УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС АРХИТЕКТУРА 2016/17
Студенти који нису бирали студио, пријављују се у салу код наставника код кога има места до попуне броја од 16 студената:
Спискови студената, распоред сала и термини за МАСА-АТ23011: СТУДИО М03АТ – 2016/17 (22.09.2016)

број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2016/17
II година – 3. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
АТ22 МАСА-АТ23011

СТУДИО М03АТ – Пројекат

Листа изборних пројеката:

201617_MASA-AT23011-01-STUDIO-M03AT-PROJEKAT_D.IGNJATOVIC

Аутор фотографије: Доц. др Душан Игњатовић

СТУДИО М03АТ – ПРОЈЕКАТ – 01:
E_COU(L)TURE

Наставник:
др Душан Игњатовић, доцент

„E_COU(L)TURE“ представља пројекат савременог културно-образовно-истраживачког центра базираног на принципима зелене архитектуре. На конкретној локацији бивше фабрике „Беко“ у центру Београда студенти формулишу нови садржај намењен истраживању и презентацији енергеских и еколошких садржаја на различитим просторним нивоима: од иницијалних урбанистичко-програмских постулата до разраде карактеристичних детаља. Кроз пројекат се испитују различите теоретске поставке односно њихова материјално технолошка решења у контексту савремене конзумеристичке доктрине.

КУРИКУЛУМ: E_COU(L)TURE

201617_MASA-AT23011-02--STUDIO-M03AT-PROJEKAT_M.GASIC

Фото © др Милош Гашић

СТУДИО М03АТ – ПРОЈЕКАТ – 02:
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ОБЈЕКАТ “ОРАО”

Наставник:
др Милош Гашић, доцент

Пројектовање мултифункционалног објекта “Орао” на углу Булевара краља Александра, Војводе Шупљикца и Средачке, који садржи кафе-књижару, уметничку галерију, пословни простор и пословне апартмане. Током рада на студију ће се проћи кроз процес пројектовања и елементе управљања пројектом, од успостављања локације, преко идејног решења и идејног пројекта, до његове разраде у одговарајућем обиму. Посебна пажња у разради пројекта биће посвећена пројектовању према важећој регулативи, затим прелиминарној процени трошкова изградње и елементима организације грађења.

КУРИКУЛУМ: МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ОБЈЕКАТ “ОРАО”