UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2017/18
II godina – 3. semestar

MODUL ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE
AT24 MASA-AT23014

STUDIO M03AT – Radionica

Lista izbornih projekata:

STUDIO M03AT – RADIONICA – 02:
KARAKTERISTIČNI DETALJ OBJEKTA

Nastavnik:
dr Tatjana Jurenić, docent

Prepoznavanje elementa ili sistema objekta koji ga na specifičan način opisuje. Kroz razradu tog elementa ili sistema projekat treba da bude dodatno sagledan i da bude ukazano na neko posebno svojstvo koje ga izdvaja i obeležava projektno rešenje u celosti. Takođe, kroz razradu student pokazuje osposobljenost da predloži, izabere i prezentira realistično rešenje.

KURIKULUM: KARAKTERISTIČNI DETALJ OBJEKTA

201718_MASA-AT23014-STUDIO-M03AT-RADIONICA-IGNJATOVIC_o

BIG – Spiral Tower, Njujork, enterijer

STUDIO M03AT – RADIONICA – 01:
FORMIRAJ RE:FORMU

Nastavnik:
dr Dušan Ignjatović, docent

Radom na radionici studenti sagledavaju polivalentnost relacije između unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora materijalizovanu kroz fasadni sklop-zonu-opnu koja prevalizali prostu ulogu omotača objekta.

Cilj rada predstavlja istraživanje i prezentacija formulisanog rešenja sklopa u vidu trodimenzionalnog preseka (model ili maketa).

KURIKULUM: FORMIRAJ RE:FORMU