УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2016/17
I година – 2. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
АТ15.2 МАСА-АТ12013

СТУДИО М02АТ – Семинар 2

Листа изборних семинара:

201617_MASA-AT12011-01-STUDIO-M02AT-SEMINAR-2-MARCETIC_o

Фото © Драган Марчетић

СТУДИО М02АТ – СЕМИНАР 2
ПРОЈЕКТом до ОБЈЕКТА и ДЕТАЉа

Наставник:
арх. Драган Марчетић, доцент

Упознавање са терминологијом, принципима, елементима материјализације и проблемским ситуацијама у пројектовању и извођењу архитектонског дела. Увођење у анализу, сагледавање и доношење закључака на основу естетских, технолошких захтева и карактеристика архитектонског дела.

Информисаност, сагледљивост и спремност студената да у практичном смислу кроз систем наставе унапреде своје бављење архитектонским пројектовањем, како кроз естетски и пројектантски аспект, тако и кроз технолошки и извођачки аспект настајања архитектонског дела. Успостављање и анализа веза између пројекта, објекта и детаља.

КУРИКУЛУМ: ПРОЈЕКТом до ОБЈЕКТА и ДЕТАЉа

201516_MASA-AT12012-01-STUDIO-M02AT-SEMINAR-2-SUDIMAC

Festo – Bionic Handling Assistant | Илустрација © Festo

СТУДИО М02АТ – СЕМИНАР 2
БИОМИМИКРИЈА

Наставник:
мр Будимир Судимац, доцент

Основа рада на семинару је упознавање студената са феноменима и појавама које утичу на пројектовање пословних објеката, а који осим функционалних имају и обликовни, еколошки и енергетски карактер. Тежиште семинара је у анализи различитих тендеција у конципирању и пројектовању елемената фасадног омотача. Кроз анализу различитих концепата истражују се могућности стварања интегративних система као делова структуре објеката као и система који дозвољавају лако рашчлањавање.

КУРИКУЛУМ: БИОМИМИКРИЈА