УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС АРХИТЕКТУРА 2017/18
Спискови студената, распоред сала и термини за МАСА-23050 Изборни предмет 3 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – 2017/18

број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2017/18
II година – 3. семестар
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
(Модул – А, У, АТ, АК)
21 МАСА-23050

Изборни предмет 3 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Предмети изборног блока:
1. МАСА-23050-01: Обнова зграда у контексту одрживе архитектуре (МАСИУ-23050-АТ-01)
2. МАСА-23050-02: Технологије обнове зграда
3. МАСА-23050-03: Осветљење у ентеријеру (МАСИУ-23050-АТ-03)
4. МАСА-23050-04: Специјалне конструкције
5. МАСА-23050-05: Претходно напрегнуте конструкције (МАСИУ-23050-АТ-05)
6. МАСА-23050-06: Реконструкција и санација објеката високоградње (МАСИУ-23050-АТ-06)
7. МАСА-23050-07: Дрвене структуре (МАСИУ-23050-АТ-07)
8. МАСА-23050-08: LEED и еколошки аспекти архитектонске праксе (МАСИУ-23050-АТ-08)
9. МАСА-23050-09: Оптимизација конструктивних система (МАСИУ-23050-АТ-09)

Листа изборних предмета:

201718_MASA-23050-01-OBNOVA-ZGRADA-U-KONTEKSTU-ODRZIVE-ARH_o

Обнова постојећег грађевинског фонда и усклађивање са поставкама одрживог грађења представља незаобилазни начин имплементације савремених грађевинских принципа у циљу побољшања комфора коришћења, рационализације потрошње енергије и очувања природне средине. Пројектантски тим MAD architects из Кине аутори су пројекта реконструкције старе пословне зграде у Риму, која представља зелену оазу у урбаном ткиву града. Након уклањања фасаде и свих инсталационих система, у оквиру задржане примарне конструкције, испројектована је стамбена намена са коришћењем елемената зелене и одрживе архитектуре. | Илустрација © MAD architects

МАСА-23050-01: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (МАСИУ-23050-АТ-01):
ОБНОВА ЗГРАДА У КОНТЕКСТУ ОДРЖИВЕ АРХИТЕКТУРЕ

Наставник:
др Милица Јовановић Поповић, редовни професор

С обзиром на старост грађевинског фонда и на чињеницу да нове зграде грађене у складу са важећим прописима представљају мали проценат у односу на укупан број изграђених зграда у Србији, неопходно је приступити обнови постојећих објеката у циљу усклађивања њихових карактеристика са тенденцијама и обавезама које је Србија преузела како би се смањила потрошња енергије у зградама.

Циљ предмета је упознавање студента са методама које омогућавају да се обновом, на различитим нивоима, постигне смањење потрошње енергије у зградама уз обавезни услов очувања комфора коришћења.

КУРИКУЛУМ: ОБНОВА ЗГРАДА У КОНТЕКСТУ ОДРЖИВЕ АРХИТЕКТУРЕ

МАСА-23050-03: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (МАСИУ-23050-АТ-03):
ОСВЕТЉЕЊЕ У ЕНТЕРИЈЕРУ

Наставник:
др Лидија Ђокић, редовни професор

Упознавање са условима и принципима пројектовања осветљења у ентеријеру. Анализирају се критеријуми за пројектовање осветљења кроз захтеве корисника, функцију, примењене материјале, као и физичке одлике простора. Утицаји на квалитет осветљења се сагледавају у оквиру опште архитектонске концепције.

КУРИКУЛУМ: ОСВЕТЉЕЊЕ У ЕНТЕРИЈЕРУ

201617_MASA-23050-05-PRETHODNO-NAPREGNUTE-KONSTRUKCIJE

Проф. др Милан Глишић – Поједностављен принцип преднапрезања

МАСА-23050-05: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (МАСИУ-23050-АТ-05):
ПРЕТХОДНО НАПРЕГНУТЕ КОНСТРУКЦИJE

Наставник:
Др Радојко Обрадовић, доцент

Идеја и примена претходно напрегнутих бетонских конструкција датира од самих почетака коришћења армираног бетона као конструктивног елемента. У савременој пракси примена ових конструкција је омогућила реализацију многих идеја архитеката при чему се оптимално реализују временски и финансијски параметри изградње.

КУРИКУЛУМ: ПРЕТХОДНО НАПРЕГНУТЕ КОНСТРУКЦИJE

201516_MASA-23050-06-REKONSTRUKCIJA-I-SANACIJA-OBJEKATA-VISOKOGRADNJE_o

Фото © др Ненад Шекуларац

МАСА-23050-06: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (МАСИУ-23050-АТ-06):
РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ОБЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ

Наставник:
др Ненад Шекуларац, ванредни професор

Упознавање са основним принципима реконструкције и санације објеката високоградње као веома важним делом инжењерске делатности из области архитектуре и грађевинарства. Стицање неопходних знања из ове области уз упознавање са логиком конструисања, реконструисања у циљу промене намене простора, као и санирања и отклањање проблема насталих под дејством разних узрока.

Упознавање са проблематиком реконструкције и санације објеката високоградње, кроз методе конструктивне санације елемената конструкције и осталих делова архитектонских објеката високоградње. Примене стечених знања у пракси – у поступку реконструкције и санације објеката високоградње као и на објектима градитељске прошлости.

КУРИКУЛУМ: РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ОБЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ

201516_MASA-23050-07_DRVENE-STRUKTURE_o

Фото © др Жикица Текић

МАСА-23050-07: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (МАСИУ-23050-АТ-07):
ДРВЕНЕ СТРУКТУРЕ

Наставник:
др Жикица Текић, ванредни професор

Предметом је обухваћено подручје обликовања савремених дрвених структура – индустријализованих система грађења, по принципима отворене префабрикације. Студентима се, кроз циклус предавања, презентује систем Лаких кровних везача. У склопу предавања, кроз приказ бројних примера реализованих конструкција, студентима се презентује широко поље примене дрвених решеткастих носача у систему ЛКВ, у архитектонском конструктерству.

Предмет рада је заснован на принципима модерног пројектовања конструкција у дрвету, у области креирања различитих облика дрвених структура. Материја која се излаже у склопу овог предмета, пружа могућност студентима да свој рад на пројектовању дрвених структура подигну на виши ниво, применом дефинисаних принципа обликовања носача и принципа функционалне организације дрвених структура.

КУРИКУЛУМ: ДРВЕНЕ СТРУКТУРЕ

201617_MASA-23050-08_LEED-I-EKOLOSKI-ASPEKTI-ARH-PRAKSE

Shadow & Light | François Roche

МАСА-23050-08: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (МАСИУ-23050-АТ-08):
LEED И ЕКОЛОШКИ АСПЕКТИ АРХИТЕКТОНСКЕ ПРАКСЕ

Наставник:
др Наташа Ћуковић Игњатовић, доцент

Предмет има за циљ развијање критичког сагледавања еколошких карактеристика архитектонских објеката и имплементацију стечених знања у процес пројектовања. Током рада на предмету студенти се, кроз теоријски и практичан рад, упознајy са основним принципима и стратегијама интернационалног сертификационог система LEED (Leadership in Energy & Environmental Design). По завршеном курсу, студенти стичу услов за полагање професионалног испита којим добија звање LEED GA (LEED Green Associate).

КУРИКУЛУМ: LEED И ЕКОЛОШКИ АСПЕКТИ АРХИТЕКТОНСКЕ ПРАКСЕ

MASA-11050-06-OPTIMIZACIJA-KONSTRUKTIVNIH-SISTEMA_o

Тополошка оптимизација елемента конструкције | Милошевић, Ј. и Несторовић, М.

МАСА-23050-09: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (МАСИУ-23050-АТ-09):
ОПТИМИЗАЦИЈА КОНСТРУКТИВНИХ СИСТЕМА

Наставник:
др Јелена Милошевић, доцент

У оквиру курса студенти се упознају са могућностима оптимизације као генеративне методе у процесу пројектовања конструктивних система. Оцена ефикасности као мера перформанси уобичајено доминира у домену инжењераства где деривација форме кроз анализе засноване на перформансама представља стандардан поступак. Намера је да се прикажу креативни потенцијали оваквог приступа у коме пројектно решење представља рационалан одговор на ограничења, а захтев за ефикасношћу се реализује коришћењем унапређених могућности нових рачунарских алата.

КУРИКУЛУМ: ОПТИМИЗАЦИЈА КОНСТРУКТИВНИХ СИСТЕМА