УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2018/19
II година – 4. семестар

МОДУЛ УРБАНИЗАМ
У26 МАСА-У24021

МАСТЕР ТЕЗА

У27 МАСА-У24022

МАСТЕР ПРОЈЕКАТ

У28 МАСА-У24023

МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД

Листа изборних пројеката:

01
СИНТУРБАНИЗАМ: НОВЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА

Наставник:
др Владан Ђокић, редовни професор

Интерпретација концепта СИНТУРБАНИЗМА кроз савремени контекст представља основно полазиште за испитивање тезе. Кроз тезу се истражују просторни и идејни концепти нових градова и територија. Кроз иновативне и синергијске приступе актуелизује се феномен синтезе која се посматра као форма јединства и деловања разнородних елемената, где под диктатом основног смисла тог јединства наступају промене у основним својствима до тада самосталних елемената. Избор локације и програма представља резултат истраживања у оквиру тезе.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201819_MASA-U24021-01-IASA-510011U-DJUKIC_opt

Студент Милица Лазаревић / мастер завршни рад – извод / 2018.

02
УРБАНА РЕГЕНЕРАЦИЈА СМЕДЕРЕВА КРОЗ КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ

Наставник:
др Александра Ђукић, ванредни професор

Основни циљ рада је оспособљавање студената за целокупни развој пројекта од стратешког значаја за локалну градску средину кроз урбану регенерацију. Овим се обухвата поступак уочавања теоријског оквира урбанистичке интервенције у простору, његовог прилагођавања полигону кроз теренско истраживање и истраживање узорних примера, потом постављање урбанистичког концепта и програма, који се даље развија у урбанистички или урбанистичко-архитектонски пројекат великог формата и кључног значаја за локалну средину.

Полигон за истраживање је Град Смедерево, посебно његов подунавски део, који поседује велике погодности за развој садржаја у оквиру културе, туризма и промоције наслеђа.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201819_MASA-U24021-01-IASA-510011U-MASTER-TEZA-U-STUPAR_opt

Аутор фотографије: Урош Дожић

03
НС 2021: (РЕ)АКТИВАЦИЈА ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ АЛМАШКОГ КРАЈА

Наставник:
др Александра Ступар, ванредни професор

Циљ задатка је активација сегмента бивше индустријске зоне Новог Сада, у склопу Алмашког краја као дела града специфичног по својој историји, морфологији и културној разноликости. Интервенција у урбаном ткиву је иницирана програмом ’Нови Сад, Европска престоница културе 2021’, којим се развија концепт културних станица у граду. Одабрана зона Алмашког краја је настала 1717. године и налази сеу делу традиционалног градског центра, док се тежиште интервенције налази уз Косовску улицу.

У склопу задатка потребно је осмислити нову или унапредити постојећу функцију објекта кожаре који би, заједно са тек активираном културном
станицом Свилара, функционисао као мањи културни дистрикт. Поред реконструкције/рециклаже објекта задатком се решава и уређење дела Улице Ђорђа Рајковића, са функцијом пешачке зоне. Приликом дефинисања програма потребно је водити рачуна да Културна станица функционише као културно чвориште које спаја различите традиције и промовише материјално и нематеријално наслеђе Алмашког краја, у сарадњи са НВО ’Алмашани’, пројектом и програмима Европске престонице културе НС 2021, уметничким удружењима.

Резултати успешно финализираних мастер теза и мастер пројекта могу бити уграђени у документе трансформације овог дела града (у процесу израде), чиме би решења заживела приликом уређења јавног простора и реконструкције кожаре.

Током израде тезе посебну пажњу треба обратити на три битне теме: однос титуле Европске престонице културе и друштвене, просторне и економске трансформације града; утицај културне економије на комплексне специфичности локалног простора и заједнице; синергију локалних потреба и вредности са европским развојним оквирима.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад