UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2016/17
I godina – 1. semestar

MODUL ARHITEKTURA
A7 MASA-A11012

STUDIO M01A – Seminar

Cilj predmeta

Cilj predmeta je određen pozicijom nastavne oblasti Seminar M01-A (M05) u okvirima Studija M01-A (M05) Master akademskih studija arhitektura (Integrisanih osnovnih i master akademskih studija arhitektura).

Potreba da se studentima omogući izbalansirana ponuda različitih i savremenih pristupa materiji arhitektonsko-urbanističkog projektovanja odredila je da Seminar M01-A (M05) postane autonomna oblast dela rada na Studiju koja u zavisnosti od načina rada na konkretnom kursu razvija visok stepen slobode izbora i unapređenja nezavisnih i individualnih radnih metoda.

Lista izbornih seminara:

201617_MASA-A11012-01-STUDIO-M01A-SEMINAR-MILENKOVIC

Edward Wadsworth – The Beached Margin, 1937 | © Tate

STUDIO M01A – SEMINAR:
ARHITEKTURA I METAMATERIJALNOST*

Nastavnik:
dr Vladimir Milenković, vanredni profesor

Teorijska nastava podeljena je u tri celine koje se odnose na metodološki, fenomenološki i tipološki spekt propjekta dok je praktični deo nastave usmeren na studije slučaja u kojima preovladavaju tehnoliški aspekti projektantskih koncepcija.

KURIKULUM: ARHITEKTURA I METAMATERIJALNOST*

201617_MASA-A11012-01-STUDIO-M01A-SEMINAR-DJURIC

Foto © Manfred Werner – Tsui

STUDIO M01A – SEMINAR:
DIGITALNO / ANALOGNO U ARHITEKTONSKOM PROJEKTOVANJU

Nastavnik:
arh. Milan Đurić, vanredni profesor

Istraživanje pojma transformacije kroz teorijske i eksperimentalne modele ima za cilj da razvije istovremeno umetničke i filozofske kritičke aparate kao i da se rezultati istraživanja direktno primene kroz projektantske postupke.

KURIKULUM: DIGITALNO / ANALOGNO U ARHITEKTONSKOM PROJEKTOVANJU

201617_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-VUJA

Rolex Learning Center, Lozana, Švajcarska | Foto © Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa / S A N A A

STUDIO M01A – SEMINAR:
DIJAGRAMSKE PLATFORME

Nastavnik:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Arhitektonski dijagram je oblast primene znanja o konceptualizaciji ideje gde se postavkom dijagramske programske celine studenti uvode u prostorno-programske koncepte i modele i njihovo prevođenje u interakciji ideje i realizacije ideje.

KURIKULUM: DIJAGRAMSKE PLATFORME

STUDIO M01A – SEMINAR:
EDUKACIJA, UMETNOST, PROSTOR – ODNOSI I UTICAJI

Nastavnik:
arh. Vesna Cagić Milošević, docent

Nastava na seminaru podrška je radu na projektu u Studiju M01A – projekat_Edukatorijum univerziteta umetnosti u Beogradu.

KURIKULUM: EDUKACIJA, UMETNOST, PROSTOR – ODNOSI I UTICAJI

201617_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-STOJANOVIC

Cedric Price na naslovnoj strani časopisa Architectural Design, 1970. | Izvor

STUDIO M01A – SEMINAR:
IZMEĐU OTVORENOG I ZATVORENOG

Nastavnik:
dr Đorđe Stojanović, docent

Seminar je koncipiran kao sastavni deo Studio Projekta sa istim tematskim okvirom. Kroz seriju diskusija i prezentacija, studenti će imati priliku da prodube istraživački pristup arhitektonskom projektovanju.

Više informacija: http://blog.4ofseven.com/

KURIKULUM: IZMEĐU OTVORENOG I ZATVORENOG

201617_MASA-A11012-01-STUDIO-M01A-SEMINAR-VOJVODIC

C. Barboza, N. Kwee and J. Kennedy – pobednički rad za konkurs 1407 Bway

STUDIO M01A – PROJEKAT:
PROJEKTNI ZADATAK

Nastavnik:
arh. Goran Vojvodić, vanredni profesor

Nastava na seminaru ima za cilj razvijanje sposobnosti da se, kroz analizu i sintezu prostornih i programskih sadržaja, prepoznaju posebnosti objekata obrazovanja. Formiranjem kritičkog stava, istraživanjem relevantnih primera iz savremene arhitektonske prakse, studenti kreiraju projektni okvir za dalji rad na projektu.

KURIKULUM: PROJEKTNI ZADATAK

MASA-A11012-01-STUDIO-M01A-VIDENOVIC_o

Motiv iz rezervata Zasavica | Foto © dr Aleksandar Videnović

STUDIO M01A – SEMINAR:
REZERVATI PRIRODE KAO ARHITEKTONSKI KONTEKST

Nastavnik:
dr Aleksandar Videnović, docent

Seminar je posvećen proširenju saznanja budućih projektanata o potrebi temeljnog sagledavanja, opsežne analize i poštovanja konteksta, u intervenisanju u konkretnom prostoru i i vremenu, odnosno uvažavanja složenosti i slojevitosti geneze i karaktera promenljivosti neposrednog, a posebno prirodnog okruženja u kome se projektuje i gradi.

KURIKULUM: REZERVATI PRIRODE KAO ARHITEKTONSKI KONTEKST