UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Master akademske studije drugog stepena.
Trajanje studija: 2 godina120 ESPB

1. semestar

broj_ šifra______ Master akademske studije Unutrašnja arhitektura 2014/15
OBAVEZNI PREDMETI
01 MUA-11010

Savremena arhitektura i dizajn

Cilj predmeta je sagledavanje istorijskog razvoja diskursa Unutrašnje arhitekture i dizajna, kao neophodnog oslonca u razumevanju savremenih projektantskih/dizajnerskih problema i zadataka. Studentu se predstavlja tradicija razvoja discipline i njena uloga u formulisanju savremenih praksi.

KURIKULUM: Savremena arhitektura i dizajn
02 MUA-11020

Kultura dizajna

Osnovni cilj nastave je da se studenti upoznaju sa dizajnom kao kulturnim fenomenom, „dizajnom u doba kulture“, odnosima: vizuelne kulture, materijalne kulture i kulture dizajna, kao i studija dizajna. Takođe, istražuje se odnos dizajnera prema drugim akademskim disciplinama: studijama kulture, antropologiji, materijalnoj kulturi, vizuelnoj kulturi, političkoj ekonomiji.

KURIKULUM: Kultura dizajna
03 MUA-11030

Konstrukcija i enterijer

Konstrukcija i enterijer, upoznavanje sa raznim tipovima konstrukcija u enterijeru. Konstrukcija, vidna ili skrivena. Kako konstrukcija utiče na projektantska rešenja enterijera i na projektantsku slobodu. Mogućnosti intervencija u postojećoj konstrukciji u cilju dobijanja novih enterijerskih rešenja. Rekonstrukcija i enterijer.

KURIKULUM: Konstrukcija i enterijer
broj_ šifra______ Master akademske studije Unutrašnja arhitektura 2014/15
IZBORNI PREDMETI
04 MUA-11040

Izborni predmet 1 – Fenomeni

Predmeti izbornog bloka:
1. MUA-11040-01: Fenomen boje u arhitektonskom prostoru
2. MUA-11040-02: Fenomenologija opažanja

05 MUA-11050

Izborni predmet 2 – Profesionalni kontekst

Predmeti izbornog bloka:
1. MUA-11050-01: Strategija dizajna
2. MUA-11050-02: Fotografija i arhitektura

broj_ šifra______ Master akademske studije Unutrašnja arhitektura 2014/15
STUDIO M01 AD
06 MUA-11061

STUDIO M01 AD – Projekat

Predmeti izbornog bloka:
1. MUA-11061-01: Studio M01 AD – Projekat-01
2. MUA-11061-02: Studio M01 AD – Projekat-02

07 MUA-11062

STUDIO M01 AD – Seminar 1 – Simbol i oblik

Povezivanje znanja iz oblasti umetnosti i arhitekture koje omogućava proširivanje projektantskih tehnika i alata u oblasti unutrašnje arhitekture i dizajna.

KURIKULUM: Seminar 1 – Simbol i oblik
08 MUA-11063

STUDIO M01 AD – Seminar 2 – Telo i percepcija

Seminar 2 Studija M01 posvećen je savladavanju specifičnih teorijskih znanja i istraživačkih postupaka iz oblasti koje su u direktnoj vezi sa temom zadatka u Studiju M01. Sadržaj predmeta  razmatra složene odnose tela i prostora i pitanja percepcije tela i prostora od značaja za razumevanje arhitektonskog prostora i dizajna.

KURIKULUM: Seminar 2 – Telo i percepcija
09 MUA-11064

STUDIO M01 AD – Radionica

KURIKULUM: Radionica

2. semestar

broj_ šifra______ Master akademske studije Unutrašnja arhitektura 2014/15
OBAVEZNI PREDMETI
10 MUA-12010

Teorije o prostoru

Cilj predmeta je sagledavanje konteksta u kojem nastaju arhitektura unutrašnjeg prostora i dizajn kroz prikaz teorijskih diskursa koji igraju ulogu u njegovom formiranju. Studentu se ovime omogućava uvid u poziciju discipline u širem društvenom kontekstu kao i karakter međuzavisnosti znanja uopšte.
Istraživanjem literature i paralelnim prikupljanjem podataka o savremenim arhitektonskim praksama u Srbiji, studenti se ospobljavaju za tumačenje arhitektonskih projekata u odnosu na teme kojima se bavi teorija arhitekture.

KURIKULUM: Teorije o prostoru
11 MUA-12020

Dizajn – komunikacija – tehnologija

Dizajn proces: učenje na osnovama projektovanja. Povezivanje procesa stvaranja/projektovanja u arhitekturi, dizajnu i umetnosti, unapređenje znanja i veština iz susednih oblasti i njihova primena kroz procese interakcije, komunikacije i tehnologije kao osnove i ishodišta stvaralačkog procesa. Poznavanje sličnosti i razlika stvaralačkog procesa i shvatanje značaja odnosa kreativnog i tehnološkog. Upoznavanje i uspostavljanje kreativnog i otvorenog odnosa prema stvarnosti i potrebama za njenom
promenom – dizajn – mehanizam razvoja strategija, sistema znanja, poslovnih struktura i
socijalne s(a)vesti. Priprema za inovativni dizajn.

KURIKULUM: Dizajn – komunikacija – tehnologija
12 MUA-12030

Energija i materijal – Modularnost i pokret

Ishod predmeta je u istraživanju bioničkog pristupa proučavanju principa organizacije i funkcionisanja živih sistema i njihova praktična primena u dizajnu. Uočavanje savremenih multidiscipinarnih tendencija u dizajnu i realizaciji tehničkih rešenja koje je priroda obezbedila živim organizmima vekovnim evolutivnim usavršavanjem. Edukacija studenata da kroz istraživački rad unaprede dizajnerski i energetski aspekt projektovanja elemenata arhitekture objedinjujući i integrišući naučne discipline na osnovu sličnosti i osnovnih principa upravljanja živim i neživim elementima kroz estetski, projektanstski i tehnološki aspekt dizajna.Razumevanje odgovarajućih filozofskih pristupa koji vode otkrivanju i razumevanju prirodnih pojava i zakonitosti  u procesu tehnološkog redizajna. Razvijanje sposobnosti kod studenata da generišu i sistematski preispituju, analiziraju i procenjuju dizajnerska rešenja, i izvlače zaključke kroz koje se jasno vide metodološka i teoretska pravila. Sposobnost da prikupi informacije, definiše probleme, primeni analize i kritičko prosuđivanje.

KURIKULUM: Energija i materijal – Modularnost i pokret
broj_ šifra______ Master akademske studije Unutrašnja arhitektura 2014/15
IZBORNI PREDMETI
13 MUA-12040

Izborni predmet 3 – Prostor i događaj

Predmeti izbornog bloka:
1. MUA-12040-01: Granice pejzaža
2. MUA-12040-02: Izlaganje

14 MUA-12050

Izborni predmet 4 – Profesionalni kontekst

Predmeti izbornog bloka:
1. MUA-12050-01: Dizajn i profesionalni kontekst
2. MUA-12050-02: Grafička signalizacija

broj_ šifra______ Master akademske studije Unutrašnja arhitektura 2014/15
STUDIO M02 AD
15 MUA-12061

STUDIO M02 AD – Projekat

Predmeti izbornog bloka:
1. MUA-12061-01: Studio M02 AD – Projekat-01
2. MUA-12061-02: Studio M02 AD – Projekat-02

16 MUA-12062

STUDIO M02 AD – Seminar 1 – Oblik, struktura, izraz

Cilj predmeta, Oblik, struktura, izraz, je da se studenti upoznaju sa fenomenima savremene likovne umetnosti kao i sa problematikom objekata koji imaju funkcionalnu i nefunkcionalnu upotrebu u okruženju
Program predmeta Oblik, struktura, izraz, osposobljava studente da steknu analitičnost pri tumačenju savremenog plasticiteta, takođe, studenti stiču svest i znanja o tokovima i teorijama savremene umetnosti i dizajna.

KURIKULUM: Seminar 1 – Oblik, struktura, izraz
17 MUA-12063

STUDIO M02 AD – Seminar 2 – Identitet i reprezentacija

Kroz pojmove subjekta, subjektivnosti, individualnosti, identiteta i njihovih prostornih konsekvenci, kao i uloge prostora u procesu identifikacije subjekta,  razmatraju se mogućnosti projektovanja formiranog identiteta na prostor i njegov sadržaj, i kroz reprezentaciju ovog identiteta pokušava razotkriti fenomen konstruisanja oznake.

KURIKULUM: Seminar 2 – Identitet i reprezentacija
18 MUA-12064

STUDIO M02 AD – Radionica

Radionica se nadovezuje na temu izložbe, izlaganja i izložbenih prostora u celini.
Cilj radionice je izrada fizičkog modela koji predstavlja prostorni fragment koji može biti eksponat ili se njegovom upotrebom unapređuje već promišljeni prostor.

KURIKULUM: Radionica