УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра_______ Мастер академске студије Архитектура 2018/19
I година – 2. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
АТ16 МАСА-АТ12014

СТУДИО М02АТ – Радионица

Циљ предмета

Основе рада на курсевима Мастер академских студија постављене су кроз равнотежу избора Студија М01-А (М05), М02-А и М03-А (М07) који покривају различитост савременог и иновативног приступа материји архитектонско-урбанистичког пројектовања.

Рад у студију окружен је широким стручним интересовањима архитектуре, урбанизма и технологија као и сазнањима других научних дисциплина. Сва средства се удружују како би се формирала сложена интелектуална целина која апсорбује разумевање потреба савременог друштва. Обрадом све сложенијих архитектонских задатака подстиче се интегрално размишљање кроз практичан и теоријиски одговор студената на комплексност урбаног окружења.

Листа изборних пројеката:

201516_MASA-AT12014-01-STUDIO-M02AT-RADIONICA-KRSTIC-FURUNDZIC

Facultat de Biología, Барселона | Фото © др Александра Крстић-Фурунџић

СТУДИО М02АТ – РАДИОНИЦА:
ЗАШТИТА ОД СУНЧЕВОГ ЗРАЧЕЊА

Наставник:
др Александра Крстић-Фурунџић, редовни професор

Истраживање услова осунчаности фасаде, решења и ефикасности елемената за заштиту од сунчевог зрачења за фасаде објекта на задатој локацији. Кроз квалитативну урбанистичко архитектонску анализу решења у задатом контексту, очекује се формирање варијантних пројектантских решења у задатим оквирима. Студија подразумева испитивање ефикасности система засенчења током различитих годишњих доба и периода дана за задату локацију.

КУРИКУЛУМ: ЗАШТИТА ОД СУНЧЕВОГ ЗРАЧЕЊА

СТУДИО М02АТ – РАДИОНИЦА:
BUILDING SKINS

Наставник:
др Љиљана Ђукановић, доцент

Циљ радионице је израда и презентација карактеристичног детаља који репрезентује енергетске и (или) еколошке принципе фасадног омотача примењеног на пројекту у оквиру Мастер студија. На овај начин студент разрешава проблемска места, склопове и спојеве и детаљније сагледава и интегрише идеју о енергетској и еколошкој одрживости.

КУРИКУЛУМ: BUILDING SKINS