UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE MAS 2018/19
MASA-A11011: STUDIO M01A – Projekat (IASA-47061) – spiskovi po salama

broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2018/19
I godina – 1. semestar

MODUL ARHITEKTURA
A6 MASA-A11011

STUDIO M01A – Projekat

Cilj predmeta

Osnove rada na kursevima Master akademskih studija postavljene su kroz ravnotežu izbora Studija M01-A (M05), M02-A i M03-A (M07) koji pokrivaju različitost savremenog i inovativnog pristupa materiji arhitektonsko-urbanističkog projektovanja.

Rad u studiju okružen je širokim stručnim interesovanjima arhitekture, urbanizma i tehnologija kao i saznanjima drugih naučnih disciplina. Sva sredstva se udružuju kako bi se formirala složena intelektualna celina koja apsorbuje razumevanje potreba savremenog društva. Obradom sve složenijih arhitektonskih zadataka podstiče se integralno razmišljanje kroz praktičan i teorijski odgovor studenata na kompleksnost urbanog okruženja.

Lista izbornih projekata:

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-LAZOVIC_o

SANAA – Louvre-Lens Museum,  Francuska | Izvor

STUDIO M01A – PROJEKAT:
OBALE KULTURE: CENTAR SIMULTANIH STUDIJA ARHITEKTURE-UMETNOSTI-DIZAJNA

Nastavnik:
arh. Zoran Lazović, redovni profesor

Umetnički edukativni centar simultanih studija koji generiše nova teorijska i praktična znanja i veštine, usavršava i proizvodi dela u kreativnoj atmosferi srodnih umetničkih oblasti, u kontekstu izuzetnih urbanih i prirodnih karakteristika. Aktiviranje samostalne, autentične i kreativne pozicije studenata u zadatku i temi.

KURIKULUM: OBALE KULTURE: CENTAR SIMULTANIH STUDIJA ARHITEKTURE-UMETNOSTI-DIZAJNA

STUDIO M01A – PROJEKAT:
NA LEPOM PLAVOM DUNAVU

Nastavnik:
arh. Ivan Rašković, redovni profesor

Isprojektovati na arhitektonsko-urbanističkom nivou vizitorski centar za izučavanje civilizacije Dunava, kojim se ostvaruje veza između zatečenih arheoloških, arhitektonskih i infrastrukturnih artefakata i njihovih mogućih savremeneprogramsko-prostorne nadogradnje kroz temu rekreacije i edukacije u prirodi.

KURIKULUM: NA LEPOM PLAVOM DUNAVU

201819_M01A-PROJEKAT-CAGIC-MILOSEVIC_o

Back Stages – Teylers, Haarlem, 2017 © Katrin Korfmann

STUDIO M01A – PROJEKAT:
FAKULTET (…….) UMETNOSTI

Nastavnik:
arh. Vesna Cagić Milošević, vanredni profesor

Ključne reči: istraživanje, kreacija, produkcija, prezentacija, performans, edukacija, prostor
Pogramski okvir – prostor namenjen obrazovanju iz oblasti umetnosti i dodirnih multidisciplinarnih i eksperimentalnih oblasti.
“(…….)” – oblast ili specifičnost umetnosti po izboru studenta.
Prostorni okvir – po izboru studenta
1. segment bloka 39, Novi Beograd
2. segment bloka između ulica Teodora Drajzera, Bulevara Vojvode Putnika i Radanske
3. lokacija po izboru, u skladu sa kritičkim stavom o programskom okviru.
Veština da se arhitektonskom intervencijom ponudi programski i prostorni model transformacije.

KURIKULUM: FAKULTET (…) UMETNOSTI

STUDIO M01A – PROJEKAT:
BEYOND 60: RTS Akademija filma i televizije, Košutnjak, Beograd

Nastavnik:
arh. Milan Đurić, vanredni profesor

Cilj kursa je istraživanje meta otvorenih koncepcija obrazovanja u procesima transformacija klasičnih (ideoloških) i savremenih-dinamičkih modela obrazovanja. Fluidnim kapacitetima arhitektonskog programa, od kontrole prostora i vremena (kao distribucijom moći), do principa samoregulacije u obradi informacija, projektuju se hibridne koncepcije „novog“ obrazovanja. Analogni i virtuelni prostor, posredstvom filmske i televizijske industrije postaju generatori prostornog sadržaja, ne samo edukacije, već šire gledano, kulture i novih tehnologija. Konkretan i uži cilj studia je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rešenja akademije dramskih filma i televizije kao programskog aneksa pretpostavljene nove zgrade RTS-a.

KURIKULUM: BEYOND 60: RTS Akademija filma i televizije, Košutnjak, Beograd

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-FOTIRIC_o

Aeroput, Jugoslavija, 1935.

STUDIO M01A – PROJEKAT:
TURISTIČKI EDUKATORIJUM

Nastavnik:
arh. Nebojša Fotirić, vanredni profesor

Projektni zadatak je postavljen kroz pitanje primene i primenljivosti savremenih oblika edukacije u turizmu i arhitektonskih implikacija koje proizilaze iz istraživanja na relaciji: od edukacije turističkih radnika do edukacije turista.

KURIKULUM: TURISTIČKI EDUKATORIJUM

201819_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-MILENKOVIC_o

HBO show WestWorld

STUDIO M01A – PROJEKAT:
“KONJI SVETOG MARKA” : METAMATERIJALIZACIJA ZGRADE ARHIVA SRBIJE

Nastavnik:
dr Vladimir Milenković, vanredni profesor

Isprojektovati novi ambijent zgrade Arhiva Srbije u kojem se njena fizička struktura tumači kroz metamaterijalizaciju same pozicije, geometrije i stilskih karakteristika. Izabrati obim intervencije koji tematizuje povećanu dostupnost prostorne strukture, otvarajući mogućnosti za oblike njene konstantne promenljivosti – agilnosti – dinamičnosti.

Programski ”pokriti” komplementarnost u odnosnu na institucije visokoškolskog obrazovanja uzimajući u obzir promenadu parka koja se linearno prostire duž Tašmajdanskog grebena, od crkve Svetog Marka do Studentskog doma “Lola”, direktno probijajući geometriju reprezentativnog istorijskog zdanja.

KURIKULUM: “KONJI SVETOG MARKA” : METAMATERIJALIZACIJA ZGRADE ARHIVA SRBIJE

201819_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-STOJANOVIC_o

University of Sheffield © Edward Crooks / The Theatre of Progress

STUDIO M01A – PROJEKAT:
POLI-TEATAR

Nastavnik:
dr Đorđe Stojanović, vanredni profesor

Studenti će imati zadatak da osmisle arhitektonsko rešenje za gradski auditorijum, polivalentni, više-namenski prostor, koncipiran tako da omogući održavanje predavanja (kao i predstava, koncerata, izložbi itd.) ali tako da se može koristiti i kako javni gradski prostor, dostupan u intervalima kada nema navedenih događaja.

KURIKULUM: POLI-TEATAR

201819_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-VIDENOVIC_o

VIZITORSKO – EDUKATIVNI CENTAR / OBEDSKA BARA (Studentski rad 2017/18 / Marina Miljković)

STUDIO M01A – PROJEKAT:
VIZITORSKO – EDUKATIVNI CENTAR

OBEDSKA BARA

Nastavnik:
dr Aleksandar Videnović, vanredni profesor

U skladu sa tematskim okvirom, koji apostrofira edukakaciju, a u arealima i prirodi kao kontekstu u projektovanju celina, zadatak predstavlja osmišljavanje i sofisticirano uklapanje višenamenskih, prvenstveno vizitorsko – edukativnih sadržaja na lokalitetu i u ambijentima koje karakterišu dominirajuća naturalnost i promenljivost pejzaža.

KURIKULUM: VIZITORSKO – EDUKATIVNI CENTAR

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-VOJVODIC_o

PIOVENEFABI + Stefano Graziani + YellowOffice – Liqeni i Kasharit, projekat parka, Tirana, Albanija, 2014.

STUDIO M01A – PROJEKAT:
ADA CIGANLIJA – OAZA EDUKACIJE

Nastavnik:
arh. Goran Vojvodić, vanredni profesor

Prostorni okvir zadatka predstavlja Ada Ciganlija – rekreativni centar Beograda. Koristeći se karakterom i bonitetom zatečene infrastrukture, analizom morfologije terena kao i prepoznavanjem nedostajućih sadržaja potrebno je kreirati edukativni kompleks na/pored vode. Ovaj centar bi predstavljao, ne samo „ostrvo edukacije“ u urbanom okruženju, već i relevantan činilac unapređenja same lokacije i društvenu dobit šireg značaja.

Cilj projektnog zadatka je iniciranje analitičkog razmišljanja, razvijanja sposobnosti sagledavanja, kao i prepoznavanja karaktera i osobenosti predložene lokacije. Poseban akcenat je na unapređenju prostora i njegovih kvaliteta kroz projektovanje prepoznatih i inovativnih sadržaja, sa ciljem proširenja edukativne i prateće delatnosti. Osnovni cilj rada je popularizacija edukacije kroz projektovanje formalnih i/ili neformalnih vidova obrazovanja i okupljanja u skladu sa savremenim trendom arhitektonskog oblikovanja.

KURIKULUM: ADA CIGANLIJA – OAZA EDUKACIJE

STUDIO M01A – PROJEKAT:
IT CENTAR

Nastavnik:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

IT centar se programski sastoji od IT škole i VR i Gaming podceline na lokaciji u užem delu gradskog jezgra. Ovog semestra bavimo se hibridnim modelima prostora za učenje, rad i igru u okvirima savremenih tehnologija a kroz istraživanje i analizu toka realnog i virtuelnog kontinuiteta prostora. To znači i izazov zalaženja u nepoznato i neistraženo polje projektovanja virtuelnog prostora.

Imajući u vidu temu zadatka koja se bavi naprednim tehnologijama, rad u studiju je suštinski oslonjen je na istraživanje bliskog odnosa projektantskog procesa i procesa novih tehnologija fabrikacije arhitekture. Studijski rad, pored standardnih znanja u procesu projektovanja, problematizuje relacije i društvene odnose koje konkretizuje naš dizajn.

KURIKULUM: IT CENTAR

201819_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-MAKSIMOVIC_o

Izvor: ortofoto

STUDIO M01A – PROJEKAT:
STUDENTSKI EKSPERIMENTARIJUM NA TREŠNJI

Nastavnik:
dr Milan Maksimović, docent

Arhitektura i priroda – idejno, programsko i arhitektonsko-urbanističkog rešenje novog istraživačko-edukativnog centra za studente na jezeru Trešnja kod Beograda.

KURIKULUM: OBALE KULTURE: STUDENTSKI EKSPERIMENTARIJUM NA TREŠNJI