UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2017/18
I godina – 1. semestar

MODUL ARHITEKTURA
A7 MASA-A11012

STUDIO M01A – Seminar

Cilj predmeta

Cilj predmeta je određen pozicijom nastavne oblasti Seminar M01-A (M05) u okvirima Studija M01-A (M05) Master akademskih studija arhitektura (Integrisanih osnovnih i master akademskih studija arhitektura).

Potreba da se studentima omogući izbalansirana ponuda različitih i savremenih pristupa materiji arhitektonsko-urbanističkog projektovanja odredila je da Seminar M01-A (M05) postane autonomna oblast dela rada na Studiju koja u zavisnosti od načina rada na konkretnom kursu razvija visok stepen slobode izbora i unapređenja nezavisnih i individualnih radnih metoda.

Lista izbornih seminara:

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-SEMINAR-VUJA_o

Ryoji Ikeda – C4I, Musée D’Art Contemporain De Montréal, Kanada, 2014. | © Ryoji Ikeda

STUDIO M01A – SEMINAR:
ARHITEKTONSKI DIJAGRAM

Nastavnik:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Arhitektonski dijagram je oblast primene znanja o konceptualizaciji ideje gde se postavkom dijagramske programske celine studenti uvode u prostorno-programske koncepte i modele i njihovo prevođenje u interakciji ideje i realizacije ideje.

KURIKULUM: ARHITEKTONSKI DIJAGRAM

201718_MASA-A11012-01-STUDIO-M01A-SEMINAR-RASKOVIC_o

Hans Hollein – nosač aviona u pejzažu, 1964.

STUDIO M01A – SEMINAR:
ARHITEKTURA I KONTEKST

Nastavnik:
arh. Ivan Rašković, vanredni profesor

Opšti cilj seminara je razumevanje odnosa arhitekture i konteksta kao mreže kompleksnih interelacija. Tematske jedinice su zasnovane na teorijskim objašnjenjima i postavkama kompleksnih, sveobuhvatnih i međuzavisnih sistema interakcije između korisnika, objekata, koncepta i konteksta.

KURIKULUM: ARHITEKTURA I KONTEKST

201718_MASA-A11012-01-STUDIO-M01A-SEMINAR-MILENKOVIC_o

Robert Fludd – Teorija četiri elementa, model, 1617.

STUDIO M01A – SEMINAR:
ARHITEKTURA I METAMATERIJALNOST*

Nastavnik:
dr Vladimir Milenković, vanredni profesor

Razvijanje sposobnosti za analizu i sintezu filozofsko-estetskih i prostorno-programskih elemenata od značaja za istraživački projekat u kojem se kosmološko pitanje materijalnosti razrešava kroz geometriju oblika i njegovu arhitektonsku tematizaciju, na liniji između narativa i čiste geometrije.

*termin metamaterijalnost preuzet od dr Ane Vignjević (Arhitektura i pejzažni kod – ogled o transformaciji materijalnog)

KURIKULUM: ARHITEKTURA I METAMATERIJALNOST*

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-STOJANOVIC_o

Manuel Casanueva, Escuela de Valparaíso, Giro y realce de triple cortejo sobre volutas, 1975. | Foto © José Vial Armstrong, Escuela de Arquitectura y Diseño, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

STUDIO M01A – SEMINAR:
ARHITEKTONSKO OBRAZOVANJE I KONCEPTUALNI / VIZUELNI DOŽIVLJAJ PROSTORA

Nastavnik:
dr Đorđe Stojanović, docent

Seminar ima za cilj da kroz niz primera upoza studente sa metodologijama formiranja arhitektonskog koncepta od vizije, izjave pa do vizualizacije arhitektonske ideje.

Više informacija: http://blog.4ofseven.com/

KURIKULUM: ARHITEKTONSKO OBRAZOVANJE I KONCEPTUALNI / VIZUELNI DOŽIVLJAJ PROSTORA

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-MAKSIMOVIC_o

Foto: Aleksandar Ristić Rista, 2014.

STUDIO M01A – SEMINAR:
EKSPERIMENTARIJUM – KOMPARATIVNA STUDIJA PROGRAMA

Nastavnik:
dr Milan Maksimović, docent

Opšti cilj seminara je ispitivanje programskih potencijala i oblika komplementarnih formi edukacije i različitih načina promocije nauke. U posebnom pogledu, cilj je da se kritički preispitaju različiti programski pristupi i da se formira autentična programska koncepcija u odnosu na prostorni i društveni kontekst.

KURIKULUM: EKSPERIMENTARIJUM – KOMPARATIVNA STUDIJA PROGRAMA

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-SEMINAR-DJURIC_o

Rafael – Atinska škola, detalj

STUDIO M01A – SEMINAR:
INTELEKTUALNA EMANCIPACIJA

Nastavnik:
arh. Milan Đurić, vanredni profesor

Silabusom seminara razmatra se pitanje odnosa zahteva za intelektualnom emancipacijom učenika i mogućnosti adekvatnog arhitekturalnog odgovora na ovakav zahtev za univerzalnim podučavanjem.

KURIKULUM: INTELEKTUALNA EMANCIPACIJA

201617_MASA-A23012-01--STUDIO-M03A-SEMINAR_Z.LAZOVIC

Pat Andrea: Construction Workers. Drawing Now, Paris 2014.

STUDIO M01A – SEMINAR:
OBALE KULTURE GRADA : ARHITEKTURA I IDENTITET

Nastavnik:
arh. Zoran Lazović, redovni profesor

U fokusu su fenomeni koje donose zahtevi dinamičnih prestonih gradova u svetu u kojima arhitektura igra važnu ulogu u stvaranju savremenog pejzaža kulture. Arhitektonski gest i transformacija stvaraju kulturni pejzaž – OBALE kulture pokretom, promenom, sadržajima eksperimentom: dinamični promenljivi sadržaji + aktivni program = permanentni događaj.

KURIKULUM: OBALE KULTURE GRADA : ARHITEKTURA I IDENTITET

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-CAGIC-MILOSEVIC_o

Pierre Pellegrini – Infinity

STUDIO M01A – SEMINAR:
OBRAZOVANJE DANAS – ODNOSI I UTICAJI

Nastavnik:
arh. Vesna Cagić Milošević, vanredni profesor

Nastava na seminaru podrška je radu na projektu u Studiju M01A – projekat_Savremena “Gimnazija”

KURIKULUM: OBRAZOVANJE DANAS – ODNOSI I UTICAJI

201718_MASA-A11012-01-STUDIO-M01A-SEMINAR-VIDENOVIC_o

C3 354: Territory, Beauty And Monument – Stonehenge Visitor Centre, Velika Britanija | Foto © C3 Publishing

STUDIO M01A – SEMINAR:
PRIRODNE I STVORENE VREDNOSTI KAO ARHITEKTONSKI KONTEKST

Nastavnik:
dr Aleksandar Videnović, docent

Seminar je posvećen proširenju saznanja budućih projektanata o potrebi temeljnog sagledavanja, opsežne analize i poštovanja konteksta, kod intervenisanja u konkretnom prostoru i vremenu, odnosno pri uvažavanju složenosti i slojevitosti geneze i karaktera neposrednog, prirodnog ili stvorenog okruženja ili u kome se projektuje i gradi.

KURIKULUM: PRIRODNE I STVORENE VREDNOSTI KAO ARHITEKTONSKI KONTEKST

201718_MASA-A11012-01-STUDIO-M01A-SEMINAR-VOJVODIC

Laura Berger – ilustracija

STUDIO M01A – SEMINAR:
PROJEKTNI ZADATAK

Nastavnik:
arh. Goran Vojvodić, vanredni profesor

Nastava na seminaru ima za cilj razvijanje sposobnosti da se, kroz analizu i sintezu prostornih i programskih sadržaja, prepoznaju posebnosti objekata obrazovanja. Formiranjem kritičkog stava, istraživanjem relevantnih primera iz savremene arhitektonske prakse, studenti kreiraju projektni okvir za dalji rad na projektu.

KURIKULUM: PROJEKTNI ZADATAK

201415_MASA-A12011-06-M02A_o

Hans Palmboom – dokumentarna fotografija

STUDIO M01A – PROJEKAT:
PROJEKTNI ZADATAK – SIMULACIJA

Nastavnik:
arh. Nebojša Fotirić, docent

Cilj seminara je kreiranje simulacije projektnog zadatka kao neophodnog elementa u procesu projektovanja. Kroz istraživanje specifičnih arhitektonskih principa, u odnosu na savremene društvene pojave u gradu, studenti stiču znanja koja im omogućavaju stručnu i održivu prednost prilikom projektovanja kompleksnih arhitektonskih struktura.

KURIKULUM: PROJEKTNI ZADATAK – SIMULACIJA