УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС 2018/19
МАСА-АТ23011 СТУДИО М03АТ – Пројекат – спискови по салама

број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2018/19
II година – 3. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
АТ22 МАСА-АТ23011

СТУДИО М03АТ – Пројекат

Листа изборних пројеката:

201819_MASA-AT23011-STUDIO-M03AT-PROJEKAT-IGNJATOVIC_o

OVO Grąbczewscy Architekci – Нови научни центар, Краков, Пољска | Илустрација © OVO Grąbczewscy Architekci

СТУДИО М03АТ – ПРОЈЕКАТ – 01:
КУЋА НАУК:Е

Наставник:
др Душан Игњатовић, ванредни професор

Кућа Наук:E представља пројекат на коме студенти развијају способности критичког сагледавања међуодноса програмских захтева, специфичности локације, техничко технолошких система и формулишу архитектонски концепт савременог едукативно-галеријског простора.

Пројекат представља центар промоције науке и научно-технолошких решења базиран на принципима зелене архитектуре.

Кроз анализу генеративних утицајних фактора студенти испитују однос програм-технологија-форма креирајући аутохтони архитектонски израз. Посебан фокус пројекта представља концепт омотача објекта и разрада његових просторних односно енергетских карактеристика.

КУРИКУЛУМ: КУЋА НАУК:Е

СТУДИО М03АТ – ПРОЈЕКАТ – 02:
ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР СА БИОСКОПОМ

Наставник:
др Татјана Јуренић, доцент

Пројектовање пословног објекта који садржи биоскоп/сценски простор са пратећим садржајима у
приземљу, на углу улица Рузвелтове и Краљице Марије, прекопута Машинског факултета. Рад на
пројекту одвија се у фазама: истраживање, идејно решење, разрада пројекта.

Студенти формирају детаљни програм на основу типолошке анализе пословних објеката и конкретних
услова локације. Биоскоп је независан од остатка објекта, тематски и програмски дефинисан од стране студената, a пројектује се према важећој регулативи и условима за објекте културе.

КУРИКУЛУМ: ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР СА БИОСКОПОМ