УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Мастер академске студије другог степена.
Трајање студија: 2 година120 ЕСПБ

1. семестар

број_ шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2015/16
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
01 МУАД-11010

Савремена архитектура и дизајн

Циљ предмета је сагледавање историјског развоја дискурса Унутрашње архитектуре и Дизајна, као неопходног ослонца у разумевању савремених пројектантских/дизајнерских проблема и задатака. Студенту се представља традиција развоја дисциплине и њена улога у формулисању савремених пракси.

КУРИКУЛУМ: Савремена архитектура и дизајн
02 МУАД-11020

Култура дизајна

Култура дизајна: дизајн као културни феномен, дизајн у доба културе, студија дизајна, однос дизајна и визуелне и материјалне културе.

КУРИКУЛУМ: Култура дизајна
03 МУАД-11030

Конструкција и ентеријер

Конструкција и ентеријер, упознавање са разним типовима конструкција у ентеријеру. Конструкција, видна или скривена. Како конструкција утиче на пројектантска решења ентеријера и на пројектантску слободу. Могућности интервенција у постојећој конструкцији у циљу добијања нових ентеријерских решења. Реконструкција и ентеријер.

КУРИКУЛУМ: Конструкција и ентеријер
број_ шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2015/16
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
04 МУАД-11040

Изборни предмет 1 – Феномени

Предмети изборног блока:
1. МУАД-11040-01: Феномен боје у архитектонском простору
2. МУАД-11040-02: Феноменологија опажања

05 МУАД-11050

Изборни предмет 2 – Професионални контекст

Предмети изборног блока:
1. МУАД-11050-01: Стратегија дизајна
2. МУАД-11050-02: Фотографија и архитектура

број_ шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2015/16
СТУДИО М01 АД
06 МУАД-11061

СТУДИО М01 АД – Пројекат

Предмети изборног блока:
1. МУАД-11061-01: Студио М01 АД – Пројекат-01
2. МУАД-11061-02: Студио М01 АД – Пројекат-02

07 МУАД-11062

СТУДИО М01 АД – Семинар 1 – Симбол и облик

Циљ предмета је да пружи увид у подручје уметности и културе дводимензионалног дизајна кроз изучавање универзалних принципа обликовања као и развијање спознајне, креативне и технолошке способностии студената. Такође, циљ је да се код студената кроз експеримент и истаживање употребом савремених материјала и концепција развије индивидуалност у реализацији задатака и вештину његовог теоријског и критичког тумачења.

КУРИКУЛУМ: Семинар 1 – Симбол и облик
08 МУАД-11063

СТУДИО М01 АД – Семинар 2 – Тело и перцепција

Семинар 2 Студија М01 посвећен је савладавању специфичних теоријских знања и истраживачких поступака из области које су у директној вези са темом задатка у Студију М01. Садржај предмета разматра сложене односе тела и простора и питања перцепције тела и простора од значаја за разумевање архитектонског простора и дизајна.

КУРИКУЛУМ: Семинар 2 – Тело и перцепција
09 МУАД-11064

СТУДИО М01 АД – Радионица – Симбол и облик – анализа, тумачење и графичко обликовање визуелних мотива

Развијање индивидуалних изражајних способности кроз практичну реализацију задатака употребом различитих савремених материјала и концепција.

КУРИКУЛУМ: Радионица

2. семестар

број_ шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2015/16
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
10 МУАД-12010

Теорије о простору

КУРИКУЛУМ: Теорије о простору
11 МУАД-12020

Дизајн – комуникација – технологија

КУРИКУЛУМ: Дизајн – комуникација – технологија
12 МУАД-12030

Енергија и материјал – Модуларност и покрет

КУРИКУЛУМ: Енергија и материјал – Модуларност и покрет
број_ шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2015/16
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
13 МУАД-12040

Изборни предмет 3 – Простор и догађај

Предмети изборног блока:
1. МУАД-12040-01: Границе пејзажа
2. МУАД-12040-02: Излагање

14 МУАД-12050

Изборни предмет 4 – Професионални контекст

Предмети изборног блока:
1. МУАД-12050-01: Дизајн и професионални контекст
2. МУАД-12050-02: Графичка сигнализација

број_ шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2015/16
СТУДИО М02 АД
15 МУАД-12061

СТУДИО М02 АД – Пројекат

Предмети изборног блока:
1. МУАД-12061-01: Студио М02 АД – Пројекат-01
2. МУАД-12061-02: Студио М02 АД – Пројекат-02

16 МУАД-12062

СТУДИО М02 АД – Семинар 1 – Облик, структура, израз

КУРИКУЛУМ: Семинар 1 – Облик, структура, израз
17 МУАД-12063

СТУДИО М02 АД – Семинар 2 – Идентитет и репрезентација

КУРИКУЛУМ: Семинар 2 – Идентитет и репрезентација
18 МУАД-12064

СТУДИО М02 АД – Радионица

КУРИКУЛУМ: Радионица