УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС 2018/19
МАСА-23030 ИП 3 – А (ИАСА-59030, МАСИУ-23060-А) – спискови по салама

број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2018/19
II година – 3. семестар
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
(Модул – А, У, АТ, АК)
19 МАСА-23030

Изборни предмет 3 – АРХИТЕКТУРА (МАСИУ-23050-А)

Предмети изборног блока:
1. МАСА-23030-01: Места доколице у савременом граду: отворени јавни градски простори (МАСИУ-23060-А-01)
2. МАСА-23030-02: Простори спектакла
3. МАСА-23030-03: Урбани објекти (МАСИУ-23060-А-03)
4. МАСА-23030-04: Употреба наслеђа у савременој архитектури (МАСИУ-23060-А-04)
5. МАСА-23030-05: Простори спектакла: до сцене са сцене (МАСИУ-23050-А-05)
6. МАСА-23030-06: Стамбена архитектура у Србији у 19. и почетком 20. века (МАСИУ-23060-А-06)
7. МАСА-23030-07: Истраживање кроз пројекат (МАСИУ-23060-А-07)
8. МАСА-23030-08: Дигитална анимација 3
11. МАСА-23030-11: BIM 2 (МАСИУ-23060-А-11)
12. МАСА-23030-12: Архитекта – Вештина представљања (МАСИУ-23060-А-12)

Листа изборних предмета:

201819_MASA-23030-01-IASA-59030-01-MESTA-DOKOLICE-U-SAVREMENOM-GRADU_o

Наталија Мијатовић – Изданци, акрилик, 2014. | Извор: BeforeAfter – Industrijski pejzaž i geopolitički konflikti

МАСА-23030-01: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТУРА (МАСИУ-23060-А-01):
МЕСТА ДОКОЛИЦЕ У САВРЕМЕНОМ ГРАДУ: ОТВОРЕНИ ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРОСТОРИ

Наставник:
др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор

Разумевање сложености феномена јавних отворених простора у граду, те испитивање потенцијала њихове трансформације. Напуштени простори посматрају се са урбанистичког, архитектонског, културно-историјског и друштвено-економског становишта, а потенцијал њихове трансформације кроз оквир савремене свакодневице.

КУРИКУЛУМ: МЕСТА ДОКОЛИЦЕ У САВРЕМЕНОМ ГРАДУ: ОТВОРЕНИ ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРОСТОРИ

201516_MASA-23030-03-URBANI-OBJEKTI_o

BORDER GARDEN, Mexico , 2005 International competition, 1st prize, i.c.w. Wonne Ickx | © OFFICE

МАСА-23030-03: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТУРА (МАСИУ-23060-А-03):
УРБАНИ ОБЈЕКТИ

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Основни циљ наставе је разумевање феномена организације и структуре простора у контексту савремене архитектонске праксе и актуелних теоријских истраживања. Садржај изборног предмета разматра и из угла ширих урбаних околности који утичу на архитектонску праксу. Семестрални рад је синтеза теоријских и дијаграмских анализа.

КУРИКУЛУМ: УРБАНИ ОБЈЕКТИ

201819_MASA-23030-04-IASA-59030-04-UPOTREBA-NASLEDJA-U-SAVREMENOJ-ARHITEKTURI_o

Први грађанин мале вароши | Извор: http://miloskostic.tumblr.com/

МАСА-23030-04: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТУРА (МАСИУ-23060-А-04):
УПОТРЕБА НАСЛЕЂА У САВРЕМЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ

Наставник:
арх. Иван Рашковић, редовни професор

Разумевање појма традиције кроз релативизацију њене темпоралности; елаборација успостављања најшире схваћене обичајности као последице културолошких, друштвених феномена и њиховог утицаја на организовани простор; сагледавање комуниколошких аспеката архитектуре кроз различите облике контекста са посебним нагласком на разумевању и разбијању предрасуда и стереотипа везаних за наслеђе као и парадигматских механизама који се преко њих испољавају. Развијање критичког односа према свакој врсти узора. Студенти преиспитују појмовне основе различитих феномена везаних за савременост, историчност, актуелност, наслеђе, оригиналност, читљивост, ауторство и сл. као и и њихове међусобне везе.

КУРИКУЛУМ: УПОТРЕБА НАСЛЕЂА У САВРЕМЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ

201516_MASA-23030-06-STAMBENA-ARH-U-SRBIJI-U-XIX-I-POC-XX-VEKA_o

Палата Н. Спасића у Кнез Михаиловој улици, бр. 33 | Фото © Мирјана Ротер Благојевић

МАСА-23030-06: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТУРА (МАСИУ-23060-А-06):
СТАМБЕНА АРХИТЕКТУРА У СРБИЈИ У 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА

Наставник:
др Мирјана Ротер Благојевић, ванредни професор

Циљ предмета је да се студенти упознају са трансформацијом стамбене архитектуре у Србији током 19. и почетком 20. века, из традиционалног у модерни концепт. Кроз предавања даје се основни увид у процесе развоја стамбеног концепта, кроз тумачење друштвених, економских и културних утицаја из непосредног и ширег окружења, као и утицаја убрзаног урбаног развоја насеља и промене структуре становника. Кроз наставу се анализирају опште и специфичне карактеристике појединих видова и типова стамбених зграда – једнопородичних и вишепородичних; стамбених и пословно-стамбених; у граду и на периферији и сл. Прати се утицај развоја законодавства и образовања на становање. Анализом карактеристичних примера се издвајају основни принципи формирања стамбених склопова, као и њиховог обликовања.

КУРИКУЛУМ: СТАМБЕНА АРХИТЕКТУРА У СРБИЈИ У 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА

201819_MASA-23030-07-IASA-59030-07-ISTRAZIVANJE-KROZ-PROJEKAT_o

Људи се хлади водом из фонтане током врућег летњег дана у граду Виторији, на северу Шпаније | Извор: The Guardian – Stop climate change, don’t ‘adapt’ to it, Фото © Alvaro Barrientos/AP

МАСА-23030-07: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТУРА (МАСИУ-23060-А-07):
ИСТРАЖИВАЊЕ КРОЗ ПРОЈЕКАТ

Наставник:
др Ђорђе Стојановић, доцент

Јавни простори у Београду 2050
Циљ предмета је отварање дискусије о потенцијалним будућностима јавних простора у контексту високо технологизованог свакодневног живота града. Процес рада обухвата анализу одабраних примера актуелних јавних простора изведених у свету (Heatherwick, MVRDV, Ishigami, JAJA, ADEPT, ENOTA), као и критичко сагледавање тренутног стања и потенцијала јавних простора у Београду. Студенти ће радити на индивиудалним или групним пројектима који антиципирају јавне просторе Београда 2050. године, а ослањају се на концепт “sensate environment” – испитују потенцијале активног ангажовања архитектуре са непосредним окружењем и информацијама у простору.

КУРИКУЛУМ: ИСТРАЖИВАЊЕ КРОЗ ПРОЈЕКАТ

201819_MASA-23030-11-IASA-59030-11-BIM-2_o

Илустрација © BEXEL Consulting

МАСА-23030-11: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТУРА (МАСИУ-23060-А-11):
BIM 2

Наставник:
др Мирјана Деветаковић Радојевић, доцент

У оквиру предложеног изборног предмета BIM 2, студенти се упознају са различитим могућностима коришћења BIM модела – у анализама перформанси пројектованог објекта, симулацији процеса градње, праћењу трошкова градње и контроли коришћења изграђеног објекта. Основни циљ овог предмета је припрема студената за рад у најсавременијем технолошком окружењу и повећање њихове конкурентности на домаћем и међународном тржишту. Као и у оквиру предмета BIM, предвиђена је интензивнија сарадња са привредом. Студенти се упознају са активностима асоцијације BIM Србија и учествују у реализацији годишње конференције ове асоцијације.

КУРИКУЛУМ: BIM 2

201819_MASA-23030-12-IASA-59030-12-ARHITEKTA-VESTINA-PREDSTAVLJANJA_o

Shantell Martin – Change Yourself, инсталација, Chandran Gallery, Сан Франциско, 2017. | © Shantell Martin

МАСА-23030-12: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТУРА (МАСИУ-23060-А-12):
АРХИТЕКТА – ВЕШТИНА ПРЕДСТАВЉАЊА

Наставник:
др Ивана Ракоњац, доцент

Циљ наставе је унапређење самосталног истраживачког рада студената у процесу представљања сопствених остварења у области архитектонског пројектовања. Кроз рад у настави студенти успостављају критички став према сопственом раду у процесу личне афирмације у професионалном и академском контексту. Методологија рада на предмету фокус поставља на систематизацију и структурирање личне биографије, селекцију репрезентативних референци за формирање портфолија, као и пропратних сегмената документације за аплицирање на разноврсне послове у оквиру архитектонске делатности или наставак школовања у области архитектуре и сродним областима. Завршни рад представља елаборат који сачињава структуирана целина (обрађиваних задатака) са јасно дефинисаним критичким ставом студента према сопственим остварењима у области архитектонског пројектовања у односу на контекст у којем се презентује.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТА – ВЕШТИНА ПРЕДСТАВЉАЊА