УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2017/18
II година – 3. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
АТ23.2 МАСА-АТ23013

СТУДИО М03АТ – Семинар 2

Листа изборних пројеката:

СТУДИО М03АТ – СЕМИНАР 2 – 01:
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА АРХИТЕКТОНСКИХ ОБЈЕКАТА

Наставник:
др Љиљана Ђукановић, доцент

Циљ наставе на семинару је сагледавање утицаја принципа енергетске ефикасности на обликовање и материјализацију архитектонских објеката. Сложеност захтева који намећу ови принципи произвела је трансформације у формирању архитектонских склопова и увела нови визуелни идентитет архитектонске форме. Студенти кроз предавања на семинару и индивидуалним истраживањима у оквиру израде елабората преиспитују могућности и проблеме имплементације савремених захтева за формирањем енергетски ефикасног објекта.

КУРИКУЛУМ: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА АРХИТЕКТОНСКИХ ОБЈЕКАТА

201718_MASA-AT23013-STUDIO-M03AT-SEMINAR-2-CUKOVIC-IGNJATOVIC_o

Илустрација © TWIST BOX тим, Архитектонски факултет у Београду

СТУДИО М03АТ – СЕМИНАР 2 – 02:
LEED СИСТЕМ И ПРОЦЕС ПРОЈЕКТОВАЊА

Наставник:
др Наташа Ћуковић Игњатовић, доцент

Kроз теоријски и практичан рад студенти се упознају са принципима LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) сертификациониог система. Из комплексне структуре сертификационог система издвојени су елементи који се могу успешно проверити током рада на студио пројекту или на пројекту TWIST BOX са којим наш факултет учествује на међународном такмичењу SOLAR DECATHLON MIDDLE EAST 2018.

Осим методологије сертификације, акценат је на упознавању са пројектантским стратегијама којима се постижу високовредни еколошки квалитети објекта.

КУРИКУЛУМ: LEED СИСТЕМ И ПРОЦЕС ПРОЈЕКТОВАЊА