УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС АРХИТЕКТУРА 2016/17
Спискови студената, распоред сала и термини за МАСА-23050 Изборни предмет 3 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2016/17
II година – 3. семестар
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
(Модул – А, У, АТ, АК)
21 МАСА-23050

Изборни предмет 3 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Предмети изборног блока:
1. МАСА-23050-01: Обнова зграда у контексту одрживе архитектуре
2. МАСА-23050-02: Технологије обнове зграда
3. МАСА-23050-03: Осветљење у ентеријеру
4. МАСА-23050-04: Специјалне конструкције
5. МАСА-23050-05: Претходно напрегнуте конструкције
6. МАСА-23050-06: Реконструкција и санација објеката високоградње
7. МАСА-23050-07: Дрвене структуре
8. МАСА-23050-08: LEED и еколошки аспекти архитектонске праксе
9. МАСА-23050-09: Оптимизација конструктивних система

Листа изборних предмета:

МАСА-23050-03: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ:
ОСВЕТЉЕЊЕ У ЕНТЕРИЈЕРУ

Наставник:
др Лидија Ђокић, редовни професор

Упознавање са условима и принципима пројектовања осветљења у ентеријеру. Анализирају се критеријуми за пројектовање осветљења кроз захтеве корисника, функцију, примењене материјале, као и физичке одлике простора. Утицаји на квалитет осветљења се сагледавају у оквиру опште архитектонске концепције.

КУРИКУЛУМ: ОСВЕТЉЕЊЕ У ЕНТЕРИЈЕРУ ПЛАН ПРЕДАВАЊА: ОСВЕТЉЕЊЕ У ЕНТЕРИЈЕРУ

201617_MASA-23050-05-PRETHODNO-NAPREGNUTE-KONSTRUKCIJE

Проф. др Милан Глишић – Поједностављен принцип преднапрезања

МАСА-23050-05: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ:
ПРЕТХОДНО НАПРЕГНУТЕ КОНСТРУКЦИJE

Наставник:
Др Радојко Обрадовић, доцент

Идеја и примена претходно напрегнутих бетонских конструкција датира од самих почетака коришћења армираног бетона као конструктивног елемента. У савременој пракси примена ових конструкција је омогућила реализацију многих идеја архитеката при чему се оптимално реализују временски и финансијски параметри изградње.

КУРИКУЛУМ: ПРЕТХОДНО НАПРЕГНУТЕ КОНСТРУКЦИJE

201516_MASA-23050-06-REKONSTRUKCIJA-I-SANACIJA-OBJEKATA-VISOKOGRADNJE_o

Фото © др Ненад Шекуларац

МАСА-23050-06: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ:
РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ОБЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ

Наставник:
др Ненад Шекуларац, ванредни професор

Упознавање са основним принципима реконструкције и санације објеката високоградње као веома важним делом инжењерске делатности из области архитектуре и грађевинарства представља циљ овог предмета. Стицање неопходних знања из ове области уз упознавање са логиком конструисања, реконструисања у циљу промене намене простора, као и санирања и отклањање проблема насталих под дејством разних узрока.

Упознавање са проблематиком реконструкције и санације објеката високоградње, кроз методе конструктивне санације темеља, зидова, међуспратних таваница, лукова, сводова, купола, димњака и осталих делова архитектонских објеката високоградње, представља неисцрпну област истраживања и рада и третира се са аспекта статичко-конструктивне заштите, материјализације и детаља, као и примене стечених знања у пракси – у поступку реконструкције и санације обј. високоградње као и на објектима градитељске прошлости.

КУРИКУЛУМ: РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ОБЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ

201516_MASA-23050-07_DRVENE-STRUKTURE_o

Фото © др Жикица Текић

МАСА-23050-07: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ:
ДРВЕНЕ СТРУКТУРЕ

Наставник:
др Жикица Текић, доцент

Предметом је обухваћено подручје обликовања савремених дрвених структура – индустријализованих система грађења, по принципима отворене префабрикације. Студентима се, кроз циклус предавања, презентује систем Лаких кровних везача. У склопу предавања, кроз приказ бројних примера реализованих конструкција, студентима се презентује широко поље примене дрвених решеткастих носача у систему ЛКВ, у архитектонском конструктерству. Предмет рада је заснован на принципима модерног пројектовања конструкција у дрвету, у области креирања различитих облика дрвених структура. Материја која се излаже у склопу овог предмета, пружа могућност студентима да свој рад на пројектовању дрвених структура подигну на виши ниво, применом дефинисаних принципа обликовања носача и принципа функционалне организације дрвених структура.

КУРИКУЛУМ: ДРВЕНЕ СТРУКТУРЕ

201617_MASA-23050-08_LEED-I-EKOLOSKI-ASPEKTI-ARH-PRAKSE

Shadow & Light | François Roche

МАСА-23050-08: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ:
LEED И ЕКОЛОШКИ АСПЕКТИ АРХИТЕКТОНСКЕ ПРАКСЕ

Наставник:
др Наташа Ћуковић Игњатовић, доцент

Предмет има за циљ развијање критичког сагледавања еколошких карактеристика архитектонских објеката и имплементацију стечених знања у процес пројектовања. Током рада на предмету, студенати се, кроз теоријски и практичан рад, упознајy са основним принципима и стратегијама интернационалног сертификационог система LEED (Leadership in Energy & Environmental Design). По завршеном курсу, студенти стичу услов за полагање професионалног испита којим добија звање LEED GA (LEED Green Associate).

КУРИКУЛУМ: LEED И ЕКОЛОШКИ АСПЕКТИ АРХИТЕКТОНСКЕ ПРАКСЕ

MASA-11050-06-OPTIMIZACIJA-KONSTRUKTIVNIH-SISTEMA_o

Тополошка оптимизација елемента конструкције | Милошевић, Ј. и Несторовић, М.

МАСА-23050-09: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ:
ОПТИМИЗАЦИЈА КОНСТРУКТИВНИХ СИСТЕМА

Наставник:
др Миодраг Несторовић, редовни професор

У оквирима овог курса студенти се упознају са могућностима оптимизације као генеративне метода у процесу пројектовања конструктивних система. Оцена ефикасности као мера перформанси, уобичајено доминира у домену инжењераства, где је деривација форме кроз анализе засноване на перформансама стандардан приступ. Током курса студентима се приказују креативни потенцијали овог приступ у коме пројектно решење представља рационалан одговор на ограничења, а захтев за ефикасношћу укорењен у најстарије амбиције архитектонске дисциплине, реализује се коришћењем унапређених могућности нових рачунарских алата.

КУРИКУЛУМ: ОПТИМИЗАЦИЈА КОНСТРУКТИВНИХ СИСТЕМА