UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2017/18
I godina – 1. semestar

MODUL ARHITEKTURA
A8 MASA-A11013

STUDIO M01A – Radionica

Lista izbornih radionica:

STUDIO M01A – RADIONICA:
ARHITEKTONSKI MODELI

Nastavnik:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Cilj nastave je upoznavanje studenata sa arhitektonskim modelom kao sredstvom istraživanja projektantske ideje. Teorijska nastava izlaže načine korišćenja modela u projektantskom procesu kroz pregled tipova i pristupa izradi arhitektonskih modela kao fizičke prezentacije projektantske ideje.

KURIKULUM: ARHITEKTONSKI MODELI

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-STOJANOVIC_o

Manuel Casanueva, Escuela de Valparaíso, Giro y realce de triple cortejo sobre volutas, 1975. | Foto © José Vial Armstrong, Escuela de Arquitectura y Diseño, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

STUDIO M01A – RADIONICA:
DIJAGRAM KAO ALAT – ODNOS PROGRAMSKIH I PROSTORNIH KAPACITETA ARH.OBJEKTA

Nastavnik:
dr Đorđe Stojanović, docent

Osnovni ciljevi radionice usmereni su ka razumevanju programskih postavki referentnih arhitektonskih objekata edukativnih tipologija. Analizom i grafičkom interpretacijom izabranog projekta studenti se upoznaju sa korišćenjem dijagrama kao analitičkog i projektantskog alata.

KURIKULUM: DIJAGRAM KAO ALAT – ODNOS PROGRAMSKIH I PROSTORNIH KAPACITETA ARH.OBJEKTA

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-MAKSIMOVIC_o

Foto: Aleksandar Ristić Rista, 2014.

STUDIO M01A – RADIONICA:
KREATIVNO MAPIRANJE GRADA

Nastavnik:
dr Milan Maksimović, docent

Opšti cilj radionice je istraživanje prostornih i oblikovnih potencijala izabrane lokacije. U posebnom pogledu, cilj je da se formira vizuelna mapa grafičkih priloga kojima se ispituju potencijali lokacije predviđene za rad u okviru predmeta Studio m01a – projekat.

KURIKULUM: KREATIVNO MAPIRANJE GRADA

201718_MASA-A11012-01-STUDIO-M01A-RADIONICA-VOJVODIC

Rob Bailey – ilustracija

STUDIO M01A – RADIONICA:
KULTURA GRAFIČKOG IZRAŽAVANJA – KOMUNIKACIJA PROJEKTOM

Nastavnik:
arh. Goran Vojvodić, vanredni profesor

Cilj radionice predstavlja unapređenje samostalnog istraživačkog rada studenta kroz razvoj grafičkog izražavanja u oblasti arhitekture i prezentovanja arhitektonskog dela. Težište zadatka predstavlja osmišljavanje koncepta grafičke prezentacije gde se kroz ograničeni broj elemenata afirmiše ideja projekta.

KURIKULUM: KULTURA GRAFIČKOG IZRAŽAVANJA – KOMUNIKACIJA PROJEKTOM

201718_MASA-A11013-01-STUDIO-M01A-RADIONICA-VIDENOVIC_o

Li Xiaodong Atelier – The Water House, Lijiang, Kina, 2009. | Foto © Li Xiaodong Atelier

STUDIO M01A – RADIONICA:
PARTER U AMBIJENTIMA IZRAŽENE NATURALNOSTI

Nastavnik:
dr Aleksandar Videnović, docent

Savladavanje veština projektovanja i brzog kreativnog reagovanja na zadatu temu izrade idejnog rešenja uređenja parternih površina i mobilijara, pešačkih pravaca, mesta okupljanja u ambijentima izražene naturalnosti. Zadatak lokacijski i problemski prati temu Studio – projekta: “Vizitorsko – edukativni centar”.

KURIKULUM: PARTER U AMBIJENTIMA IZRAŽENE NATURALNOSTI

201718_MASA-A11012-01-STUDIO-M01A-RADIONICA-MILENKOVIC_o

Lida Albuquerque – Stellar Axis, 2006.

STUDIO M01A – RADIONICA:
PEŠČANI SAT

Nastavnik:
dr Vladimir Milenković, vanredni profesor

Radi se o studiji morfoloških zakonitosti imaginarnog novobeogradskog pejzaža čije je kodiranje oslonjeno na prostorne implikacije pojavnosti peščanog tla i njegove transformacije u izabranom vremenskom okviru.

KURIKULUM: PEŠČANI SAT

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-RADIONICA-RASKOVIC_o

Nepoznati umetnik – Štrikani tenk iz Drugog svetskog rata u Kopenhagenu, Danska | Izvor fotografije

STUDIO M01A – RADIONICA:
PLETENJE

Nastavnik:
arh. Ivan Rašković, vanredni profesor

Cilj radionice je da se kroz timski rad istraži potencijal prostorne umetničke instalacije kao oblika privremene arhitekture. Radionica će biti organizovana u okviru posete Muzeju vazduhoplovstva u Beogradu. Očekuje se da se kroz razumevanje odnosa elemenata koji čine prostor Muzeja, postavku izložbe i odnosa postavke sa okruženjem aerodroma razumeju arhitektonski principi i koncepti primenjeni u dizajnu objekta i analiziraju odnosi privremeno-trajno, prisutno-odsutno.

KURIKULUM: PLETENJE

201415_MASA-A12013-01-M02A-RADIONICA_Fotiric_o

Leisure Superlith Nine, 2013 | © Miles Gertler

STUDIO M01A – RADIONICA:
PLAKAT – VEŠTINA KOMUNIKACIJE

Nastavnik:
arh. Nebojša Fotirić, docent

Odabir ključnih delova projekta i njihovo pozicioniranje na finalnom plakatu, u cilju skretanja pažnje na suštinu projekta. Rad koncipirati tako da sa minimalnim brojem potrebnih informacija afirmiše projekat.

KURIKULUM: PLAKAT – VEŠTINA KOMUNIKACIJE

STUDIO M01A – RADIONICA:
POWER SWITCH

Nastavnik:
arh. Milan Đurić, vanredni profesor

Maketa 1:1. Simuliranje promenljivosti prostora transformacijama programa kroz analogno-digitalni model na lokaciji Autoput E70: blok 29, 32, 33, 34.

KURIKULUM: POWER SWITCH

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-CAGIC-MILOSEVIC_o

Pierre Pellegrini – Infinity

STUDIO M01A – RADIONICA:
PROJEKAT I MEDIJ

Nastavnik:
arh. Vesna Cagić Milošević, vanredni profesor

Razvijanje sposobnosti za predstavljanje složenih tematskih elemenata projekta, kroz istraživanje i izbor odgovarajuće grafičke interpretacije, usklađene sa konceptom projektanskog rešenja i ciljem prezentacije projekta.

KURIKULUM: PROJEKAT I MEDIJ

201516_MASA_A23013_STUDIO_M03A_RADIONICA_LAZOVIC_o

Issey Miyake – Just Because. | Izvor: http://testpressing.org/2012/09/just-because-033-issey-miyake/

STUDIO M01A – RADIONICA:
SLIKE U OKU – MULTIMEDIJI I ARHITEKTURA

Nastavnik:
arh. Zoran Lazović, redovni profesor

Kreativno predstaviti artefakt kulture sa master studio projekta u predviđenom kontekstu, i/ili u jednom novom kontekstu. Potrebno je stvoriti ubedljive slike i/ili video animacije uklopljene u izabrani kontekst i/ili više različitih konteksta. Zadatak ima za cilj uočavanje, artikulaciju i predstavljanje najvažnijih atributa ideje i koncepta.

SLIKE U OKU – MULTIMEDIJI I ARHITEKTURA