UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2018/19
I godina – 2. semestar

MODUL ARHITEKTURA
A15 MASA-A12012

STUDIO M02A – Seminar

Cilj predmeta

Osnove rada na kursevima Master akademskih studija postavljene su kroz ravnotežu izbora Studija M01-A (M05), M02-A i M03-A (M07) koji pokrivaju različitost savremenog i inovativnog pristupa materiji arhitektonsko-urbanističkog projektovanja.

Rad u studiju okružen je širokim stručnim interesovanjima arhitekture, urbanizma i tehnologija kao i saznanjima drugih naučnih disciplina. Sva sredstva se udružuju kako bi se formirala složena intelektualna celina koja apsorbuje razumevanje potreba savremenog društva. Obradom sve složenijih arhitektonskih zadataka podstiče se integralno razmišljanje kroz praktičan i teorijiski odgovor studenata na kompleksnost urbanog okruženja.

Lista izbornih projekata:

MASA-A12011-01--STUDIO-M02A-PROJEKAT_Zoran-ABADIC_opt

Zoran Abadić / fotomontaža

STUDIO M02A – SEMINAR:
STVARNA LOKACIJA – IMAGINARNA SITUACIJA

Nastavnik:
mr Zoran Abadić, docent

Pod stvarnom lokacijom se misli na nešto što je postojalo i što danas u elementima ili celosti još postoji.

Pod imaginarnom situacijom se misli na nešto što nikada nije postojalo, a moglo bi.

U odnosu na grad i društvo, kroz tumačenje stvarnog, istražiti potencijal imaginarnog kao nove situacije stvarne lokacije.

KURIKULUM: STVARNA LOKACIJA – IMAGINARNA SITUACIJA

201819_MASA-A12012-01-STUDIO-M02A-SEMINAR-VIDENOVIC_opt

Foto (izvor): “TEŠNJAR kroz tri veka” – Zavod za zaštitu spomenika kulture Valjevo, 2008.

STUDIO M02A – SEMINAR:
MERA GRADA

Nastavnik:
dr Aleksandar Videnović, vanredni profesor

Upoznavanje studenata sa potrebom kvalitetnog sagledavanja, opsežne analize i poštovanja konteksta u intervenisanju u konkretnom prostoru i vremenu, odnosno uvažavanja složenosti i slojevitosti geneze neposrednog okruženja u kome se projektuje.

Izraženi ambijentalni konflikti, zatečena struktura, različita vremena formiranja postojeće fizičke strukture, topografija terena, smenjivanje prostornih utisaka, preovlađujuća atmosfera okruženja, funkcija i njena opravdanost, ostaci prethodnih ideologija u prostoru, arhitektura pod delimičnom ambijentalnom i spomeničkom zaštitom – samo su neki od aspekata koji se u ozbiljnoj meri moraju uvažavati pri planiranju i projektovanju novih sadržaja.

KURIKULUM: MERA GRADA

STUDIO M02A – SEMINAR:
DIJAGRAM I KONCEPTUALIZACIJA ARHITEKTONSKE IDEJE

Nastavnik:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Dijagram je pojednostavljena i strukturirana vizuelna reprezentacija koncepata, ideja, konstrukcija, odnosa, statističkih podataka, anatomije itd. korišćena na svim poljima ljudske delatnosti da bi slikom pojasnila neku temu. Arhitektonski dijagram je oblast primene znanja o konceptualizaciji ideje gde se postavkom dijagramske programske celine studenti uvode u prostorno-programske koncepte i modele i njihovo prevođenje u interakciji ideje i realizacije ideje.

KURIKULUM: DIJAGRAM I KONCEPTUALIZACIJA ARHITEKTONSKE IDEJE

201819_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-DJURIC_opt

Lissa Bockrath, Fracture, oil on canvas, 48”x48”. Image ©Lissa Bockrath

STUDIO M02A – SEMINAR:
LA MAIN À LA PÂTE – otkrivanje sveta

Nastavnik:
arh. Milan Đurić, vanredni profesor

Istraživanje integracija, (de)fragmentacija i transormacija arhitektonskog prostora kroz teorijske i eksperimentalne modele ima za cilj da razvije istovremeno umetničke i filozofske kritičke aparate, kao i da se rezultatti istraživanja direktno primene na projektantske metode i proglase estetički principi dizajn procesa.

KURIKULUM: LA MAIN À LA PÂTE – otkrivanje sveta

201819_MASA-A12012-01-STUDIO-M02A-SEMINAR-MAKSIMOVIC_opt

Dominique Perrault Architecture: Berlin Velodrome and Swimmingpool

STUDIO M02A – SEMINAR:
PROGRAM I FORMA – STUDIJE SLUČAJA

Nastavnik:
dr Milan Maksimović, docent

Opšti cilj seminara je upoznavanje sa metodologijom prostorne, programske i oblikovne analize u arhitekturi. U posebnom pogledu, cilj je ispitivanje različitih funkcionalnih i oblikovnih koncepcija kako bi se izvela iskustva primenjiva na projektu koji se radi u okviru predmeta Studio M02 – Projekat.

KURIKULUM: PROGRAM I FORMA – STUDIJE SLUČAJA

201415_MASA-A12012-07-M02A_o

Crtež: Igor Rajković

STUDIO M02A – SEMINAR:
SKEČBUK – nacrtane misli

Nastavnik:
arh. Igor Rajković, vanredni profesor

Pobediti belinu papira.
Svakodnevno, na istom mestu se mogu zabeležiti, nacrtati, filtrirati i promišljati informacije koje kasnije mogu biti korisne tokom izrade projekta. Takođe, skečbuk beleži naše emocije i emocije okoline. Skečbuk prati projekat, ali i projekat prati skečbuk.

KURIKULUM: SKEČBUK – nacrtane misli

201819_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-FOTIRIC_opt

STUDIO M02A – SEMINAR:
PROJEKTNI ZADATAK – SIMULACIJA

Nastavnik:
arh. Nebojša Fotirić, vanredni profesor

Cilj seminara je kreiranje simulacije projektnog zadatka kao neophodnog elementa u procesu projektovanja. Kroz istraživanje specifičnih arhitektonskih principa, u odnosu na savremene društvene pojave u gradu, studenti stiču znanja koja im omogućavaju stručnu i održivu prednost prilikom projektovanja kompleksnih arhitektonskih struktura.

KURIKULUM: PROJEKTNI ZADATAK – SIMULACIJA

STUDIO M02A – SEMINAR:
BITNOSTI

Nastavnik:
arh. Vesna Cagić Milošević, vanredni profesor

Težišna orijentacija seminara je da studentima omogući šira znanja o složenim principima projektovanja kroz analizu i razumevanje uticajnih faktora u izboru projektanskog pristupa i procesu donošenja odluka tokom projektantaskog procesa.

Studio – Seminar u odnosu na Studio-Projekat postavljen je kao istraživački i teorijski deo rada sproveden kroz različite metode i pristupe analitici koja prethodi i prati rad na izradi arhitektonsko-urbanističkog projekta, a materijalizuju se kroz elaborat čiji je ishod određen karakterom programa na predmetu Studio M02A – projekat _KREIRANJE ATMOSFERE, Dorćol.

KURIKULUM: BITNOSTI