УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте II године МАС 2017/18 (15.06.2018)
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ: Архитектура, Унутрашња архитектура и Интегрални урбанизам
Обавештавају се студенти друге године МАС да су објављени Финални распоред одбрана и Протокол о полагању завршног рада. Документe можете преузети овде:

Мастер завршни рад 2017/18: ФИНАЛНИ РАСПОРЕД ОДБРАНА Мастер завршни рад 2017/18: ПРОТОКОЛ О ПОЛАГАЊУ ЗАВРШНОГ РАДА
број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2017/18
II година – 4. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
АТ26 МАСА-АТ24021

МАСТЕР ТЕЗА

АТ27 МАСА-АТ24022

МАСТЕР ПРОЈЕКАТ

АТ28 МАСА-АТ24023

МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД

Листа изборних пројеката:

201718_MASA-AT24021-01-IASA-510011AT-MASTER-TEZA-AT-ZEGARAC

Кадар из филма “2001: A Space Odyssey”; Stanley Kubrick, режија

01
ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ САВРЕМЕНИХ НОМАДА

Наставник:
др Бранислав Жегарац, редовни професор

Могућност обављања низа делатности, посебно интелектуалног карактера, без непосредне повезаности са одређеном територијом омогућава савременим номадима да своје активности реализују у покрету, без потребе за поседовањем радног места и стамбеног простора као физички непроменљивих одредница. У светлу нових потреба процес пројектовања пословних објеката захтева преспитивање, које традиционалне приступе усмерава у правцу отворености ка трансформацијама, већој покретљивости, адаптабилности и интеграцији различитих актавности (одмор, забава, становање…).

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201718_MASA-AT24021-01-IASA-510011AT-MASTER-TEZA-AT-DJOKIC

Извор фотографије: http://pluspng.com/png-61139.html

02
СПА ЦЕНТАР

Наставник:
др Лидија Ђокић, редовни професор

Простор за предах од урбаног животног темпа, простор за физичку и менталну ревитализацију. Резултати анализе потреба и могућности у домену просторног и функционалног контекста, као и технолошких могућности треба да буду примењени на пројекту. Утицај материјализације објекта на однос спољног и унутрашњег простора, као и допринос осветљења његовој презентацији су значајне теме истраживања. Објекат и његово непосредно окружење треба да представљају квалитативни допринос презентацији ширег урбаног простора, која се односи, како на силуету, тако и на његов имиџ.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201718_MASA-AT24021-01-IASA-510011AT-MASTER-TEZA-AT-RAJCIC

Zaha Hadid Architects – The Abu Dhabi Performing Arts Centre, УАЕ | Илустрација © ZHA

03
Belgrade OPERA HOUSE

Наставник:
др Александар Рајчић, ванредни професор

Belgrade Opera House је судећи по актуелним друштвеним трендовима следећи капитални објекат на који ће се ставити фокус и који ће се реализовати у Београду. Планирано је да студенти изврше анализе адекватних локација, анализе концепцијских, функционалних и обликовних карактеристика примера из актуелне архитектонске праксе, конкурсних и реализованих решења, упознају се са могућим решењима, да на основу сопственог сензибилитета валоризују пројекте. На основу претходних анализа, циљ је да кандидати предложе сопствени пројектни задатак, на основу кога ће испројектовати зграду Опере.
Акценат у процесу пројектовања ће се ставити на афирмацију креације студената, превазилажењу потенцијалних пројектантских ограничења на релацији облик-материјал-димензије, истичући уникатност решења, од концепта до материјализације, респектујући све функционалне аспекте.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201516_MASA-AT2402-01-SUDIMAC

Извор илустрације: WallpaperUp

04
newТОПиа

Наставник:
др Будимир Судимац, доцент

Истраживање одрживих система и успостављање нових урбаних и архитектонских хибридних модела за решавање економских, социјалних, културних и технолошких проблема савремених градова, укључујући недостатак хране, природних ресурса, инфраструктуре, загађењe, као и развијање система и стратегијa будућег развоја основни су циљеви предложеног задатка. Студијом се тежи да студенти критички сагледавају и истражују адаптибилност и утицај нових технологија на архитектонске пројекте на основу динамичне равнотеже између корисника и технологије. Хибридна технологија је концепт у архитектури који има за циљ да омогући свеобухватно разумевање везе енергетске ефикасности и одрживости у изграђеној средини са технолошког аспекта. Такви концепти имају за циљ да дају одговоре на футуристичке архитектонске концепте и ефикаснију употребу обновљивих извора енергије.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад