УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2017/18
II година – 3. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А24 МАСА-А23013

СТУДИО М03А – Радионица

Листа изборних пројеката:

201718_MASA-A23013-01-STUDIO-M03A-RADIONICA-MILJKOVIC_o

Кап воде под микроскопом (увећање 200-400)

СТУДИО М03А – РАДИОНИЦА – 01:
ИЗЛАГАЧКИ МОДЕЛ – МОДЕЛ ИЗЛАГАЊА

Наставник:
арх. Дејан Миљковић, редовни професор

Упознавање студената са комплексним односима волумена, структура, функција и намена, израдом физичких модела простора, у циљу савладавања специфичних приступа решавању савремених излагачких пројектантских проблема, кроз убедљиве начине приказивања изложбених артефаката у (изложбеном) простору.

КУРИКУЛУМ: ИЗЛАГАЧКИ МОДЕЛ – МОДЕЛ ИЗЛАГАЊА

201718_MASA-A23013-01-STUDIO-M03A-RADIONICA-LOJANICA_o

Walter Jack Studio – Crushed Wall, 2012.

СТУДИО М03А – РАДИОНИЦА – 02:
ПОТРАГА ЗА МАТЕРИЈАЛОМ

Наставник:
арх. Владимир Лојаница, редовни професор

Циљ радионице је упознавање студената са комплексним процесом архитектонског стваралаштва, од фазе конципирања и почетних идеја до реализације архитектонског дела, кроз процес у којем архитектура постаје материјални артефакт. Посебан акценат је стављен на истраживање материјалног у архитектури, предуслова за разумевање објекта као појавности одређене идеје. Студентима ће бити представљени различити примери како теорија, пракса и наука утичу на стратегије одабира и истраживања материјалности архитектонског дела, посебно са становишта различитих ауторских позиција у пројектантском процесу.

КУРИКУЛУМ: ПОТРАГА ЗА МАТЕРИЈАЛОМ

201516_MASA_A23013_STUDIO_M03A_RADIONICA_LAZOVIC_o

Issey Miyake – Just Because. | Извор: http://testpressing.org/2012/09/just-because-033-issey-miyake/

СТУДИО М03А – РАДИОНИЦА – 03:
СЛИКЕ У ОКУ – МУЛТИМЕДИЈИ И АРХИТЕКТУРА

Наставник:
арх. Зоран Лазовић, редовни професор

Креативно представити артефакт културе са мастер студио пројекта у предвиђеном контексту, и/или у једном новом контексту – метаграду. Потребно је створити убедљиве слике и/или видео анимације уклопљене у изабрани контекст и/или више различитих контекста. Пожељно је створити сазнања и искуство о важности динамичног, ефектног, интерактивног, мултимедијалног представљања идеја, концепта и самог пројекта, и указивања на посебне вредности рада на креативан, оригиналан, сажет, естетски, духовит и драмски начин.

КУРИКУЛУМ: СЛИКЕ У ОКУ – МУЛТИМЕДИЈИ И АРХИТЕКТУРА

201718_MASA-A23012-01-STUDIO-M03A-SEMINAR-VUJOVIC_o

Brigada – Adris Pavilion, Weekend Media Festival, Ровињ, 2013.

СТУДИО М03А – РАДИОНИЦА – 04:
X-ПОЗИЦИЈА

Наставник:
мр Милан Вујовић, редовни професор

Циљ радионице “X-pozicija” је да се у завршној фази семестралног задатка из предмета М-03 А провежба и артикулише још један аспект архитектонског пројекта и то кроз пројектовање и дизајн поставке изложбе у новопројектованом објекту СКЦ-а. Идеја је да се поставка изложбе састоји од свих пројеката из студија. Студенти ће имати прилику да се детаљније упознају са савременим и алтернативним техникама презентације, као и да развијају пројектантске вештине кроз пројектовање и анализу овог специфичног аспекта у пројекту. Кроз пројектовање изложбене поставке, студенти се баве и увођењем и осмишљавањем различитих сценарија коришћења, и континуирано преиспитују релације архитектура – корисник, као и време-место-догађај.

КУРИКУЛУМ: X-ПОЗИЦИЈА

201718_MASA-A23011-01-STUDIO-M03A-PROJEKAT-PETROVIC_o

Фото © Бојан Васојевић

СТУДИО М03А – РАДИОНИЦА – 05:
АRHITEKT IN OBČINSTVO

Наставник:
арх. Борислав Петровић, ванредни професор

Циљ радионице јесте упознавање студената са практичним и теоријским искуствима из области пројектовања простора културе. Ова искуства ће представљати основ и подстрек за разумевање друштвене улоге архитекте кроз његово деловање у сфери културе. Радионица ће бити спроведена у облику студијског путовања у Љубљану (Словенија), где ће студенти имати прилику да се непосредно упознају са процесом пројектовања реномираних архитектонских бироа из региона.

КУРИКУЛУМ: АRHITEKT IN OBČINSTVO

201516_MASA_A23011_STUDIO_M03A_PROJEKAT_MILETIC_o

Дејан Милетић – сегмент рендера

СТУДИО М03А – РАДИОНИЦА – 06:
КОНЦЕПТ / МОДЕЛ / ТЕКСТ

Наставник:
арх. Дејан Милетић, ванредни професор

Кроз израду архитектонских модела и писање текста дефинисати јасан однос према концепту конкретног пројектантског задатка.

КУРИКУЛУМ: КОНЦЕПТ / МОДЕЛ / ТЕКСТ

201718_MASA-A23013-01-STUDIO-M03A-RADIONICA-VASILJEVIC-TOMIC_o

Olafur Eliasson – The Gaze of Versailles, 2016.

СТУДИО М03А – РАДИОНИЦА – 07:
OPTICON: “ЕФЕКАТ ПОСМАТРАЧА”

Наставник:
др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор

У оквиру методологије дизајн истраживања “Opticon: селестијална динамика” (на основу поделе научних домена дизајн праксеологије, феноменологије и епистемологије), радионица је дефинисана као формална дидактичка јединица која ће интегрисати фабрикационе, уметничке и естетске аспекте кроз инжењерску интерпретацију и истраживање одабраног елемента пројекта, а чија разрада и репрезентација се паралелно одвија у оквиру Студија.

Задатак је извођење оптичког експеримента – израда оптичко-архитектонског инструмента/механизма и његов дигитални и аналогни запис (патентни регистар) – у својству истраживачке методе којом ће бити испитан и решен одабрани аспект или детаљ пројекта.

КУРИКУЛУМ: OPTICON: “ЕФЕКАТ ПОСМАТРАЧА”