УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2018/19
I година – 2. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А16 МАСА-А12013

СТУДИО М02А – Радионица

Циљ предмета

Основе рада на курсевима Мастер академских студија постављене су кроз равнотежу избора Студија М01-А (М05), М02-А и М03-А (М07) који покривају различитост савременог и иновативног приступа материји архитектонско-урбанистичког пројектовања.

Рад у студију окружен је широким стручним интересовањима архитектуре, урбанизма и технологија као и сазнањима других научних дисциплина. Сва средства се удружују како би се формирала сложена интелектуална целина која апсорбује разумевање потреба савременог друштва. Обрадом све сложенијих архитектонских задатака подстиче се интегрално размишљање кроз практичан и теоријиски одговор студената на комплексност урбаног окружења.

Листа изборних пројеката:

MASA-A12011-01--STUDIO-M02A-PROJEKAT_Zoran-ABADIC_opt

Зоран Абадић / фотомонтажа

СТУДИО М02А – РАДИОНИЦА:
ЈЕДНА РАВАН

Наставник:
мр Зоран Абадић, доцент

Компилација: приказ заједничких предлога у оквиру студија.

КУРИКУЛУМ: ЈЕДНА РАВАН

201819_MASA-A12013-01-STUDIO-M02A-RADIONICA-VIDENOVIC_opt

PASARELA – TURIA – VALENCIA (Фото: А. Виденовић)

СТУДИО М02А – РАДИОНИЦА:
ПАСАРЕЛА

Наставник:
др Александар Виденовић, ванредни професор

Савладавање вештина дизајнирања и брзог креативног реаговања на тему уређења јавних отворених површина. Задатак локацијски и проблемски прати тему Студио – пројекта М02а “ПРЕКО РЕКЕ”, односно теоретски оквир пратећег семинара “МЕРА ГРАДА”.

Циљ је упознавање са савременим третирањем различитих типова комуникација, проширења, платоа, зелених оаза и њихових логичних веза као јавних градских површина. Подразумева се задовољавање функција које треба да садрже оазе релаксације, уз обезбеђивање логичних праваца кретања и атрактивних места задржавања или окупљања корисника.

Задатак је у распону од идеје ширег простора, до концепта дизајна пешачког моста.

КУРИКУЛУМ: ПАСАРЕЛА

СТУДИО М02А – РАДИОНИЦА:
АРХИТЕКТОНСКИ МОДЕЛ

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Циљ наставе је упознавање студената са архитектонским моделом као средством истраживања пројектантске идеје. Теоријска настава излаже начине коришћења модела у пројектантском процесу кроз преглед типова и приступа изради архитектонских модела као физичке презентације пројектантске идеје.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТОНСКИ МОДЕЛ

201819_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-DJURIC_opt

Lissa Bockrath, Fracture, oil on canvas, 48”x48”. Image ©Lissa Bockrath

СТУДИО М02А – РАДИОНИЦА:
LA MAIN À LA PÂTE – КАДРИРАЊЕ

Наставник:
арх. Милан Ђурић, ванредни професор

Развијање способности за анализу и синтезу архитектонских елемената од значаја за моделско истраживање кроз мануелни “брејнсторминг”. Однос дигиталног и аналогног преведен је у филмски поступак кадрирања тако да сваки студент индивидуално разрађује поступак трансформације и дефрагментације простора.

КУРИКУЛУМ: LA MAIN À LA PÂTE – КАДРИРАЊЕ

AllenS_FieldConditions_mixed_opt

Stan Allen: Field Conditions

СТУДИО М02А – РАДИОНИЦА:
КОНТЕКСТУАЛНИ ПАТЕРН

Наставник:
др Милан Максимовић, доцент

Циљ радионице је да се сагледа контекст локације и формира јединствена ремоделизација ширег и/или ужег контекстуалног оквира локације на предмету Студио М02 Пројекат. Производ рада на предмету представљају графички прилози према договореном заједничком обрасцу за презентацију пројеката у сали.

КУРИКУЛУМ: КОНТЕКСТУАЛНИ ПАТЕРН

201415_MASA-A12013_STUDIO-M02-RADIONICA_Rajkovic_o

Игор Рајковић – цртеж

СТУДИО М02А – РАДИОНИЦА:
СКЕЧБУК – укоричене мисли

Наставник:
арх. Игор Рајковић, ванредни професор

Дизајн корица семинарског рада.

КУРИКУЛУМ: СКЕЧБУК – укоричене мисли

201819_MASA-A12013-01-STUDIO-M02A-RADIONICA-FOTIRIC_opt

Leisure Superlith Nine, 2013 | © Miles Gertler

СТУДИО М02А – РАДИОНИЦА:
ПЛАКАТ – ВЕШТИНА ПРЕДСТАВЉАЊА

Наставник:
арх. Небојша Фотирић, ванредни професор

Одабир кључних делова пројекта и њихово позиционирање на финалном плакату, у циљу скретања пажње на суштину пројекта. Рад конципирати тако да са минималним бројем потребних информација афирмише пројекат.

КУРИКУЛУМ: ПЛАКАТ – ВЕШТИНА ПРЕДСТАВЉАЊА