UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2017/18
I godina – 2. semestar

MODUL ARHITEKTURA
A15 MASA-A12012

STUDIO M02A – Seminar

Cilj predmeta

Osnove rada na kursevima Master akademskih studija postavljene su kroz ravnotežu izbora Studija M01-A (M05), M02-A i M03-A (M07) koji pokrivaju različitost savremenog i inovativnog pristupa materiji arhitektonsko-urbanističkog projektovanja.

Rad u studiju okružen je širokim stručnim interesovanjima arhitekture, urbanizma i tehnologija kao i saznanjima drugih naučnih disciplina. Sva sredstva se udružuju kako bi se formirala složena intelektualna celina koja apsorbuje razumevanje potreba savremenog društva. Obradom sve složenijih arhitektonskih zadataka podstiče se integralno razmišljanje kroz praktičan i teorijiski odgovor studenata na kompleksnost urbanog okruženja.

Lista izbornih projekata:

201617_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-CAGIC-MILOSEVIC_o

Gilbert Claes – Red House Reflections

STUDIO M02A – SEMINAR:
BITNOSTI

Nastavnik:
arh. Vesna Cagić Milošević, vanredni profesor

Težišna orijentacija seminara je da studentima omogući proširenje znanja o složenim principima projektovanja kroz analizu i razumevanje uticajnih faktora u izboru projektanskog pristupa i procesu donošenja odluka tokom projektantskog procesa. Studio – Seminar u odnosu na Studio – Projekat postavljen je kao istraživački i teorijski deo rada sproveden kroz različite metode i pristupe analitici koja prethodi i prati rad na izradi arhitektonsko-urbanističkog projekta, a materijalizuje se kroz elaborat čiji je ishod određen karakterom programa na predmetu Studio M02A – Projekat – INTERPOLACIJA.

KURIKULUM: BITNOSTI

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-VUJA

Figurina iz Vinče | Izvor fotografije: http://www.panacomp.net/arheolosko-nalaziste-vinca/

STUDIO M02A – SEMINAR:
DIJAGRAM

Nastavnik:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Dijagram je pojednostavljena i strukturirana vizuelna reprezentacija koncepata, ideja, konstrukcija, odnosa, statističkih podataka, anatomije itd. korišćena na svim poljima ljudske delatnosti da bi slikom pojasnila neku temu. Arhitektonski dijagram je oblast primene znanja o konceptualizaciji ideje gde se postavkom dijagramske programske celine studenti uvode u prostorno-programske koncepte i modele i njihovo prevođenje u interakciji ideje i realizacije ideje.

KURIKULUM: DIJAGRAM

201718_MASA-A12012-01-STUDIO-M02A-SEMINAR-TURATO

Map of Cultural Ports | Izvor ilustracije: Rijeka 2020

STUDIO M02A – SEMINAR:
GRAD I KULTURA

Nastavnik:
dr Idis Turato

Rethinking Architecture trough Culture: seminar je koncipiran kao sastavni deo Studio projekta, sa kompatibilnim tematskim okvirom Grad i kultura.
Kroz seriju diskusija i prezentacija, studenti će imati priliku da prodube istraživački pristup arhitektonskom projektovanju. Diskusije će biti zasnovane na kritičkoj analizi tekstova i projekata koji utiču na prostornu strukturu grada i kulturne obrasce.

KURIKULUM: GRAD I KULTURA

201718_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-MAKSIMOVIC

STUDIO M02A – SEMINAR:
IDENTITET GRADSKOG BLOKA

Nastavnik:
dr Milan Maksimović, docent

Opšti cilj zadatka je istraživanje potencijala javnih gradskih sadržaja (prostori kulture, rada, slobodnog vremena i komercijalnih sadržaja) u smislu artikulacije programskog i prostornog koncepta gradskog bloka. Poseban cilj predstavlja savladavanje metode studije slučaja u analizi teorijskih i praktičnih koncepcija javnog prostora gradskog bloka, kao i analize arhitektonskih elemenata i prostora za izvođenje, prezentaciju i promociju umetničke muzike.

KURIKULUM: IDENTITET GRADSKOG BLOKA

201718_MASA-A12012-01-STUDIO-M02A-SEMINAR-DJURIC

B.S. Halpern (T. Hengl; D. Groll) – Globalna mapa gustine komercijalne plovidbe | © B.S Halpern/Wikimedia Commons

STUDIO M02A – SEMINAR:
OPEN CULT : APPLE : SWIFT

Nastavnik:
arh. Milan Đurić, vanredni profesor

Istraživanje pojma transformacije kroz teorijske i eksperimentalne modele ima za cilj da razvije istovremeno umetničke i filozofske kritičke aparate, kao i da se rezultati istraživanja direktno primene na projektantske metode i proglase estetički principi dizajn procesa.

KURIKULUM: OPEN CULT : APPLE : SWIFT

201718_MASA-A11012-01-STUDIO-M01A-SEMINAR-VIDENOVIC

Kadar iz ul. Kralja Milana, Beograd | Foto: dr Aleksandar Videnović

STUDIO M02A – SEMINAR:
PROBLEMI KONTEKSTA: Novo u starom, staro u novom

Nastavnik:
dr Aleksandar Videnović, docent

Upoznavanje studenata sa potrebom kvalitetnog sagledavanja, opsežne analize i poštovanja konteksta u intervenisanju u konkretnom prostoru i vremenu, odnosno uvažavanja složenosti i slojevitosti geneze neposrednog okruženja u kome se projektuje. Izraženi ambijentalni konflikti, zatečena struktura, različita vremena geneze postojeće fizičke strukture, topografija terena, smenjivanje ambijenata, preovlađujuća atmosfera okruženja, funkcija i njena opravdanost, ostaci prethodnih ideologija u prostoru, arhitektura pod delimičnom ambijentalnom i spomeničkom zaštitom – samo su neki od aspekata koji se u ozbiljnoj meri moraju uvažavati pri projektovanju novog.

KURIKULUM: PROBLEMI KONTEKSTA: Novo u starom, staro u novom

201415_MASA-A12012-07-M02A_o

Crtež: Igor Rajković

STUDIO M02A – SEMINAR:
SKEČBUK – nacrtane misli

Nastavnik:
arh. Igor Rajković, docent

Pobediti belinu papira.
Svakodnevno, na istom mestu se mogu zabeležiti, nacrtati, filtrirati i promišljati informacije koje kasnije mogu biti korisne tokom izrade projekta. Takođe, skečbuk beleži naše emocije i emocije okoline. Skečbuk prati projekat, ali i projekat prati skečbuk.

KURIKULUM: SKEČBUK – nacrtane misli

201718_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-ABADIC

Izvor mape: GoogleMaps

STUDIO M02A – SEMINAR:
STVARNA LOKACIJA – IMAGINARNA SITUACIJA

Nastavnik:
mr Zoran Abadić, docent

Pod stvarnom lokacijom misli se na nešto što je postojalo i što danas u delovima ili celosti postoji.
Pod imaginarnom situacijom misli se na nešto što nikada nije postojalo a moglo bi.
U odnosu na grad i društvo kroz tumačenje stvarnog istražiti potencijal imaginarnog kao nove situacije stvarne lokacije.

KURIKULUM: STVARNA LOKACIJA – IMAGINARNA SITUACIJA

201415_MASA-A11011-01-07_STUDIO-M01A-PROJEKAT_SEMINAR_FOTIRIC_o

Foto © Anđelka Marković

STUDIO M02A – SEMINAR:
U 1 NA 1 – ARHITEKTURA UPOTREBNOG PREDMETA

Nastavnik:
arh. Nebojša Fotirić, docent

Seminar ima za cilj sticanje novih veština kroz arhitektonski postupak i jezik, optimalno usaglašen sa tehničkim i funkcionalnim zakonitostima i mogućnostima izrade predmeta/mobilijara, kao i realizaciju prototipa u realnim tehnološkim i tržišnim uslovima.

http://x1xx1.tumblr.com/

KURIKULUM: U 1 NA 1 – ARHITEKTURA UPOTREBNOG PREDMETA