УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2018/19
II година – 3. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
АТ24 МАСА-АТ23014

СТУДИО М03АТ – Радионица

Листа изборних пројеката:

201819_MASA-AT23014-STUDIO-M03AT-RADIONICA-IGNJATOVIC_o

Ateliers Jean Nouvel – Fondation Cartier, Париз, 1994. | Фото © Kultura

СТУДИО М03АТ – РАДИОНИЦА – 01:
ФОРМИРАЈ РЕ:ФОРМУ

Наставник:
др Душан Игњатовић, ванредни професор

Радом на радионици студенти сагледавају поливалентност релације између унутрашњег и спољашњег простора материјализовану кроз фасадни склоп-зону-опну која превализали просту улогу омотача објекта.

Циљ рада представља истраживање и презентација формулисаног решења склопа у виду тродимензионалног пресека (модел или макета).

КУРИКУЛУМ: ФОРМИРАЈ РЕ:ФОРМУ

201819_MASA-AT23014-STUDIO-M03AT-RADIONICA-JURENIC_o

Curiosity + Milligram Studio – C1 House | Фото © Curiosity + Milligram Studio

СТУДИО М03АТ – РАДИОНИЦА – 02:
ДНЕВНИ И НОЋНИ ПРИКАЗ ОБЈЕКТА

Наставник:
др Татјана Јуренић, доцент

Циљ је сагледавање ефеката које објекат својом формом и изразом изазива у спољном простору. Рад подразумева анализу могућности адекватне презентације у виду модела који нуди најреалнији приказ.

КУРИКУЛУМ: ДНЕВНИ И НОЋНИ ПРИКАЗ ОБЈЕКТА