UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje (14.02.2019)
Spisak studenata za MASA-12020 (IASA-48020): Istorija i teorija 2


broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2018/19
I godina – 2. semestar
ZAJEDNIČKI PREDMETI ZA SVE MODULE
(Modul – A, U, AT, AK)
10 MASA-12020

Istorija i teorija 2

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-12020-01: Savremena teorija arhitekture
2. MASA-12020-02: Savremeni principi očuvanja graditeljskog nasleđa
3. MASA-12020-03: Antičko nasleđe u regionu
4. MASA-12020-04: Fizika zgrade: energija u zgradama
5. MASA-12020-05: Projektovanje i proračun konstrukcija 3
6. MASA-12020-06: Teorija urbanog dizajna
7. MASA-12020-07: Teorijske osnove urbanog menadžmenta
8. MASA-12020-08: Uvod u arhitektonsko istraživanje
9. MASA-12020-09: Religija i arhitektura

Lista izbornih predmeta:

201415_MASA-12020-02_Savremeni-principi-ocuvanja-graditeljskog-nasledja_o

Trajanova tržnica u Rimu. Nakon revitalizacije dobila je namenu muzeja | Foto: dr Mirjana Roter Blagojević

MASA-12020-02 (IASA-48020-02): ISTORIJA I TEORIJA 2:
SAVREMENI PRINCIPI OČUVANJA GRADITELJSKOG NASLEĐA

Nastavnik:
dr Mirjana Roter Blagojević, vanredni profesor

Sticanje saznanja o istorijskim i savremenim teorijskim pristupima vezanim za proučavanje, zaštitu i obnovu graditeljskog nasleđa, savremene principe, preporuke i povelje iz oblasti zaštite i prezentacije kulturne baštine, kao i principe vezane za savremeni pristup izgradnji i regeneraciji istorijskih ambijenata, što će doprineti formiranju teorijske podloge za razvijanje kreativnih sposobnosti studenata i kompetentnosti za kritičko mišljenje, stvaranje vlastitog koncepta i pristupa očuvanju kulturnog i graditeljskog nasleđa.

KURIKULUM: SAVREMENI PRINCIPI OČUVANJA GRADITELJSKOG NASLEĐA

201415_MASA-12020-04-Fizika-zgrade-energija-u-zgradama_opt

Energija u zgradama | Foto: Dušan Ignjatović

MASA-12020-04 (IASA-48020-04): ISTORIJA I TEORIJA 2:
FIZIKA ZGRADE: ENERGIJA U ZGRADAMA

Nastavnik:
dr Aleksandar Rajčić, vanredni profesor

Upoznavanje sa karakterističnim problemima iz domena fizike zgrade koji na različite načine tretiraju pitanje energije u zgradama i direktno su povezani sa aspektom ugodnosti boravka, odnosno, toplotnog i vazdušnog komfora. Osim boljeg razumevanja korelacije između načina materijalizacije omotača zgrade, njene volumetrije i orijentaciju i njenih energetskih svojstava, stečena znanja treba da omoguće studentu da ovlada osnovnim znanjima neophodnim za proračun i proveru relevantnih karakteristika zgrade, odnosno njenog omotača kao polaznih elemenata u postupku proračuna ukupnih energetskih performansi zgrada i energetske sertfikacije u skladu sa aktuelnom regulativom.

KURIKULUM: FIZIKA ZGRADE: ENERGIJA U ZGRADAMA

201617_MASA-12020-05-PROJEKTOVANJE-I-PRORACUN-KONSTRUKCIJA-3_o

Foto: dr Milan Glišić

MASA-12020-05 (IASA-48020-05): ISTORIJA I TEORIJA 2:
PROJEKTOVANJE I PRORAČUN KONSTRUKCIJA 3

Nastavnik:
dr Radojko Obradović, docent

Osnovni cilj je da se studenti obuče u projektovanju i izvođenju fundiranja arhitektonskih objekata, kao i upoznavanje studenata sa principima projektovanja konstrukcija arhitektonskih objekata u seizmičkim zonama.

KURIKULUM: PROJEKTOVANJE I PRORAČUN KONSTRUKCIJA 3

201415_MASA-12020-06_o

Foto: Jelena Živković

MASA-12020-06 (IASA-48020-06): ISTORIJA I TEORIJA 2:
TEORIJA URBANOG DIZAJNA

Nastavnici:
dr Jelena Živković, vanredni profesor

Predmet se bavi sagledavanjem različitih pristupa razumevanju prirode, svrhe, uloge i sadržaja urbanog dizajna u relaciji sa ekonomskim, društvenim, kulturnim i prirodno-ekolškim uslovima urbanog razvoja. Cilj kursa je upoznavanje studenata sa teoretskim konceptima, temama i dilemama urbanog dizajna.

KURIKULUM: TEORIJA URBANOG DIZAJNA

201718_MASA-23040-03-URBANI-MENADZMENT_o

Studentska letnja radionica Peskara 2017 | Foto: dr Uroš Radosavljević

MASA-12020-07 (IASA-48020-07): ISTORIJA I TEORIJA 2:
TEORIJSKE OSNOVE URBANOG MENADŽMENTA

Nastavnik:
dr Uroš Radosavljević, vanredni profesor

Tradicionalni urbanistički planovi i danas se koriste u upravljanju urbanim razvojem. Urbanizacija, socijalna i ekonomska polarizacija i fragmentacija društva ograničeni su tradicionalnim instrumentima planiranja. Takvi izazovi i relacije između upravljanja teritorijom i proizvodnje prostora zahtevaju urbani menadžment i instrumente za operacionalizaciju interesa društveno-ekonomskih igrača u kreiranju integralnih rešenja u stvaranju kvalitetnih mesta sa pravednim ishodima.

Studenti na prostoru donjeg Dorćola, oko Dušanove ulice i koridora železničke pruge od Kalemegdana do Luke Beograd na Dunavu istražuju relacije između postojećih sadržaja i urbane strukture i predlažu kreativne projekte za urbanu regeneraciju. Studenti predlažu instrumente urbanog menadžmenta i analiziraju efekte njihove primene za unapređenje kvaliteta urbane sredine u prostornom, socijalnom, ekološkom i ekonomskom smislu.

KURIKULUM: TEORIJSKE OSNOVE URBANOG MENADŽMENTA

201718_MASA-12020-08-IASA-48020-08-UVOD-U-ARH-ISTRAZIVANJE

Autori knjižica: Milica Naumović & Natalija Radosavljević

MASA-12020-08 (IASA-48020-08): ISTORIJA I TEORIJA 2:
UVOD U ARHITEKTONSKO ISTRAŽIVANJE

Nastavnik:
dr Marija Milinković, docent

Na predmetu Uvod u arhitektonsko istraživanje studenti se upoznaju sa osnovnim načelima, karakteristikama i mogućim rezultatima istraživačkog rada u arhitekturi. Kroz niz tematskih predavanja i interaktivni rad na semestralnom zadatku, studenti stiču uvid u različite teorijske pozicije u okviru savremenih diskusija o odnosu između istraživanja i projektovanja, i upoznaju se sa mogućim pristupima i odgovarajućim istraživačkim metodama i tehnikama. Nastava je organizovana tako da podstakne analitičko i kritičko mišljenje i obezbedi početna saznanja potrebna za dalji rad na master studijama i izradi Završnog rada: Master teze i Master projekta.

KURIKULUM: UVOD U ARHITEKTONSKO ISTRAŽIVANJE

MASA-12020-09 (IASA-48020-09): ISTORIJA I TEORIJA 2:
RELIGIJA I ARHITEKTURA

Nastavnik:
dr Marko Nikolić, docent

Cilj rada na predmetu je upoznavanje studenata sa uzajamnim uticajem i odnosom religije i arhitekture. Pažnja studenata usmerena je ka tumačenju istorijskih prekretnica u arhitekturi u odnosu na religijske uticaje. U interaktivnom radu sa studentima treba da se pokrenu pitanja vezana za poreklo arhetipa, preuzimanje i prenošenje koncepta arhitekture paganstva u monoteizam. Komparativna istraživanja i analize slučaja odnose se na formiranje oblika i tipova sakralne arhitekture tokom istorije i njihove transformacije u uslovima savremenog društva i arhitekture.

KURIKULUM: RELIGIJA I ARHITEKTURA