УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2016/17
II година – 3. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А24 МАСА-А23013

СТУДИО М03А – Радионица

Листа изборних пројеката:

201516_MASA_A23013_STUDIO_M03A_RADIONICA_LAZOVIC_o

Issey Miyake – Just Because. | Извор: http://testpressing.org/2012/09/just-because-033-issey-miyake/

СТУДИО М03А – РАДИОНИЦА – 01:
СЛИКЕ У ОКУ – АРХИТЕКТУРА, ТРАНСФОРМАЦИЈА И МУЛТИМЕДИЈАЛНОСТ

Наставник:
арх. Зоран Лазовић, редовни професор

Креативно представити артефакт културе са мастер студио пројекта у предвиђеном контексту, и/или у једном новом контексту – метаграду. Потребно је створити убедљиве слике и/или видео анимације уклопљене у изабрани контекст и/или више различитих контекста. Пожељно је створити сазнања и искуство о важности динамичног, ефектног, интерактивног, мултимедијалног представљања идеја, концепта и самог пројекта, и указивања на посебне вредности рада на креативан, оригиналан, сажет, естетски, духовит и драмски начин.

КУРИКУЛУМ: СЛИКЕ У ОКУ – АРХИТЕКТУРА, ТРАНСФОРМАЦИЈА И МУЛТИМЕДИЈАЛНОСТ

201617_MASA-A23013-02--STUDIO-M03A-RADIONICA_LOJANICA_t

СТУДИО М03А – РАДИОНИЦА – 02:
ГРАЂЕЊЕ АРХИТЕКТУРЕ

Наставник:
арх. Владимир Лојаница, редовни професор

Циљ радионице је упознавање студената са комплексним процесом архитектонског стваралаштва, од фазе конципирања и почетних идеја, до фазе реализације архитектонског дела. Посебан акценат је стављен на тренутак који наступа “након цртежа”, на утицај пројектантских одлука на специфичне фазе изградње, као и на улогу и позицију коју архитекта заузима у процесу реализације. Студентима ће бити представљени различити примери како теорија, пракса и технологија утичу на стратегије изградње објеката, посебно са становишта ауторског преиспитивања примарних пројектантских идеја.

КУРИКУЛУМ: ГРАЂЕЊЕ АРХИТЕКТУРЕ

201617_MASA-A23011-03--STUDIO-M03A-PROJEKAT_D.MILJKOVIC

Градски музеј воде – Кућа воде, модел (макета) | Фото © Милош Стојковић

СТУДИО М03А – РАДИОНИЦА – 03:
МОДЕЛОВАЊЕ СЦЕНЕ – ФОТОГРАФИЈА МОДЕЛА

Наставник:
арх. Дејан Миљковић, редовни професор

Упознавање студената са комплексним односима волумена, структура и функција, израдом физичких модела, у циљу савладавања специфичних приступа решавању савремених пројектантских проблема.

КУРИКУЛУМ: МОДЕЛОВАЊЕ СЦЕНЕ – ФОТОГРАФИЈА МОДЕЛА

201617_MASA-A23013-04_STUDIO-M03A-RADIONICA_D.VASILJEVIC-TOMIC_t

Jan Dibbets – II, цртеж | © 2017 Artists Rights Society

СТУДИО М03А – РАДИОНИЦА – 04:
АВАЛСКИ ТОРАЊ-ПАНОРАМА

Наставник:
др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор

Основни циљ радионице је развијање креативног и интерпретативног мишљења кроз различите облике комуникације архитектонско-урбанистичких концепција методама селекције и транспоновања пројектантских решења. Формулисање архитектонске визуелне секвенце у презентацијском дискурсу. Идентификовати, тумачити и представити архитектуру простора. Тему формулисати у односу на просторни оквир перцепције постојеће архитектуре изван (независно од) времена. Садржај видео записа треба да буде у функцији изабраног и именованог поступка којим је тематизација овог задатка остварена: као метод или као инструмент.

КУРИКУЛУМ: АВАЛСКИ ТОРАЊ-ПАНОРАМА

201617_MASA-A23013-05_STUDIO-M03A-RADIONICA_MILAN-VUJOVIC_t

СТУДИО М03А – РАДИОНИЦА – 05:
ФОРМА-Т

Наставник:
мр Милан Вујовић, редовни професор

Циљ радионице „Форма-т“ је да се у току завршних радова на семестралном задатку из предмета М-03А провежба и артикулише начин презентације коначног архитектонског пројекта. Од студената се очекује да дају јасне и образложене предлоге презентације својих пројеката кроз израду умањених, формираних “листова”, који садрже нацрте будућег, коначног производа (цртежи у одређеној размери, дијаграми, скице, 3D модели, текстуална образложења…) Формат презентације треба прилагодити физиономији пројекта и дискутовати га кроз скице и анализу графичких елемената пројекта (интензитет и текстура, сразмера, гама, читљивост, сагледивост, акцентовање…).

КУРИКУЛУМ: ФОРМА-Т

201617_MASA-A23013-05_STUDIO-M03A-RADIONICA_BORISLAV-PETROVIC_t

СТУДИО М03А – РАДИОНИЦА – 06:
БЕОГРАДСКА ФИЛХАРМОНИЈА – КУЛТУРОЛОШКИ ПРЕСЕК АМБИЈЕНТА (КОНКУРС ЗА БЛОК 13)

Наставник:
арх. Борислав Петровић, ванредни професор

Циљ радионице је увођење, иначе неформалних, начина подучавања студената о апликативним могућностима архитектонског пројектовања кроз конкурсне праксе, у наставни програм студија архитектуре. Полазници мастер програма имају прилику да се подробније упознају са формирањем потребних претходних ставова, као и процесом израде елабората једног архитектонско-урбанистичког конкурса. Смисао овако постављене радионице јесте да нагласи значај “институције” конкурса у образовању и надовеже се на позитивна искуства која су студенти генерацијама стварали у компетитивној сфери струке.

КУРИКУЛУМ: БЕОГРАДСКА ФИЛХАРМОНИЈА – КУЛТУРОЛОШКИ ПРЕСЕК АМБИЈЕНТА (КОНКУРС ЗА БЛОК 13)

201516_MASA_A23011_STUDIO_M03A_PROJEKAT_MILETIC_o

СТУДИО М03А – РАДИОНИЦА – 07:
КОНЦЕПТ / МОДЕЛ / ТЕКСТ

Наставник:
арх. Дејан Милетић, ванредни професор

Садржај предмета подразумева практичну примену теоријског и стручног знања. Задатак радионице је да студент кроз израду архитектонских модела и писање текста дефинише јасан однос према концепту конкретног пројектантског задатка.

КУРИКУЛУМ: КОНЦЕПТ / МОДЕЛ / ТЕКСТ