УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2018/19
I година – 1. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А7 МАСА-А11012

СТУДИО М01А – Семинар

Циљ предмета

Циљ предмета је одређен позицијом наставне области Семинар М01-А (М05) у оквирима Студија М01-А (М05) Мастер академских студија архитектура (Интегрисаних основних и мастер академских студија архитектура).

Потреба да се студентима омогући избалансирана понуда различитих и савремених приступа материји архитектонско-урбанистичког пројектовања одредила је да Семинар М01-А (М05) постане аутономна област дела рада на Студију која у зависности од начина рада на конкретном курсу развија висок степен слободе избора и унапређења независних и индивидуалних радних метода.

Листа изборних семинара:

201617_MASA-A23012-01--STUDIO-M03A-SEMINAR_Z.LAZOVIC

Pat Andrea: Construction Workers. Drawing Now, Paris 2014.

СТУДИО М01А – СЕМИНАР:
ОБАЛЕ КУЛТУРЕ ГРАДА : АРХИТЕКТУРА И ИДЕНТИТЕТ

Наставник:
арх. Зоран Лазовић, редовни професор

У фокусу су феномени које доносе захтеви динамичних престоних градова у свету у којима архитектура игра важну улогу у стварању савременог пејзажа културе. Архитектонски гест и трансформација стварају културни пејзаж – ОБАЛЕ културе покретом, променом, садржајима експериментом: динамични променљиви садржаји + активни програм = перманентни догађај.

КУРИКУЛУМ: ОБАЛЕ КУЛТУРЕ ГРАДА : АРХИТЕКТУРА И ИДЕНТИТЕТ

201819_MASA-A11012-01-STUDIO-M01A-SEMINAR-RASKOVIC_o

Forensic Architecture / A still from an animation of eastern Rafah, in 2014, marked with air strike and artillery craters

СТУДИО М01А – СЕМИНАР:
АРХИТЕКТУРА И КОНТЕКСТ

Наставник:
арх. Иван Рашковић, редовни професор

Општи циљ семинара је разумевање односа архитектуре и контекста као мреже комплексних интерелација. Тематске јединице су засноване на теоријским објашњењима и поставкама комплексних, свеобухватних и међузависних система интеракције између корисника, објеката, концепта и контекста.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА И КОНТЕКСТ

201819_M01A-PROJEKAT-CAGIC-MILOSEVIC_o

Back Stages – Teylers, Haarlem, 2017 © Katrin Korfmann

СТУДИО М01А – СЕМИНАР:
ОБРАЗОВАЊЕ ДАНАС – OДНОСИ И УТИЦАЈИ

Наставник:
арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор

Настава на семинару подршка је раду на пројекту у Студију М01А – Пројекат_ФАКУЛТЕТ (…….) УМЕТНОСТИ

КУРИКУЛУМ: ОБРАЗОВАЊЕ ДАНАС – OДНОСИ И УТИЦАЈИ

СТУДИО М01А – СЕМИНАР:
BEYOND 60: “Frame and shot, framing and cutting”

Наставник:
арх. Милан Ђурић, ванредни професор

Савремени развој медија и њихов доминантан утицај на друштвено поље стављају телевизију у само средиште свакодневног живота. С тим у вези, савремено поље едукације се природно приближава самој пракси до тачке где сама пракса производи едукативне програме. Зато није случајно то, што у свету телевизије значајни телевизијски центри поседују сопствене школе којима потврђују своју доминацију на ширем ТВ „тржишту“. Следствено томе, намеће се проблемско питање које је потребно довести у везу са задатком у студиу: како се појављује „школа“ (академија) из праксе и који су то битни односи који утичу на архитектуру академије која је лоцирана непосредно у пракси (производњи)?

КУРИКУЛУМ: BEYOND 60: “Frame and shot, framing and cutting”

201819_MASA-A11012-01-STUDIO-M01A-SEMINAR-FOTIRIC_o

ФОТО © АНЂЕЛКА МАРКОВИЋ

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
У 1 НА 1 – АРХИТЕКТУРА УПОТРЕБНОГ ПРЕДМЕТА

Наставник:
арх. Небојша Фотирић, ванредни професор

Семинар има за циљ стицање нових вештина кроз архитектонски поступак и језик, оптимално усаглашен са техничким и функционалним законитостима и могућностима израде предмета/мобилијара, као и реализацију прототипа у реалним технолошким и тржишним условима.

http://x1xx1.tumblr.com/

КУРИКУЛУМ: У 1 НА 1 – АРХИТЕКТУРА УПОТРЕБНОГ ПРЕДМЕТА

201819_MASA-A11012-01-STUDIO-M01A-SEMINAR-MILENKOVIC_o

HBO show WestWorld

СТУДИО М01А – СЕМИНАР:
АРХИТЕКТУРА И МЕТАМАТЕРИЈАЛНОСТ*

Наставник:
др Владимир Миленковић, ванредни професор

Развијање способности за анализу и синтезу филозофско-естетских и просторно-програмских елемената од значаја за истраживачки пројекат у којем се космолошко питање материјалности разрешава кроз геометрију облика и његову архитектонску тематизацију, на линији између наратива и чисте геометрије.

*термин метаматеријалност преузет од др Ане Вигњевић (Архитектура и пејзажни код – оглед о трансформацији материјалног)

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА И МЕТАМАТЕРИЈАЛНОСТ*

СТУДИО М01А – СЕМИНАР:
Концептуализација поливалетних простора кроз диаграм као аналитички алат

Наставник:
др Ђорђе Стојановић, ванредни професор

Семинар има за циљ да кроз низ примера упоза студенте са методологијама формирања архитектонског концепта од анализе, програмирања па до методологије визуеног представљања архитектонског концепта.

КУРИКУЛУМ: Концептуализација поливалетних простора кроз диаграм као аналитички алат

201819_MASA-A11012-01-STUDIO-M01A-SEMINAR-VIDENOVIC_o

ВИЗИТОРСКО – ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР / ОБЕДСКА БАРА (Студентски рад 2017/18 / Катарина Лажетић)

СТУДИО М01А – СЕМИНАР:
ПРИРОДНЕ И СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ КАО АРХИТЕКТОНСКИ КОНТЕКСТ

Наставник:
др Александар Виденовић, ванредни професор

Семинар је посвећен проширењу сазнања будућих пројектаната о потреби темељног сагледавања, опсежне анализе и поштовања контекста, код интервенисања у конкретном простору и времену, односно при уважавању сложености и слојевитости генезе и карактера непосредног, природног или створеног окружења у коме се пројектује и гради.

КУРИКУЛУМ: ПРИРОДНЕ И СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ КАО АРХИТЕКТОНСКИ КОНТЕКСТ

201718_MASA-A11012-01-STUDIO-M01A-SEMINAR-VOJVODIC

Laura Berger – илустрација

СТУДИО М01А – СЕМИНАР:
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

Наставник:
арх. Горан Војводић, ванредни професор

Настава на семинару има за циљ развијање способности да се, кроз анализу и синтезу просторних и програмских садржаја, препознају посебности објеката образовања. Формирањем критичког става, истраживањем релевантних примера из савремене архитектонске праксе, студенти креирају пројектни оквир за даљи рад на пројекту.

КУРИКУЛУМ: ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

СТУДИО М01А – СЕМИНАР:
ДИЈАГРАМ

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Дијаграм је поједностављена и структурирана визуелна репрезентација концепата, идеја, конструкција, односа, статистичких података, анатомије итд. коришћена на свим пољима људске делатности да би сликом појаснила неку тему. Архитектонски дијаграм је област примене знања о концептуализацији идеје где се поставком дијаграмске програмске целине студенти уводе у просторно-програмске концепте и моделе и њихово превођење у интеракцији идеје и реализације идеје.

КУРИКУЛУМ: ДИЈАГРАМ

СТУДИО М01А – СЕМИНАР:
АРХИТЕКТУРА И ПРИРОДА

Наставник:
др Милан Максимовић, доцент

Настава на семинару је осмишљена као саставни и допунски део рада на пројекту у оквиру студија. Општи циљ семинара је испитивање односа архитектуре и природе. У посебном погледу, циљ је да се методом студије случаја примера из литературе критички преиспитају различити концептуални и програмски приступи везани за рад на пројекту из студија.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА И ПРИРОДА