УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2018/19
II година – 4. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКО КОНСТРУКТЕРСТВО
АК26 МАСА-АК24021

МАСТЕР ТЕЗА

АК27 МАСА-АК24022

МАСТЕР ПРОЈЕКАТ

АК28 МАСА-АК24023

МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД

Листа изборних пројеката:

01
МИСИЈА И ВИЗИЈА: ХОЛИСТИЧКИ ПРИСТУП ПРОЈЕКТОВАЊУ ОМЛАДИНСКОГ СТАДИОНА ФК БЕОГРАД

Наставник:
др Миодраг Несторовић, редовни професор у пензији

Истраживање проблема пројектовања савремене арене спорта која представља интеграцију модерног стадиона са мултифункционалним комплементарним садржајима и јавним отвореним просторима. Посебно ће се истраживати могућности примене нових технологија и медија, конструкција и материјала, са фокусом на испитивање релација структура-форма, структура-материјал, као и различитих неконвенционлних, трансформабилних и адаптибилних техничких решења.

У раду ће се форсирати холистички приступ пројектовању, са тежиштем на аспекту конструктивног система и савлађивању пробламатике великог распона.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201819_MASA-AK24021-01-MASTER-SEKULARAC_opt

Фото © др Ненад Шекуларац

03
ЧУВАЈМО ПРОШЛОСТ ЗА БУДУЋНОСТ

Наставник:
др Ненад Шекуларац, ванредни професор

Истраживање могућности и успостављање методологије за пројектовање конструкција великих распона, као смерница за планирање, пројектовање и њихову реализацију. Истраживањем приступа пројектовању конструкција изнад градитељског наслеђа, анализом изведених конструкција и вредновањем остварених резултата могуће је донети закључке на основу којих ће се приступити решењу задатка пројектовања конструкције великог распона изнад остатака градитељског наслеђа.

Резултат истраживања биће приказани у виду семинарског рада, а представљаће увод у процес пројектовања конструкције великог распона изнад остатака градитељског наслеђа.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад