УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС АРХИТЕКТУРА 2017/18
Списак студената за модул АрхитектураМАСА-А23011 Студио М03А – Пројекат – 2017/18

број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2017/18
II година – 3. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А22 МАСА-А23011

СТУДИО М03А – Пројекат

Циљ предмета

Основе рада на курсевима Мастер академских студија постављене су кроз равнотежу избора Студија М01-А (М05), М02-А и М03-А (М07) који покривају различитост савременог и иновативног приступа материји архитектонско-урбанистичког пројектовања.

Рад у студију окружен је широким стручним интересовањима архитектуре, урбанизма и технологија као и сазнањима других научних дисциплина. Сва средства се удружују како би се формирала сложена интелектуална целина која апсорбује разумевање потреба савременог друштва. Обрадом све сложенијих архитектонских задатака подстиче се интегрално размишљање кроз практичан и теоријиски одговор студената на комплексност урбаног окружења.

Листа изборних пројеката:

201718_MASA-A23011-01-STUDIO-M03A-PROJEKAT-LOJANICA_o

Jannis Kounellis – All Or Nothing At All, детаљ, 2013.

СТУДИО М03А – ПРОЈЕКАТ – 01:
АРХЕОЛОШКИ ИНСТИТУТ СА ЦЕНТРОМ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ

Наставник:
арх. Владимир Лојаница, редовни професор

Циљ задатка је развијање способности да се у односу на задати тематски оквир, кроз комплексну синтезну анализу, испита могућност стварања нових програмско амбијенталних квалитета у централној градској зони Београда. Кроз инкорпорирање савремених решења којима се испитује однос новог и старог, студенти треба да произведу архитектонско-урбанистички пројекат Археолошког института са центром за конзервацију на простору некадашње Народне библиотеке на Косанчићевом венцу, са циљем продубљивања знања о архитектури као комплексном систему, пројектујући вођени савременим филозофским поставкама и просторним принципима.

КУРИКУЛУМ: АРХЕОЛОШКИ ИНСТИТУТ СА ЦЕНТРОМ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ

201617_MASA-A23011-01--STUDIO-M03A-PROJEKAT_Z.LAZOVIC

Пешачки мост у Скопљу, аутори: Peter Cook, Gavin Robotham, Stefano Pessari, Jean-Baptiste Ruat | Извор: http://www.crab-studio.com/skopja-footbridge.html

СТУДИО М03А – ПРОЈЕКАТ – 02:
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ МИНИЈАТУРЕ & НОВИ ПЕЈЗАЖИ КУЛТУРЕ

Наставник:
арх. Зоран Лазовић, редовни професор

Створити мини ХИБРИД савремене културе и уметности – стални/привремени објекат уз (ре)дефинисање изабраног контекста – МЕТАГРАДА. Микро-центар као културни и уметнички генератор и инфраструктура за одвијање свакодневне културе и уметности у затвореном и/или отвореном трансформабилном простору. Увођење уметничких концепата у архитектонско пројектовање, пример интер/трансдисциплинарних тимова Скофидио Дилер + Ренфро и Снохета. Комбиновање уметности, архитектуре, пејзажне архитектуре, бренд дизајна, визуелних и перформирајућих уметности у функцији стварања догађаја. Један од циљева је активирање самосталне, аутентичне и креативне позиције студената у задатку.

КУРИКУЛУМ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ МИНИЈАТУРЕ & НОВИ ПЕЈЗАЖИ КУЛТУРЕ

201718_MASA-A23011-01-STUDIO-M03A-PROJEKAT-MILJKOVIC_o

Аеро-снимак Астрономске опсерваторије у Београду, тада у саставу Универзитета, непосредно након отварања, око 1932. | Извор: Музеј ваздухопловства

СТУДИО М03А – ПРОЈЕКАТ – 03:
ЗВЕЗДАРА – КОМПЛЕКС АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ

Наставник:
арх. Дејан Миљковић, редовни професор

Тема пројектног задатка је архитектонска ревитализација комплекса Астрономске опсерваторије на Звездари, односно савремена ситуација у којој се ова локација налази: између реконструкције, слободног развоја нових програмских садржаја и потпуног заборава. Истраживање постојећег стања представља полазну тачку пројектантског процеса који је усмерен од разумевања конкретне ситуације у правцу креативног деловања на њеној програмско-просторној ревитализацији. Идеја је створити простор који је отворен за учешће јавности свих узраста, простор који узбуђује и инспирише, простор који подстиче сталну радозналост.

КУРИКУЛУМ: ЗВЕЗДАРА – КОМПЛЕКС АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ

201718_MASA-A23011-01-STUDIO-M03A-PROJEKAT-VUJOVIC_o

MVRDV – The Why Factory

СТУДИО М03А – ПРОЈЕКАТ – 04:
СКЦ – СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР У САВАМАЛИ

Наставник:
мр Милан Вујовић, редовни професор

У складу са тематским оквиром задатка који је оријентисан ка култури, истраживање у студију се односи на идентификацију и анализу потреба студената Београдског Универзитета за различитим начинима културне партиципације и интеракције, као покретачима развоја архитектуре и савременог културног дискурса. Фокус истраживања је и на савременим и алтернативним формама културне размене, у контексту активности намењених студентима.

КУРИКУЛУМ: СКЦ – СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР У САВАМАЛИ

201718_MASA-A23011-01-STUDIO-M03A-PROJEKAT-PETROVIC_o

Фото © Бојан Васојевић

СТУДИО М03А – ПРОЈЕКАТ – 05:
АМБАСАДА КУЛТУРЕ

Наставник:
арх. Борислав Петровић, ванредни професор

Задатак се односи на програмирање и архитектонско – урбанистичко решење ревитализације изабраног просторног оквира, на месту бивше Амбасаде САД, а који представља некадашњи (и садашњи) акцент урбаности Београда. Одабрану зону треба просторно и програмски укључити у токове очекиваног континуитета ширег опсега и интервенцијом превазићи његову дисфункционалност и инфериорност у односу на уочене потенцијале.

Програмски став је индивидуалан и његово профилисање представља део задатка, али сваки од њих треба да резултује пројектом садржаја културе и инфрастурктуре, у наведеном простору и са следећим основним елементима:
– простори окренути јавности
– простори намењени едукацији и истраживању
– простори намењени продукцији и стварању културе (уметности)

КУРИКУЛУМ: АМБАСАДА КУЛТУРЕ

201718_MASA-A23011-01-STUDIO-M03A-PROJEKAT-VASILJEVIC-TOMIC_o

Корона Сунца | Фото © Miloslav Druckmuller/SWNS

СТУДИО М03А – ПРОЈЕКАТ – 06:
OPTICON

Наставник:
др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор

‘Opticon’, у својству семантичког концепта којим се може означити средство, механизам, или објект (визуелне, научне) опсервације, проблематизује теме архитектуре-инструмента, архитектуре-као-просторне функције/технологије, или архитектуре у релацији са „културом научног посматрања и објашњења“ природних и друштвено-произведених појава. Фокусиран на астрофизичка и географска истраживања – селестијална и терестријална мапирања – поставља питања њихове просторне форме, програмског умрежавања и хибридизација, генеричких принципа, метода и технологија архитектонских интерпретација и репрезентација, и питања савремене типологије опсерваторија и територије града као поља њиховог стратешког планирања и активности.

КУРИКУЛУМ: OPTICON

201718_MASA-A23011-01-STUDIO-M03A-PROJEKAT-MILETIC_o

Anne Imhof – Faust, немачки павиљон, Бијенале у Венецији, 2017. | Фото © Nadine Fraczkowski

СТУДИО М03А – ПРОЈЕКАТ – 07:
ЦЕНТАР САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ – УШЋЕ

Наставник:
арх. Дејан Милетић, ванредни професор

ЦЕНТАР САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ – УШЋЕ представља простор промоције историјских дешавања у уметности 20. века и место спознаје специфичности савремених уметничких феномена. Препорука је да се у комплекс Центра савремене уметности интегрише постојећи објекат Музеја савремене уметности, који представља једну од најзначајних грађевина савремене српске архитектуре.

Очекује се да Центар савремене уметности на Новом Београду буде интерактивни простор, динамично место окупљања, у коме би се промовисали стварање и истраживање.

КУРИКУЛУМ: ЦЕНТАР САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ – УШЋЕ