УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра Мастер академске студије Архитектура 2016/17
II година – 3. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
АТ23.1 МАСА-АТ23012

СТУДИО М03АТ – Семинар 1

Листа изборних пројеката:

201617_MASA-AT23012-01-STUDIO-M03AT-SEMINAR-1_D.MARCETIC

Аутор фотографије: Драган Марчетић

СТУДИО М03АТ – СЕМИНАР – 01 – 01:
AРХИТЕКТУРА: ПРОЈЕКАТ – ОБЈЕКАТ – ДЕТАЉ

Наставник:
арх. Драган Марчетић, доцент

Упознавање са терминологијом, принципима, елементима материјализације и проблемским ситуацијама у пројектовању и извођењу архитектонског дела. Увођење у анализу, сагледавање и доношење закључака на основу естетских, технолошких захтева и карактеристика архитектонског дела.

Информисаност, сагледљивост и спремност студената да у практичном смислу кроз систем наставе унапреде своје бављење архитектонским пројектовањем, како кроз естетски и пројектанстски аспект, тако и кроз технолошки и извођачки аспект настајања архитектонског дела. Успостављање и анализа веза између пројекта, објекта и детаља.

КУРИКУЛУМ: AРХИТЕКТУРА: ПРОЈЕКАТ – ОБЈЕКАТ – ДЕТАЉ

201617_MASA-AT23013-01-STUDIO-M03AT-SEMINAR-2_N.CUKOVIC-IGNJATOVIC

Фото © др Наташа Ћуковић Игњатовић

СТУДИО М03АТ – СЕМИНАР 1 – 02:
LEED СИСТЕМ И ПРОЦЕС ПРОЈЕКТОВАЊА

Наставник:
др Наташа Ћуковић Игњатовић, доцент

Kроз теорисјски и практичан рад студенти се упознају са принципима и структуром LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) система за сертификацију зелених зграда. Из комплексне структуре сертификационог система издвојени су елементи који се могу успешно проверити током рада на студио пројекту. Осим методологије сертификације, акценат је на упознавању са пројектантским стратегијама којима се постижу високовредни еколошки квалитети објекта.

КУРИКУЛУМ: LEED СИСТЕМ И ПРОЦЕС ПРОЈЕКТОВАЊА