UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2016/17
I godina – 1. semestar

MODUL ARHITEKTURA
A8 MASA-A11013

STUDIO M01A – Radionica

Lista izbornih radionica:

201617_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-VUJA

Rolex Learning Center, Lozana, Švajcarska | Foto © Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa / S A N A A

STUDIO M01A – RADIONICA:
ARHITEKTONSKI MODELI

Nastavnik:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Cilj nastave je upoznavanje studenata sa arhitektonskim modelom kao sredstvom istraživanja projektantske ideje. Teorijska nastava izlaže načine korišćenja modela u projektantskom procesu kroz pregled tipova i pristupa izradi arhitektonskih modela kao fizičke prezentacije projektantske ideje.

KURIKULUM: ARHITEKTONSKI MODELI

201617_MASA-A11013-01-STUDIO-M01A-RADIONICA-DJURIC

BANDALOOP plesačica | Foto © Thomas Cavanagh

STUDIO M01A – RADIONICA:
DIGITALNO / ANALOGNO

Nastavnik:
arh. Milan Đurić, vanredni profesor

Izraditi seriju maketa kojima se dokumentuje postupak transformacije na liniji digitalno – analogno. Transformaciju osmisliti u odnosu na temu projekta koji se radi u Studiju M01A.

KURIKULUM: DIGITALNO / ANALOGNO

201617_MASA-A11013-01-STUDIO-M01A-RADIONICA-VOJVODIC

Crtež © John Pawson

STUDIO M01A – RADIONICA:
KULTURA GRAFIČKOG IZRAŽAVANJA – KOMUNIKACIJA PROJEKTOM

Nastavnik:
arh. Goran Vojvodić, vanredni profesor

Cilj radionice predstavlja unapređenje samostalnog istraživačkog rada studenta kroz razvoj grafičkog izražavanja u oblasti arhitekture i prezentovanja arhitektonskog dela. Težište zadatka predstavlja osmišljavanje koncepta grafičke prezentacije gde se kroz ograničeni broj elemenata afirmiše ideja projekta.

KURIKULUM: KULTURA GRAFIČKOG IZRAŽAVANJA – KOMUNIKACIJA PROJEKTOM

STUDIO M01A – RADIONICA:
MEDIJ I PROJEKAT

Nastavnik:
arh. Vesna Cagić Milošević, vanredni profesor

Razvijanje sposobnosti za predstavljanje složenih tematskih elemenata projekta, kroz istraživanje i izbor odgovarajuće grafičke interpretacije, usklađene sa konceptom projektanskog rešenja i ciljem prezentacije projekta.

KURIKULUM: MEDIJ I PROJEKAT

201617_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-STOJANOVIC

Cedric Price na naslovnoj strani časopisa Architectural Design, 1970. | Izvor

STUDIO M01A – RADIONICA:
SEDRIK PRAJS I ARHITEKTURA PROMENE

Nastavnik:
dr Đorđe Stojanović, docent

Radionica je koncipirana kao deo Studio Projekta sa tematskim okvirom „Škola bez učionica“ i teži da približi Prajsovu autorsku poziciju savremenim problemima kulture i obrazovanja, a zatim i da analizom njegovih projekata sa aspekta prostorne mobilnosti formiraju alate koji im mogu pomoći u izradi sopstvenih projekata.

Više informacija: http://blog.4ofseven.com/

KURIKULUM: SEDRIK PRAJS I ARHITEKTURA PROMENE

STUDIO M01A – RADIONICA:
TITANIK / LEDENI BREG

Nastavnik:
dr Vladimir Milenković, vanredni profesor

Instalirati geometrijski okvir jednog (realnog, imaginarnog, tematizovanog) prostornog sadržaja u drugi (realni, imaginarni, tematizovani) prostorni sadržaj sale 217, AF Beograd.

KURIKULUM: TITANIK / LEDENI BREG

201516_MASA-A11013-01-STUDIO-M01A-RADIONICA-VIDENOVIC

Kopaszi – gat, Budimpešta | Foto © Contemporary Architecture in Hungary, TERC, 2015.

STUDIO M01A – RADIONICA:
UREĐENJE PARTERNIH POVRŠINA U PRIOBALJU

Nastavnik:
dr Aleksandar Videnović, docent

Savladavanje veština projektovanja i brzog kreativnog reagovanja na zadatu temu izrade idejnog rešenja uređenja parternih površina i mobilijara, pešačkih pravaca, mesta okupljanja u ambijentu priobalja. Tema zadatka lokacijski i problemski prati temu Studio – projekta: “Vizitorsko – istraživačka stanica u rezervatu prirode Zasavica”.

KURIKULUM: UREĐENJE PARTERNIH POVRŠINA U PRIOBALJU