UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje za studente II godine MAS 2017/18 (15.06.2018)
STUDIJSKI PROGRAMI: Arhitektura, Unutrašnja arhitektura i Integralni urbanizam
Obaveštavaju se studenti druge godine MAS da su objavljeni Finalni raspored odbrana i Protokol o polaganju završnog rada. Dokumente možete preuzeti ovde:

Master završni rad 2017/18: FINALNI RASPORED ODBRANA Master završni rad 2017/18: PROTOKOL O POLAGANJU ZAVRŠNOG RADA
broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2017/18
II godina – 4. semestar

MODUL URBANIZAM
U26 MASA-U24021

MASTER TEZA

U27 MASA-U24022

MASTER PROJEKAT

U28 MASA-U24023

MASTER ZAVRŠNI RAD

Lista izbornih projekata:

201718_MASA-A24021-01-IASA-510011A-MASTER-TEZA-A-VANISTA-LAZAREVIC

Foto © Andrej Isakovic/AFP/GettyImages

01
URBANA OBNOVA I REMODALACIJA – STUDIJA SLUČAJA “SAVAMALA”

Nastavnik:
dr Eva Vaništa Lazarević, redovni profesor

Cilj rada na predmetu je kritičko sagledavanje i analiza problematike i mogućnosti remodelacije na primeru urbanog gradskog područja na teritoriji Beograda pod nazivom ”Savamala”.

Projekat studenata bi trebalo da pruži detaljnu analizu problema i potencijala predložene lokacije, kao i da da predlog za mogućnosti unapređenja, kroz primene principa urbane obnove.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

201718_MASA-U24021-01-IASA-510011U-MASTER-TEZA-U-DJOKIC

Autor ilustracije: Milica Milojević

02
AVIAPOLIS HELSINKI

Nastavnik:
dr Vladan Đokić, redovni profesor

Transformacija i integracija gradskog bloka u širi kontekst budućeg aerodromskog grada predstavlja tematski okvir istraživanja i cilj projekta. Predmetna lokacija se nalazi u centru finske filantropske oblasti u centru međunarodnih i nacionalnih saobraćajnih i turističkih tokova. AVIAPOLIS je najdinamičnije poslovno područje Finske. U odnosu na tako specifičan urbani kontekst potrebno je stvoriti jedinstven imidž budućeg grada. Ispitujući inovativne i sinergijske pristupe, u saradnji sa lokalnim arhitektama sagledava se realan razvojni okvir, regionalna prepoznatljivost i programska kompleksnost Aviapolisa.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad