УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2016/17
I година – 2. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
АТ15.1 МАСА-АТ12012

СТУДИО М02АТ – Семинар 1

Циљ предмета

Основе рада на курсевима Мастер академских студија постављене су кроз равнотежу избора Студија М01-А (М05), М02-А и М03-А (М07) који покривају различитост савременог и иновативног приступа материји архитектонско-урбанистичког пројектовања.

Рад у студију окружен је широким стручним интересовањима архитектуре, урбанизма и технологија као и сазнањима других научних дисциплина. Сва средства се удружују како би се формирала сложена интелектуална целина која апсорбује разумевање потреба савременог друштва. Обрадом све сложенијих архитектонских задатака подстиче се интегрално размишљање кроз практичан и теоријиски одговор студената на комплексност урбаног окружења.

Листа изборних пројеката:

201314_M5.2_A-Krstic-Furundzic_autor-foto_o1

Torre Agbar, Барселона | Фото © др Александра Крстић-Фурунџић

СТУДИО М02АТ – СЕМИНАР 1:
САВРЕМЕНЕ ФАСАДЕ И КРОВОВИ

Наставник:
др Александра Крстић-Фурунџић, редовни професор

Циљ наставе је да се студенти упознају са принципима пројектовања и извођења омотача објеката, са акцентом на енергетској ефикасности. Упознају се потенцијали нових технологија материјализације архитектонских објеката, од концепта до детаља. Предмет излагања су унапређене технологије облагања и застакљења, концепти и техничка решења фасада и кровова у функцији енергетских добитака (производње топлотне и електричне енергије), контроле дневног осветљаја и упада сунчевих зрака и остварења природне вентилације, односно коришћења обновљивих извора енергије, а у циљу смањења енергетских потреба објекта и тиме загађења животне средине.

КУРИКУЛУМ: САВРЕМЕНЕ ФАСАДЕ И КРОВОВИ

201617_MASA-AT12011-01-STUDIO-M02AT-SEMINAR-1-DJUKANOVIC_o

Извор илустрације: Wallpaper Spider

СТУДИО М02АT – СЕМИНАР 1:
У ДУХУ СПОРТА И ПРИРОДЕ

Наставник:
др Љиљана Ђукановић, доцент

Циљ наставе на семинару је да кроз теоретску наставу студенте упозна са комплексним захтевима пројектовања спортских објеката као и принципима стварања изграђеног простора у складу и садејству са природним окружењем.

КУРИКУЛУМ: У ДУХУ СПОРТА И ПРИРОДЕ