UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE II GODINE MAS 2018/19
MASA-23040 IP 3 – U (IASA-59040, MASIU-23050-U) – spiskovi po salama

broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2018/19
II godina – 3. semestar
ZAJEDNIČKI PREDMETI ZA SVE MODULE
(Modul – A, U, AT, AK)
20 MASA-23040

Izborni predmet 3 – URBANIZAM

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-23040-01: Savremeni urbani fenomeni
2. MASA-23040-02: Modelovanje kreativnog grada
3. MASA-23040-03: Urbani menadžment
4. MASA-23040-04: Arhitekte i građanske inicijative za održivi razvoj (MASIU-23050-U-04)
5. MASA-23040-05: Urbana regulativa
6. MASA-23040-06: Urbana rekreacija (MASIU-23050-U-06)
7. MASA-23040-07: Kontinuitet u razvoju gradova
8. MASA-23040-08: Politike urbanog razvoja (MASIU-23050-U-08)
9. MASA-23040-09: Menadžment urbane infrasturukture (MASIU-23050-U-09)

Lista izbornih predmeta:

201718_MASA-23040-01-SAVREMENI-URBANI-FENOMENI_o

Foto © Aleksandra Stupar

MASA-23040-01: IZBORNI PREDMET 3 – URBANIZAM:
SAVREMENI URBANI FENOMENI

Nastavnik:
dr Aleksandra Stupar, vanredni profesor

Nastava na predmetu je usmerena na sagledavanje specifičnosti savremenog grada: društveno – ekonomski kontekst, urbane transformacije, arhitekturu i trendove. Fenomeni se posmatraju na tri prostorna nivoa – globalnom, regionalnom i lokalnom. Posebna pažnja posvećuje se odnosu između opštih zakonitosti aktuelnih procesa i njihovih lokalnih karakteristika. Predmet ravnopravno posmatra gradsku strukturu i arhitekturu – njihov novoformirani identitet, atraktivnost i konkurentnost.

KURIKULUM: SAVREMENI URBANI FENOMENI

201718_MASA-23040-03-URBANI-MENADZMENT_o

Foto: dr Uroš Radosavljević

MASA-23040-03: IZBORNI PREDMET 3 – URBANIZAM:
URBANI MENADŽMENT

Nastavnik:
dr Uroš Radosavljević, vanredni profesor

Zadatak studenata je međunarodni studentski konkurs Schindler Global Award Razvoj priobalja: urbana transformacija u Mumbaiju, Indija. Studenti predlažu vizije i urbane projekte regeneracije dela priobalja u Mumbaiju. Projekti će obuhvatati scenarije i instrumente urbanog menadžmenta za procenu prostornih, socijalnih, ekonomskih i ekoloških efekata u traženju odgovora na pitanje: kako kreirati novi prostor priobalja i uklopiti ga u mobilnost grada, mrežu javnih prostora i potrebe za različitim tipovima stanovanja, u gradu Bolivuda, bogatih, i siromašnih slamova? Komentor je i prof. Džeri Entoni iz SAD-a, poreklom iz Indije. Cilj predmeta je da studenti steknu razumevanje i ovladaju metodama i praktičnim znanjima iz oblasti urbanog menadžmenta, upotrebe različitih vrsta regulatornih, ekonomskih, prostornih i informacionih instrumenata urbanog menadžmenta, kao i efekte njihove primene i načine brendiranja gradova.

KURIKULUM: URBANI MENADŽMENT

201819_MASA-23040-04-IASA-59040-04-ARHITEKTE-I-GRADJANSKE-INICIJATIVE-ZA-ODRZIVI-RAZVOJ_o

Foto © Filip Ristić

MASA-23040-04: IZBORNI PREDMET 3 – URBANIZAM (MASIU-23050-U-04):
ARHITEKTE I GRAĐANSKE INICIJATIVE ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Nastavnik:
dr Danijela Milovanović Rodić, docent

Za održivi razvoj Stare planine.
Park prirode Stara planina predstavlja zaštićeno prirodno dobro poznato po izuzetnoj lepoti i prisustvu različitih bioloških, predeonih i geoloških vrednosti, ali i autentičnoj arhitekturi i kulturi. Nedovoljno je istražena i prepoznata kao destinacija eko, etno, seoskog i kulturnog turizma. Poslednjih meseci se nalazi u središtu stručne, ali i pažnje šire javnosti, zbog različitog tumačenja svrhe i uticaja planiranih i izgrađenih derivacionih mini hidrocentrala na prirodu, ali i na dalji razvoj područja, uslove i način života i vodosnabdevanje stanovnika seskih i gradskih naselja Stare planine i njenog okruženja. Studenti arhitekture će se priključiti traganju za društveno i ekološki odgovornim i ekonomski opravdanim rešenjima zarad poboljšanja uslova života lokalnog stanovništva i zaštite prirodnih vrednosti Stare planine.

KURIKULUM: ARHITEKTE I GRAĐANSKE INICIJATIVE ZA ODRŽIVI RAZVOJ

201415_MASA-23040-05-URBANA-REGULATIVA_o

Autor ilustracije: Ana Mitrović, student FPU

MASA-23040-05: IZBORNI PREDMET 3 – URBANIZAM:
URBANA REGULATIVA

Nastavnik:
dr Biserka Mitrović, vanredni profesor

Kroz predmet Urbana regulativa studenti se upoznaju sa zakonskim odgovornostima arhitekte-urbaniste, kao i sistemom institucija i procedura u urbanom i prostornom planiranju u Srbiji. Kroz vizuru urbane regulative upoznaju se kategorije kao što su javni interes, implementacija planskih rešenja, potom obaveze, kompetencije, mesto i vreme uključivanja učesnika u procesu urbanog i prostornog planiranja u skladu sa važećim propisima, i dr. Istražujući studiju slučaja nelegalne prakse, studenti istražuju domet i ograničenja legislative i regulative, kao i sistema planiranja i izgradnje u Srbiji.

KURIKULUM: URBANA REGULATIVA

201516-MASA-23040-06-URBANA-REKREACIJA_o

Festival susedstva u gradu Kičeneru | Izvor fotografije: www.kitchener.ca/fon

MASA-23040-06: IZBORNI PREDMET 3 – URBANIZAM (MASIU-23050-U-06):
URBANA REKREACIJA

Nastavnik:
dr Jelena Živković, vanredni profesor

Program se bavi istraživanjem relacija: rekreacija – turizam – gradski prostor u kontekstu savremenog urbanog razvoja. Razmatranjem aktuelnih koncepata razvoja gradova, (“grad zabave”, “grad fantazije”, ” grad turzima”, “grad doživljaja”, “grad igre”, “zdrav/aktivni grad”, “zeleni grad”, “kreativni grad”) preispituju se potencijali različitih formi rekreacije da omoguće pozitivne promene u urbanom prostoru i tako doprinesu kvalitetu života i razvoju gradova.

Zadatak studenata je da se, kroz formulisanje predloga organizacije i uređivanja prostora za “Festival susedstva” u bloku 70A na Novom Beogradu, aktiviraju rekreativno-turistički potencijali javnih otvorenih prostora i afirmiše autentičan život novobeogradskih “blokova” .

KURIKULUM: URBANA REKREACIJA

201819_MASA-23040-08-IASA-59040-08-POLITIKE-URBANOG-RAZVOJA_o

Lajpcig, 2018. | Foto: dr Ratka Čolić

MASA-23040-08: IZBORNI PREDMET 3 – URBANIZAM (MASIU-23050-U-08):
POLITIKE URBANOG RAZVOJA

Nastavnik:
dr Ratka Čolić, docent

Zadatak je baziran na radu u radionicama gde studenti zajednički istražuju politike urbanog razvoja, tematski i problemski opredeljene – ekonomski razvoj i zapošljavanje, urbana obnova, društveno blagostanje uključujući i urbano siromaštvo, socijalna inkluzija, zaštita životne sredine i prilagođavanje na klimatske promene, upravljanje urbanim razvojem, digitalna tranzicija i dr). Studenti sagledavaju savremenu problematiku urbanog razvoja lokalnog konteksta i uticaje EU (Lajpciška povelja o održivim evropskim gradovima, EU Urban Agenda) i ostalih politika urbanog razvoja (SDGs, UN-HABITAT New Urban Agenda) na konkretnom primeru.

Cilj predmeta je da studenti steknu razumevanje, ovladaju metodama i praktičnim znanjima iz oblasti politika urbanog razvoja. To podrazumeva jačanje kritičke svesti, infomisanost o aktuelnim istraživanjima i savremenoj praksi politika urbanog razvoja; razvijanje sistematičnog i detaljnog poznavanja prakse upravljanja teritorijom i urbanim razvojem; i razvijanje prenosivih i profesionalnih veština koje će im omogućiti da pokažu inicijativu i ličnu i profesionalnu odgovornost.

KURIKULUM: POLITIKE URBANOG RAZVOJA

201819_MASA-23040-09-IASA-59040-09-MENADZMENT-URBANE-INFRASTRUKTURE_o

Ilustracija © Pablo Scapinachis

MASA-23040-09: IZBORNI PREDMET 3 – URBANIZAM (MASIU-23050-U-09):
MENADŽMENT URBANE INFRASTRUKTURE

Nastavnik:
dr Danilo Furundžić, docent

Nastava je usmerena ka upotpunjavanju znanja iz planiranja infrastrukture u odnosu na promenjene uslove u životnom okruženju: veća stopa urbanizacije, prenaseljenost, jaka konurencija i nejednaka distribucija prostora, neefikasno vreme provedeno u transportu na prezagušenim putevima, negativni uticaji buke i otpada i slabi infrastrukturni servisi.

KURIKULUM: MENADŽMENT URBANE INFRASTRUKTURE