UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
broj šifra_______ Master akademske studije Arhitektura 2018/19
I godina – 2. semestar
MODUL ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE
AT16 MASA-AT12014

STUDIO M02AT – Radionica

Cilj predmeta

Osnove rada na kursevima Master akademskih studija postavljene su kroz ravnotežu izbora Studija M01-A (M05), M02-A i M03-A (M07) koji pokrivaju različitost savremenog i inovativnog pristupa materiji arhitektonsko-urbanističkog projektovanja.

Rad u studiju okružen je širokim stručnim interesovanjima arhitekture, urbanizma i tehnologija kao i saznanjima drugih naučnih disciplina. Sva sredstva se udružuju kako bi se formirala složena intelektualna celina koja apsorbuje razumevanje potreba savremenog društva. Obradom sve složenijih arhitektonskih zadataka podstiče se integralno razmišljanje kroz praktičan i teorijiski odgovor studenata na kompleksnost urbanog okruženja.

Lista izbornih projekata:

201516_MASA-AT12014-01-STUDIO-M02AT-RADIONICA-KRSTIC-FURUNDZIC

Facultat de Biología, Barselona | Foto © dr Aleksandra Krstić-Furundžić

STUDIO M02AT – RADIONICA:
ZAŠTITA OD SUNČEVOG ZRAČENJA

Nastavnik:
dr Aleksandra Krstić-Furundžić, redovni profesor

Istraživanje uslova osunčanosti fasade, rešenja i efikasnosti elemenata za zaštitu od sunčevog zračenja za fasade objekta na zadatoj lokaciji. Kroz kvalitativnu urbanističko arhitektonsku analizu rešenja u zadatom kontekstu, očekuje se formiranje varijantnih projektantskih rešenja u zadatim okvirima. Studija podrazumeva ispitivanje efikasnosti sistema zasenčenja tokom različitih godišnjih doba i perioda dana za zadatu lokaciju.

KURIKULUM: ZAŠTITA OD SUNČEVOG ZRAČENJA

STUDIO M02AT – RADIONICA:
BUILDING SKINS

Nastavnik:
dr Ljiljana Đukanović, docent

Cilj radionice je izrada i prezentacija karakterističnog detalja koji reprezentuje energetske i (ili) ekološke principe fasadnog omotača primenjenog na projektu u okviru Master studija. Na ovaj način student razrešava problemska mesta, sklopove i spojeve i detaljnije sagledava i integriše ideju o energetskoj i ekološkoj održivosti.

KURIKULUM: BUILDING SKINS