УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ МАС АРХИТЕКТУРА 2016/17
Списак студената за МАСА-А11011 Студио М01А – Пројекат

број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2016/17
I година – 1. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А6 МАСА-А11011

СТУДИО М01А – Пројекат

Циљ предмета

Основе рада на курсевима Мастер академских студија постављене су кроз равнотежу избора Студија М01-А (М05), М02-А и М03-А (М07) који покривају различитост савременог и иновативног приступа материји архитектонско-урбанистичког пројектовања.

Рад у студију окружен је широким стручним интересовањима архитектуре, урбанизма и технологија као и сазнањима других научних дисциплина. Сва средства се удружују како би се формирала сложена интелектуална целина која апсорбује разумевање потреба савременог друштва. Обрадом све сложенијих архитектонских задатака подстиче се интегрално размишљање кроз практичан и теоријски одговор студената на комплексност урбаног окружења.

Листа изборних пројеката:

MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-VIDENOVIC_o

Мотив из резервата Засавица | Фото © др Александар Виденовић

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
ВИЗИТОРСКО – ИСТРАЖИВАЧКА СТАНИЦА У РЕЗЕРВАТУ ПРИРОДЕ – ЗАСАВИЦА

Наставник:
др Александар Виденовић, доцент

У складу са Тематским оквиром задатка, који апострофира ареале и природу као контекст у пројектовању целина, задатак представља осмишљавање и софистицирано уклапање вишенаменских, првенствено едукативних садржаја у специјалном резервату природе и рамсарском подручју, у амбијенту доминирајуће натуралности и променљивости пејзажа.

КУРИКУЛУМ: ВИЗИТОРСКО – ИСТРАЖИВАЧКА СТАНИЦА У РЕЗЕРВАТУ ПРИРОДЕ – ЗАСАВИЦА

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
ЕДУКАТОРИЈУМ УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

Наставник:
арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор

Уместо тематског оквира – кључне речи: архитектура, уметност, едукација, интеракција, флексибилност, отвореност, трансформација.

Програмски оквир_Простори за учење, истраживање, комуникацију, излагање, прерформанс… намењени студентима из области сценских, филмских, музичких, примењених и ликовних уметности, као и додирних интердисциплинарних и експерименталних области ван оквира уобичајених уметничких и научних дисциплина.

Просторни оквир – по избору студента.

Вештина да се архитектонском интервенцијом понуди програмски и просторни модел трансформације.

КУРИКУЛУМ: ЕДУКАТОРИЈУМ УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

201617_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-MILENKOVIC

Sam Dougados – цртеж у песку | Извор

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
ЕСТЕТИКА РУШЕВИНА / АКВА ПАРК / БЛОК 44 / НОВИ БЕОГРАД

Наставник:
др Владимир Миленковић, ванредни професор

Испројектовати/препројектовати Аква парк у Блоку 44 на Новом Београду. Приступ пројекту одредити тако да одговара реалној, али и стилској недовршености просторне структуре, у складу са задатим тематским и програмским потенцијалом олимпијског базена. Просторна интервенција се креће у дијапазону од дискретне реконструкције припадајућег партера аква парка, зеленила и инфраструктуре до озбиљнијих пројекција које подразумевају промену начелне довршености предметног локалитета.

„И данас, кад год се затекнемо пред остацима архитектонске прошлости, радило се о пирамидама Маја у Уксмалу, или о рушевинама стубова Селинунта, не можемо, а да се не осетимо дирнути неком ирационалном жицом…”
Ђило Дорфлес, Естетика рушевина, Метаморфоза имагинарног у архитектури, 1986.

КУРИКУЛУМ: ЕСТЕТИКА РУШЕВИНА / АКВА ПАРК / БЛОК 44 / НОВИ БЕОГРАД

201617_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-RASKOVIC

Deck Two – Global City, Њујорк, 2012. | Фото © Deck Two

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
ИНФРАСТРУКТУРА ТРЕЋЕГ ГРАДА

Наставник:
арх. Иван Рашковић, ванредни професор

Циљ задатка је да се кроз анализу појма и преиспитивање значења инфраструктуре града у настанку, као утемељења будућег живота града, пронађе развојни модел станишта на макро и микро плану у односу на просторне потенцијале контекста “Трећег Београда”, односно, незапоседнутог захвата леве обале Дунава у зони Великог ратног острва.

КУРИКУЛУМ: ИНФРАСТРУКТУРА ТРЕЋЕГ ГРАДА

201617_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-VUJA

Rolex Learning Center, Лозана, Швајцарска | Фото © Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa / S A N A A

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
ПРОСТОРИ ЗА УЧЕЊЕ, ПЕЈЗАЖ И ЛИМИНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ МОДЕЛИ

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Циљ семестралог курса је истраживање односа архитектуре, пејзажа и граничних организационих модела кроз трансдисциплинарну методологију рада на идејном пројекту простора за учење и рад.

Martino Tattara, Brasilia’s Superquadra: Prototypical, Design and the Project of the City

КУРИКУЛУМ: ПРОСТОРИ ЗА УЧЕЊЕ, ПЕЈЗАЖ И ЛИМИНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ МОДЕЛИ

201617_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-DJURIC

BANDALOOP плесачи | Фото © Krystal Harfert

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
ТРАНСФОРМИНГ: АКАДЕМИЈА ЗА СПОРТ И ДИГИТАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, БУЛ. НИКОЛЕ ТЕСЛЕ, НОВИ БЕОГРАД

Наставник:
арх. Милан Ђурић, ванредни професор

Пројекат има за циљ израду архитектонског и урбнистичког решења Академије за спорт и дигиталне технологије у просторном контексту новобеоградске модернистичке матрице, са посебним односом према елементима урбане природе. Пројектом се испитују трансформације простора директно генерисане променљивости програма у различитим временским интервалима. Контекст чине: булеварски ток, парковско зеленило, близина речног приобаља и блоковско залеђе, док тему одређује однос дигиталног и аналогног у савременој култури, образовању, пословању, спорту и рекреацији.

Теслин трансформатор је тип електричног кола са резонантним трансформатором са ваздушним језгром који се користи за производњу виског напона високе фрекфенције, испрва коришћен за експерименте у производњи муња, осветљења, фосфоресценције, рендгенских зрака, електротерапије и бежичног преноса радио сигнала и енергије.
https://en.wikipedia.org/wiki/Tesla_coil

КУРИКУЛУМ: ТРАНСФОРМИНГ: АКАДЕМИЈА ЗА СПОРТ И ДИГИТАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, БУЛ. НИКОЛЕ ТЕСЛЕ, НОВИ БЕОГРАД

201617_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-VOJVODIC

Фото © Kevin Saint Grey

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ АРХИТЕКТУРЕ

Наставник:
арх. Горан Војводић, ванредни професор

Наглашена потреба за трансфером знања, технологија и иновативних принципа присутна је и у области архитектуре, као документарном и материјалном запису историје и културе. Централно питање је како се архитектонски простор, својим различитим слојевима информација, може третирати извором и трансфером знања и постати доступан јавности.

КУРИКУЛУМ: ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ АРХИТЕКТУРЕ

201617_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-STOJANOVIC

Cedric Price на насловној страни часописа Architectural Design, 1970. | Извор

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
ШКОЛА БЕЗ УЧИОНИЦА

Наставник:
др Ђорђе Стојановић, доцент

Студенти ће имати задатак да осмисле архитектонско решење једног школског објекта. Рад на пројекту покренућемо следећим питањима: Да ли објекат едукативне намене може да се прилагођава својим корисницима, њиховим потребама и жељама? Како може да омогући активно учешће корисника у формирању простора? Да ли мора имати учионице?

Више инфoрмација: http://blog.4ofseven.com/

КУРИКУЛУМ: ШКОЛА БЕЗ УЧИОНИЦА