UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
broj šifra Master akademske studije Integralni urbanizam 2015/16 – II godina – 3. semestar
MODUL ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE
21 MASU M3.7.

Izborni predmet 3

Lista izbornih predmeta:

MASU M3.7. – Izborni predmet 3:
MENADŽMENT LOKALNOG RAZVOJA

Nastavnik:
dr Uroš Radosavljević, vanredni profesor

Tema aplikativnog zadatka je kulturni turizam Kikinde. Istražuju se relacije između postojećih sadržaja i programa kulture, turizma i fizičke urbane strukture i predlažu vizija razvoja i kreativni projekti za urbanu regeneraciju kroz proširenje kulturnih i turističkih sadržaja i unapređenje kvaliteta života u fizičkom, socijalnom i ekonomskom smislu. Mogućnosti regeneracije gradova kroz kulturu, turizam i umetničke programe i festivale nude drugačiju perspektivu na gradski život i dodatno pomažu lokalnim zajednicama da razviju organizacione sposobnosti. Stoga je neophodan kvalitetan urbani menadžment sa učešćem relevantnih aktera za preoblikovanje prostora uz nove načine uključivanja partnera, kreiranje organizacionih aranžmana i instrumenata za implementaciju kreativnih rešenja za kompleksne urbane situacije.

KURIKULUM: MENADŽMENT LOKALNOG RAZVOJA

MASA-23040-04-ARHITEKTE-I-GRADJANSKE-INICIJATIVE-ZA-OD_o

Foto Ognen Teofilovski © Reuters

MASU M3.7. – Izborni predmet 3:
URBANISTI I GRAĐANSKE INICIJATIVE ZA ODRŽIVI RAZVOJ: STUDENTI URBANIZMA ZA IZBEGLICE

Nastavnik:
dr Danijela Milovanović Rodić, docent

Republika Srbija je do prošle godine bila zemlja sa najvećim brojem izbeglica i interno raseljenih lica u Evropi i jedna od pet država u svetu sa „dugotrajnom izbegličkom krizom“. Aktuelna globalna izbeglička kriza je povod i prilika za preispitivanje uobičajenih načina na koji se država i društvo suočavaju sa ovim problemom. Urbanisti se kao profesija se moraju priključiti traganju za novim odgovorima na dati izazov. Predmet rada na predmetu su modeliteti delovanja urbanista zarad poboljšanja uslova života izbeglica, ali i lokalnog stanovništva tranzitnih teritorija na kojima se oni privremeno ili stalno naseljavaju. Ishodi praktične nastave na predmetu su predlozi projekata koje bi studenti Arhitektonskog fakulteta mogli da preduzmu i realizuju u saradnji sa institucijama, formalnim i neformalnim udruženjima građana i zainteresovanim pojedincima.

KURIKULUM: URBANISTI I GRAĐANSKE INICIJATIVE ZA ODRŽIVI RAZVOJ: STUDENTI URBANIZMA ZA IZBEGLICE