УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ МАС ИНТЕГ. УРБАНИЗАМ 2016/17
Спискови студената, распоред сала и термини за МАСУ М3.7: ИП 3

број шифра Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2016/17 – II година – 3. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
21 МАСУ М3.7.

Изборни предмет 3

Листа изборних предмета:

201516_MASA-23040-04_MASU-M3-7_Info-port_t

Марија Петреска – Info port

МАСУ М3.7. – Изборни предмет 3 – 01:
УРБАНИСТИ И ГРАЂАНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ: СТУДЕНТИ УРБАНИЗМА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

Наставник:
др Данијела Миловановић Родић, доцент

Република Србија је до прошле године била земља са највећим бројем избеглица и интерно расељених лица у Европи и једна од пет држава у свету са „дуготрајном избегличком кризом“. Актуелна глобална избегличка криза је повод и прилика за преиспитивање уобичајених начина на који се држава и друштво суочавају са овим проблемом. Урбанисти се као професија морају прикључити трагању за новим одговорима на дати изазов.

Предмет рада на предмету су моделитети деловања урбаниста зарад побољшања услова живота избеглица, али и локалног становништва транзитних територија на којима се они привремено или стално насељавају. Исходи практичне наставе на предмету су предлози пројеката које би студенти Архитектонског факултета могли да предузму и реализују у сарадњи са институцијама, формалним и неформалним удружењима грађана и заинтересованим појединцима.

КУРИКУЛУМ: УРБАНИСТИ И ГРАЂАНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ: СТУДЕНТИ УРБАНИЗМА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

201617_MAS-IU_M3_7_IZBORNI_PREDMET_02_URBANI_MENADZMENT

Фото © Теодора Тасић

МАСУ М3.7. – Изборни предмет 3 – 02:
УРБАНИ МЕНАЏМЕНТ

Наставник:
др Урош Радосављевић, ванредни професор

Задатак jе базиран на игри Land use game, која је симулација тржишног развоја града и низа правила, развојних ограничења и пореских политика. Студенти добијају улоге актера, њихове циљеве и интересе у функционисању града; купују и размењују земљиште и користе технике преговарања, склапања коалиција и информисања у креирању сценарија развоја.

Циљ предмета је да студенти стекну разумевање, овладавају методама и практичним знањима из области урбаног менаџмента. То подразумева боље разумевање урбаног развоја; потребу за савременим управљањем урбаним развојем; врсте регулаторних, економских и информационих инструмената урбаног менаџмента и управљања; политике, мере и ефекте савременог урбаног менаџмента и управљања градовима.

КУРИКУЛУМ: УРБАНИ МЕНАЏМЕНТ