УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr

Мастер академске студије другог степена.
Трајање студија: 2 године120 ЕСПБ

3. семестар

број_ шифра______ Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2017/18
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 03
17 МАСИУ-23010

Урбани простор као јавно добро

КУРИКУЛУМ: Теорија планирања
18 МАСИУ-23020

Теорија планирања

Савремени градови са својим сложеним проблемима и бројним конфликтима захтевају промену професионалног приступа у усмеравању развоја. Циљ курса је упознавање са улогом струке у измењеном економском, институционалном и културном оквиру. Планирање се посматра као делатност која подразумева управљање како производима тако и процесима планирања. Кроз презентацију и анализу примера урбане интервенције студенти се упознају са улогом различитих актера, приватних и јавних у решавању друштвених проблема и омогућавању и подстицању развоја. Посебан нагласак је на разумевању партиципативног/колаборативног процеса као и институционалног и организационог оквира стратешких и просторних планова и пројеката просторног развоја у условима конфликтних циљева развоја: глобалне конкуренције, друштвене једнакости и остварења бољих услова живота.

КУРИКУЛУМ: Урбани простори као јавно добро
19 МАСИУ-23030

Методологија планирања

Основни циљ предмета је овладавање материјом која се тиче процеса планирања и планерске методологије. Биће дискутована питања улоге, обухвата и домена урбанистичког планирања. На предмету се истражују релације између урбанистичког планирања, урбаног дизајна и пројектовања. Студенти ће овладати основним знањима и вештинама од значаја за израду планских докумената: (1) упознавање са основним методама које се употребљавају у планирању, и (2) дизајн процеса планирања. Методологија планирања и планерски методи се разматрају у оквиру рационалног и колаборативног модела планирања и различитих облика планова: стратешких, акционих, генералних, регулационих.

КУРИКУЛУМ: Методологија планирања
број_ шифра______ Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2017/18
ИНТЕГРАЛНИ ПРОЈЕКАТ 03
20 МАСИУ-23041

ИП03_Интегралне урбане стратегије

КУРИКУЛУМ: ИП03_Интегралне урбане стратегије
21 МАСИУ-23042

ИП03_Урбани менаџмент

КУРИКУЛУМ: ИП03_Урбани менаџмент
22 МАСИУ-23043

ИП03_Семинар

КУРИКУЛУМ: ИП03_Семинар
број_ шифра______ Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2017/18
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 03
23 МАСИУ-23050

Изборни предмет 5 / ЗАЈ-ИГ05 /

Предмети изборног блока:

24 МАСИУ-23060

Изборни предмет 6 / ЗАЈ-ИГ06 /

Предмети изборног блока:

4. семестар

број_ шифра______ Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2017/18
25 МАСИУ-24010

Стручна пракса

Основни циљ је стицање практичног искуства студената кроз конкретну сарадњу у институцијама које се баве урбаним и просторним планирањем и урбаним дизајном у пракси, истраживачком раду и др. Додатно, циљ је и да студенти стекну додатна знања о процедурама одлучивања, формирању планерских решења, као и да провере теоретска знања у релевантним областима која су стекли током студирања.

КУРИКУЛУМ: Стручна пракса
број_ шифра______ Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2017/18
ДИПЛОМСКИ ИНТЕГРАЛНИ ПРОЈЕКАТ
26 МАСИУ-24021

ДИП_Мастер теза / ЗАЈ-ИГ07 /

КУРИКУЛУМ: ДИП_Мастер теза
27 МАСИУ-24022

ДИП_Мастер пројекат / ЗАЈ-ИГ08 /

КУРИКУЛУМ: ДИП_Мастер пројекат
28 МАСИУ-24023

ДИП_Мастер завршни рад

КУРИКУЛУМ: ДИП_Мастер завршни рад