења квалитета дизајна, кроз поступке архитектонског пројектовања. Истраживање се спроводи на случају процеса обликовања предмета свакодневне употребе. Настава обухвата стицање знања о проширеном пољу пројектовања предмета које чине друштвено-економски, технолошки, политички, културолошки и еколошки условни фактори. У контексту овог проширеног поља, од студената се очекује да дефинишу нове концепте употребе предмета и у односу на њих формулишу стратегије обликовања кроз израду малог пројекта.

КУРИКУЛУМ: СТРАТЕГИЈА ДИЗАЈНА

МУАД-11050-02: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНТЕКСТ:
ФОТОГРАФИЈА И АРХИТЕКТУРА

Наставник:
мр Милорад Младеновић, ванредни професор

Циљ предмета је да се у оквиру интердисциплинарних мастер УАД студија оствари могућност избора предмета у коме се истражују могућности употребе фотографског медија у оквиру реализације архитектонског концепта, пројекта и архитектонске реализације. Циљ предмета је да студенти изуче могућност интеграције фотографског и архитектонског медија не само на нивоу фотографске презентације архитектуре већ и кроз употребу фотографије као медија који може да битно утиче на саму структуру и реализацију архитектонског простора.

КУРИКУЛУМ: ФОТОГРАФИЈА И АРХИТЕКТУРА