UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE MAS ARHITEKTURA 2017/18
Spisak studenata za MASA-AT11011 Studio M01AT – Projekat

broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2017/18
I godina – 1. semestar
MODUL ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE
AT6 MASA-AT11011

STUDIO M01AT – Projekat

Lista izbornih projekata:

201718_MASA-AT11011-01-02-STUDIO-M01AT-PROJEKAT-ZEGARAC_o

Foto © dr Branislav Žegarac

STUDIO M01AT – PROJEKAT
PROJEKTOVANJE I REALIZACIJA STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA

Nastavnik:
dr Branislav Žegarac, redovni profesor

Studenti se upoznaju sa savremenim pristupima u projektovanju, materijalizaciji i realizaciji stambenih i poslovnih objekata, u delovima Beograda. Pored projektovanja studenti izučavaju aktuelnu urbanističku i zakonsku regulativu, zakonitosti tržišta kao i probleme materijalizacije i realizacije objekata.

KURIKULUM: PROJEKTOVANJE I REALIZACIJA STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA

201718_MASA-AT11011-01-02-STUDIO-M01AT-PROJEKAT-SUDIMAC_o

STUDIO M01AT – PROJEKAT
HY – OFFICE / HIBRIDNI POSLOVNI OBJEKAT

Nastavnik:
dr Budimir Sudimac, docent

Osnova projektnog zadatka je razvijanje arhitektonske forme i fasadnog omotača koji će omogućiti integrativno korišćenje različitih oblika energije. Studenti se upoznaju sa elementima planiranja i projektovanja objekata specifične namene korišćenjem osnovnih načela energetske efikasnosti. Osnov istraživanja je analiza različitih odnosa i materijalizacije objekta u potrazi za prikazivanjem savremenih shvatanja u arhitekturi novog milenijuma, kao i sagledavanje uticaja izuzetno dinamičnog tehnološkog razvoja. Projektovanje ovakvih struktura i ovakvih koncepata u budućnosti ima za cilj sistematski pristup novoj generaciji arhitektonskih objekata koji su definisani uticajima tehnologije. Radom na projektu hibridnog poslovnog objekta studenti istražuju osnovne elemenata funkcije i odnosa arhitekture u kontekstu energetske efikasnosti i savremene tehnologije.

KURIKULUM: HY – OFFICE / HIBRIDNI POSLOVNI OBJEKAT