УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2017/18
I година – 2. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А16 МАСА-А12013

СТУДИО М02А – Радионица

Циљ предмета

Основе рада на курсевима Мастер академских студија постављене су кроз равнотежу избора Студија М01-А (М05), М02-А и М03-А (М07) који покривају различитост савременог и иновативног приступа материји архитектонско-урбанистичког пројектовања.

Рад у студију окружен је широким стручним интересовањима архитектуре, урбанизма и технологија као и сазнањима других научних дисциплина. Сва средства се удружују како би се формирала сложена интелектуална целина која апсорбује разумевање потреба савременог друштва. Обрадом све сложенијих архитектонских задатака подстиче се интегрално размишљање кроз практичан и теоријиски одговор студената на комплексност урбаног окружења.

Листа изборних пројеката:

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-VUJA

Фигурина из Винче | Извор фотографије: http://www.panacomp.net/arheolosko-nalaziste-vinca/

СТУДИО М02А – РАДИОНИЦА:
АРХИТЕКТОНСКИ МОДЕЛ

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Циљ наставе је упознавање студената са архитектонским моделом као средством истраживања пројектантске идеје. Теоријска настава излаже начине коришћења модела у пројектантском процесу кроз преглед типова и приступа изради архитектонских модела као физичке презентације пројектантске идеје. Практична настава се састоји од рада на моделу, макети, сопственог студентског пројекта модула М02 и идентификовања експерименталног, концептуалног и презентационог карактера архитектонског модела.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТОНСКИ МОДЕЛ

201718_MASA-A12013-01-STUDIO-M02A-RADIONICA-DJURIC

Извор илустрације: iStock

СТУДИО М02А – РАДИОНИЦА:
ДИГИТАЛНО / АНАЛОГНО

Наставник:
арх. Милан Ђурић, ванредни професор

Израдити серију макета којима се документује поступак трансформације на линији дигитално – аналогно. Трансформацију осмислити у односу на тему пројекта који се ради у Студију: OPEN CULT: APPLE ДИГИТАЛНИ ЦЕНТАР: КУЛТУРА, ИСТРАЖИВАЊЕ И АПЛИКАТИВНОСТ.

КУРИКУЛУМ: ДИГИТАЛНО / АНАЛОГНО

201415_A11013-01_07_IZLOZBA_U_1_NA_1_o

Фото © Павле Стаменовић

СТУДИО М02А – РАДИОНИЦА:
ИЗЛОЖБА У 1 НА 1

Наставник:
арх. Небојша Фотирић, доцент

Наставне активности које се спроводе кроз радионицу су у вези са наставом на семинару У 1 на 1: Архитектура употребног предмета. Студенти ће кроз радионицу конципирати и спровести изложбу прототипа употребног предмета који су претходно креирали током семестра.

КУРИКУЛУМ: ИЗЛОЖБА У 1 НА 1

201718_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-ABADIC

Извор мапе: GoogleМaps

СТУДИО М02А – РАДИОНИЦА:
ЈЕДНА РАВАН

Наставник:
мр Зоран Абадић, доцент

Компилација: приказ заједничких предлога у оквиру студија.

КУРИКУЛУМ: ЈЕДНА РАВАН

201718_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-MAKSIMOVIC

СТУДИО М02А – РАДИОНИЦА:
КРЕАТИВНО МАПИРАЊЕ ГРАДА

Наставник:
др Милан Максимовић, доцент

Општи циљ радионице је истраживање просторних и обликовних потенцијала одређеног градског блока или градске целине. У посебном погледу, циљ је да се формира визуелна мапа графичких прилога и студија којима се испитују потенцијали локације предвиђене за реализацију у оквиру рада на предмету Студио М02А – Пројекат. Производ рада на предмету представља свеска А3 формата са графичким прилозима (3-5 листова).

КУРИКУЛУМ: КРЕАТИВНО МАПИРАЊЕ ГРАДА

201415_MASA-A12013_STUDIO-M02-RADIONICA_Rajkovic_o

Игор Рајковић – цртеж

СТУДИО М02А – РАДИОНИЦА:
СКЕЧБУК – укоричене мисли

Наставник:
арх. Игор Рајковић, доцент

Дизајн корица семинарског рада.

КУРИКУЛУМ: СКЕЧБУК – укоричене мисли

201718_MASA-A11013-01-STUDIO-M01A-RADIONICA-VIDENOVIC

Кадар у парку Мањеж, Београд | Фото: др Александар Виденовић

СТУДИО М02А – РАДИОНИЦА:
СЛОБОДНИ ПРОСТОРИ: Карактери амбијенaта

Наставник:
др Александар Виденовић, доцент

Савладавање вештина пројектовања и брзог креативног реаговања на тему израде идејног решења уређења слободних – партерних површина. Задатак локацијски и проблемски прати тему Студио – Пројекта М02а: ОБНОВА СТРУКТУРЕ ГРАДА: Када трола савије. Циљ је савремено уређење комуникација и места окупљања унутар предметног блока, у духу савремених тенденција коришћења јавних градских површина. Подразумева се задовољавање функција које треба да садрже оазе релаксације, уз обезбеђивање логичних праваца кретања и атрактивних места задржавања или окупљања корисника. Задатак је у распону од идеје на нивоу градског блока, до дизајна урбаног мобилијара.

КУРИКУЛУМ: СЛОБОДНИ ПРОСТОРИ: Карактери амбијенaта

201718_MASA-A12013-01-STUDIO-M02A-RADIONICA-TURATO

Извор илустрације: Rijeka 2020

СТУДИО М02А – РАДИОНИЦА:
24H ДОГАЂАЈ

Наставник:
др Идис Турато

Радионица представља неодвојиви део Студио пројекта. Циљ радионице је реализација догађаја као средства презентације пројектантског процеса и резултата.

КУРИКУЛУМ: 24H ДОГАЂАЈ