УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ МАС 2018/19
МАСА-11040: ИП1 – У (ИАСА-47040, МАСИУ-11050) – спискови по салама

број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2018/19
I година – 1. семестар
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
(Модул – А, У, АТ, АК)
04 МАСА-11040

Изборни предмет 1 – УРБАНИЗАМ

Предмети изборног блока:
1. МАСА-11040-01: Архитектура у контексту (МАСИУ-11050-01)
2. МАСА-11040-02: Будућност града
3. МАСА-11040-03: Морфологија градских потеза (МАСИУ-11050-03)
4. МАСА-11040-04: Просторна композиција
5. МАСА-11040-05: Уметничко обликовање јавних градских простора (МАСИУ-11050-05)
6. МАСА-11040-06: Неформални раст града (МАСИУ-11050-06)
7. МАСА-11040-07: Истраживање локације (МАСИУ-11050-07)
8. МАСА-11040-08: Концепти суседства (МАСИУ-11050-08)
9. МАСА-12040-09: Градски експеримент (МАСИУ-11050-09)

Листа изборних предмета:

201819_MASA-11040-01-ARHITEKTURA-U-KONTEKSTU_o

Гдањск, Пољска | Фото © Mateiana

МАСА-11040-01: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – У (МАСИУ-11050-01):
АРХИТЕКТУРА У КОНТЕКСТУ

Наставник:
др Ева Ваништа Лазаревић, редовни професор

Разумевање архитектуре као резултанте утицаја окружења (природног и друштвеног), с једне стране, те утицаја човека (целог система његових потреба), с друге стране; разумевање архитектуре као креативне снаге архитекте (ствараоца лепог) – архитекта као спона прошлост – садашњост – будућност.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА У КОНТЕКСТУ

МАСА-11040-03: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – У (МАСИУ-11050-03):
МОРФОЛОГИЈА ГРАДСКИХ ПОТЕЗА

Наставник:
др Александра Ђукић, ванредни професор

На предмету се развијају знања и вештине у урбанистичком пројектовању и реконструкцији, кроз тему урбанистичке композиције потеза. Циљ наставе је разумевање савремених метода и техника унапређења урбане структуре кроз предавања и истраживање, са нагласком на везе између архитектуре и других уметности (музике, филма, књижевности и сликарства).

КУРИКУЛУМ: МОРФОЛОГИЈА ГРАДСКИХ ПОТЕЗА

201516_17.1_IP_Z.Djukanovic_J.Zivkovic

Илустрација: др Зоран Ђукановић

МАСА-11040-05: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – У (МАСИУ-11050-05):
УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ ЈАВНИХ ГРАДСКИХ ПРОСТОРА

Наставник:
арх. Зоран Ђукановић, ванредни професор

Програм „Уметност у јавним градским просторима, Public Art & Public Space“ се бави оспособљавањем студената за планирање, пројектовање и реализацију пројеката унапређења јавних простора њиховим активирањем и (ре)дизајном применом различитих уметничких форми и средстава.

КУРИКУЛУМ: УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ ЈАВНИХ ГРАДСКИХ ПРОСТОРА

201617_MASA-11040-06-NEFORMALNI-RAST-GRADA_B-Mitrovic

Macoco, Lagos, Нигерија | Фото © Iwan Baan

МАСА-11040-06: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – У (МАСИУ-11050-06):
НЕФОРМАЛНИ РАСТ ГРАДА

Наставник:
др Бисерка Митровић, ванредни професор

Предмет се фокусира на урбанизам без урбаниста и представља неформални раст града, његов значај и распрострањеност у свету, као и генезу настанка и ширења у контексту раличитих социо-економских и политичких и других околности. Бави се модалитетима његовог испољавања и (не)могућностима његовог интегрисања у савремени урбанистички и архитектонски контекст и концепт града.

КУРИКУЛУМ: НЕФОРМАЛНИ РАСТ ГРАДА
201415_OASA_17.2_IP_R.Korica_o

МАСА-11040-07: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – У (МАСИУ-11050-07):
ИСТРАЖИВАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ

Наставник:
др Данило Фурунџић, доцент

Настава на предмету првенствено се односи на упознавање студената са основним урбанистичким појмовима и параметрима у процесу утврђивања тржишне вредности и исплативости инвестирања у изградњу на одређеној локацији у свету и на домаћем тржишту. Разматра се актуелна економска, али и планерска пракса.

КУРИКУЛУМ: ИСТРАЖИВАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ

201819_MASA-11040-08-IASA-47040-08-KONCEPTI-SUSEDSTVA_o

Do Ho Suh – Bridging Home, инсталација, Бијенале у Ливерпулу, 2010. | Фото © Милица Милојевић

МАСА-11040-08: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – У (МАСИУ-11050-08):
КОНЦЕПТИ СУСЕДСТВА

Наставник:
др Милица Милојевић, доцент

Настава је интерактивна и обухвата аспекте планирања, пројектовања и реконцептуализације идеје суседства. Студенти ангажују различита интересовања у истраживању комплексних релација које се манифестују и регулишу у малим размерама.

КУРИКУЛУМ: КОНЦЕПТИ СУСЕДСТВА

201516_MASA-12040-08-GRADSKI-EKSPERIMENT

Илустрација © The Grand City Experiment

МАСА-11040-09: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – У (МАСИУ-11050-09):
ГРАДСКИ ЕКСПЕРИМЕНТ

Наставник:
др Владимир Михајлов, доцент

Посматрајући град као експеримент in vivo, долазимо до закључка да много варијабли утиче на његов крајњи резултат, и да он често има неизвестан исход. Међутим, без обзира на то што је вештачке (in vitrо) услове у граду готово немогуће симулирати, постоје извесне правилности и релације, “хемијске” реакције које се могу претпоставити у живом екперименту званом град. Прва група претпоставки односи се на везе између физичког и друштвено економског феномена. Друга група је у вези са планирањем, пројектовањем и регулативом у простору, са нагласком на разумевању различитих интереса, знања и логике делања учесника актера. Трећу групу претпоставки обухватају законитости / теорије развијене у оквиру различитих наука: филозофије, социологије, психологије, географије, економије, екологије. Коначно, четврта група обухвата визионарске замисли, утопије и идеалне моделе у оквиру којих су развијене бројне занимљиве идеје које су трансформисале научни и политички поглед на градове и њихову структуру.

КУРИКУЛУМ: ГРАДСКИ ЕКСПЕРИМЕНТ