UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2018/19
I godina – 1. semestar
MODUL ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE
AT8 MASA-AT11014

STUDIO M01AT – Radionica

Lista izbornih radionica:

201819_MASA-AT11014-01-STUDIO-M01AT-RADIONICA-ZEGARAC_o

Foto © Andrej Josifovski

STUDIO M01AT – RADIONICA
PROJEKAT I MATERIJALIZACIJA KUPATILA

Nastavnik:
dr Branislav Žegarac, redovni profesor

Radionica je prevashodno namenjena studentima koji su tokom zimskog semestra radili na projektu stabmeno-poslovnog objekta u Beogradu. Ona predstavlja nstavak procesa učenja projektovanja i materijalizacije objekta na konkretnoj lokaciji, uz poštovanje urbanističko-tehničkih uslova i važeće zakonske regulative.

KURIKULUM: PROJEKAT I MATERIJALIZACIJA KUPATILA

STUDIO M01AT – RADIONICA
SPLISH SPLASH

Nastavnik:
mr Budimir Sudimac, docent

Zadatak radionice je izrada arhitektonskog projekta fasadnog elementa, čime se kod studenata razvija arhitektonska sposobnost za projektovanje inovativnih i futurističkih fasada i njihova interpretacija uz primenu razlicitih teorijskih i računarskih metoda.

KURIKULUM: SPLISH SPLASH