UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2016/17
I godina – 2. semestar

MODUL ARHITEKTURA
A16 MASA-A12013

STUDIO M02A – Radionica

Cilj predmeta

Osnove rada na kursevima Master akademskih studija postavljene su kroz ravnotežu izbora Studija M01-A (M05), M02-A i M03-A (M07) koji pokrivaju različitost savremenog i inovativnog pristupa materiji arhitektonsko-urbanističkog projektovanja.

Rad u studiju okružen je širokim stručnim interesovanjima arhitekture, urbanizma i tehnologija kao i saznanjima drugih naučnih disciplina. Sva sredstva se udružuju kako bi se formirala složena intelektualna celina koja apsorbuje razumevanje potreba savremenog društva. Obradom sve složenijih arhitektonskih zadataka podstiče se integralno razmišljanje kroz praktičan i teorijiski odgovor studenata na kompleksnost urbanog okruženja.

Lista izbornih projekata:

201617_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-RADIONICA-VUJA_o

Tihomir Dičić – Medijateka, Kosančićev venac, Beograd

STUDIO M02A – RADIONICA:
ARHITEKTONSKI MODEL

Nastavnik:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Cilj nastave je upoznavanje studenata sa arhitektonskim modelom kao sredstvom istraživanja projektantske ideje. Teorijska nastava izlaže načine korišćenja modela u projektantskom procesu kroz pregled tipova i pristupa izradi arhitektonskih modela kao fizičke prezentacije projektantske ideje. Praktična nastava se sastoji od rada na modelu, maketi, sopstvenog studentskog projekta modula M02 i identifikovanja eksperimentalnog, konceptualnog i prezentacionog karaktera arhitektonskog modela.

KURIKULUM: ARHITEKTONSKI MODEL

201415_A11013-01_07_IZLOZBA_U_1_NA_1_o

Foto © Pavle Stamenović

STUDIO M02A – RADIONICA:
IZLOŽBA U 1 NA 1

Nastavnik:
arh. Nebojša Fotirić, docent

Nastavne aktivnosti koje se sprovode kroz radionicu su u vezi sa nastavom na seminaru U 1 na 1: Arhitektura upotrebnog predmeta. Studenti će kroz radionicu koncipirati i sprovesti izložbu prototipa upotrebnog predmeta koji su prethodno kreirali tokom semestra.

KURIKULUM: IZLOŽBA U 1 NA 1

201617_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-RADIONICA-MAKSIMOVIC_o

Mural grupe NeverCrew, Mikser House, Beograd

STUDIO M02A – RADIONICA:
KREATIVNO MAPIRANJE GRADA

Nastavnik:
dr Milan Maksimović, docent

Opšti cilj radionice je istraživanje prostornih i oblikovnih potencijala određenog gradskog bloka ili gradske celine. U posebnom pogledu, cilj je da se formira vizuelna mapa grafičkih priloga kojima se ispituju potencijali lokacije predviđene za rad u okviru predmeta Studio m02a – Projekat. Proizvod rada predstavlja mapa grafičkih priloga na A3 formatu.

KURIKULUM: KREATIVNO MAPIRANJE GRADA

201617_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-RADIONICA-VIDENOVIC_o

Parter: Budimpešta, Mađarska | Foto: dr Aleksandar Videnović

STUDIO M02A – RADIONICA:
PARTER (ČETIRI ELEMENTA) – SLOBODNE POVRŠINE U AKTIVIRANJU PROSTORA GRADSKIH BLOKOVA

Nastavnik:
mr Aleksandar Videnović, docent

Savladavanje veština projektovanja i brzog kreativnog reagovanja na temu izrade idejnog rešenja uređenja parternih površina. Zadatak lokacijski i problemski prati temu Studio – Projekta M02a: “DORTYOL (Četiri puta) – Aktiviranje prostornog potencijala gradskog bloka”. Cilj je savremeno uređenje komunikacija i mesta okupljanja unutar predmetnog bloka, u duhu savremenih tendencija korišćenja javnih gradskih površina. Podrazumeva se zadovoljavanje funkcija koje treba da sadrže oaze relaksacije, uz obezbeđivanje logičnih pravaca kretanja i atraktivnih mesta zadržavanja ili okupljanja korisnika. Zadatak je u rasponu od ideje na nivou gradskog bloka, do dizajna urbanog mobilijara.

KURIKULUM: PARTER (ČETIRI ELEMENTA) – SLOBODNE POVRŠINE U AKTIVIRANJU PROSTORA GRADSKIH BLOKOVA

201617_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-ABADIC_o

Foto: Zoran Abadić – Den Haag NL, 2012 08 17

STUDIO M02A – RADIONICA:
SREDSTVO

Nastavnik:
arh. Zoran Abadić, docent

Cilj radionice je definisanje sredstva veze i izrada fizičkog modela kojim se predstavlja i afirmiše kontakt dva grada u odnosu na zadatkom odabrano mesto i/ili projektovan karakter i/ili ostvarenu formu. Radionicom se uvežbava veština apstrahovanja kroz direktnost namere.

KURIKULUM: SREDSTVO

201617_MASA-A12013-01-STUDIO-M02A-RADIONICA-DJURIC_o

Izvor ilustracije: Digitalni modeli terena

STUDIO M02A – RADIONICA:
STRUKTURALNI MODEL

Nastavnik:
arh. Milan Đurić, vanredni profesor

Cilj nastave je upoznavanje studenata sa strukturalnim arhitektonskim modelom kao sredstvom istraživanja projektantske ideje.

KURIKULUM: STRUKTURALNI MODEL